Føje en tabel til et dias

I 2007 Microsoft Office System er der sket store forbedringer med tabelfunktionaliteten. Det er nu langt lettere at genbruge tabeller fra Microsoft Office Word 2007 eller Microsoft Office Excel 2007 i en Microsoft Office PowerPoint 2007-præsentation. Når du har oprettet og formateret en tabel i Office Word 2007 eller Office Excel 2007, kan du indsætte tabellen i en Office PowerPoint 2007-præsentation uden at skulle justere tabellens udseende eller formatering. Når du har indsat tabellen i præsentationen, kan du bruge de nye tabelfunktioner i Office PowerPoint 2007 til hurtigt at ændre tabeltypografien eller tilføje en effekt.

Hvad vil du foretage dig?


Tilføje en tabel

 1. Marker det dias, som du vil føje en tabel til.
 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

Billede af fanen Indsæt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Bevæg markøren for at markere det ønskede antal rækker og kolonner, og klik derefter.
  • Klik på Indsæt tabel, og angiv derefter et tal på listerne Antal kolonner og Antal rækker.
 2. Hvis du vil indsætte tekst i tabelcellerne, skal du klikke på en celle og derefter skrive teksten.

Når du har skrevet teksten, skal du klikke uden for tabellen.

 Tip!    Du kan indsætte en række i slutningen af tabellen ved at klikke på den sidste celle i den sidste række og derefter trykke på TAB.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Kopiere en tabel fra Office Excel 2007 eller Office Word 2007

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil kopiere en tabel fra et Office Excel 2007-regneark, skal du klikke på den øverste venstre celle i den tabel, du vil kopiere, og derefter trække for at markere tabellen.
  • Hvis du vil kopiere en tabel fra et Office Word 2007-dokument, skal du klikke på den tabel, du vil kopiere, og derefter klikke på pilen ud for Marker i gruppen Tabel under fanen Layout under Tabelværktøjer og derefter klikke på Marker tabel.

Billede af fanen Layout under Tabelværktøjer i Word

 1. Klik på Kopier i gruppen Udklipsholder under fanen Start.

Billede af gruppen Udklipsholder

 1. Vælg det dias, du vil kopiere tabellen til, i Office PowerPoint 2007-præsentationen, og klik derefter på Indsæt under fanen Start.

 Tip!    Du kan også kopiere og indsætte en tabel fra præsentationen i et regneark eller et dokument.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tegne en tabel

 1. Marker det dias, som du vil føje en tabel til.
 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt, og klik derefter på Tegn tabel.

Billede af fanen Indsæt

Markøren ændres til en blyantBlyant, der bruges til tegning af tabeller.

 1. Træk diagonalt til den ønskede størrelse for at definere de ydre tabelgrænser, og træk derefter for at oprette kolonne- og rækkegrænserne.

Tegning af en tabel

 1. Hvis du vil slette en linje fra en celle, række eller kolonne, skal du klikke på Viskelæder i gruppen Tegn kanter under fanen Design under Tabelværktøjer eller trykke på og holde SKIFT nede.

Fanen Design under Tabelværktøjer

Markøren ændres til et viskelæder Viskelæder, der bruges til tegning af tabeller.

 1. Klik på den linje, du vil slette.
 2. Når du er færdig med at tegne tabellen, skal du klikke på en celle og derefter skrive teksten.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Indsætte en tabel fra Office Excel 2007

Du kan oprette en ny Office Excel 2007-tabel i Office PowerPoint 2007, eller du kan kopiere og indsætte en eksisterende tabel fra Office Excel 2007 eller Office Word 2007 i præsentationen.

Når du indsætter en ny Office Excel 2007-tabel i præsentationen, kan du drage fordel af funktionaliteten af Excel-tabeller. Men hvis du ændrer temaet (tema: Et sæt af ensartede designelementer, der angiver en stil for dokumenter ved hjælp af farver, skrifttyper og grafik.) for præsentationen, opdateres det tema, der er anvendt på tabellen, ikke, fordi tabellen er et OLE (OLE: En programintegrationsteknologi, som du kan bruge til at dele oplysninger mellem programmer. Alle Office-programmer understøtter OLE, så du kan dele oplysninger via sammenkædede og integrerede objekter.)-indlejret objekt (indlejret objekt: Oplysninger (objekt), der er indeholdt i en kildefil og indsættes i en destinationsfil. Når objektet er indlejret, bliver det en del af destinationsfilen. Destinationsfilen påvirkes af ændringer, der foretages i det indlejrede objekt.). Det er desuden ikke muligt at redigere tabellen ved hjælp af indstillinger i Office PowerPoint 2007.

 1. Marker det dias, som du vil indsætte en tabel i.
 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt, og klik derefter på Excel-regneark.

Billede af fanen Indsæt

 1. Hvis du vil indsætte tekst i en tabelcelle, skal du klikke på cellen og derefter skrive teksten.

Når du har skrevet teksten, skal du klikke uden for tabellen.

 Tip!    Du kan redigere Excel-tabellen ved at dobbeltklikke på tabellen, når du har klikket uden for den.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Anvende eller ændre en tabeltypografi

En tabeltypografi (eller en hurtig typografi) er en kombination af forskellige formateringsindstillinger, herunder farvekombinationer, som stammer fra temafarverne (temafarver: Et sæt farver, der bruges i en fil. Et tema består af temafarver, temaskrifttyper og temaeffekter.) i præsentationen. Der anvendes automatisk en tabeltypografi på de tabeller, du tilføjer. Der vises miniaturebilleder af tabeltypografierne i galleriet Hurtige typografier i gruppen Tabeltypografier. Når du placerer markøren på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan den hurtige typografi påvirker tabellen.

 1. Klik på den tabel, du vil anvende en ny eller anden tabeltypografi på.
 2. Klik på den ønskede tabeltypografi i gruppen Tabeltypografier under fanen Design under Tabelværktøjer. Du kan få vist flere tabeltypografier ved at klikke på knappen FlereKnapflade.

Når du placerer markøren på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan den hurtige typografi påvirker tabellen.

 Bemærk! 

 Tip!    Du kan ændre udseendet af teksten i tabelcellerne eller i hele tabellen ved at vælge indstillingerne i gruppen Skrifttype under fanen Hjem eller indstillingerne under fanen Design i gruppen WordArt-typografier under Tabelværktøjer.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
PowerPoint 2007