Fjerne en baggrund i et billede

Du kan fjerne en baggrund i et billede for at betone eller fremhæve motivet i billedet eller for at fjerne distraherende detaljer.

Blomst med blade i baggrunden

Det oprindelige billede

Blomst, hvor baggrunden er fjernet

Samme billede, hvor baggrunden er fjernet

Du kan bruge funktionen til automatisk fjernelse af baggrund, eller du kan tegne streger, der angiver, hvilke områder i billedets baggrund du vil beholde, og hvilke områder du vil fjerne.

Blomst, hvor Fjernelse af baggrund er valgt

Det oprindelige billede, der viser streger til fjernelse af baggrund

 Vigtigt!   Når du komprimerer et billede for at reducere filens størrelse, ændres detaljeringsgraden i kildebilledet. Det betyder, at billedet kan se anderledes ud efter komprimeringen, end før det blev komprimeret. Derfor skal du komprimere billedet og gemme filen, før du fjerner baggrunden. Du kan også fortryde komprimeringen, efter at du har gemt filen, så længe du ikke har lukket det program, du arbejder i, hvis komprimeringen og fjernelsen af baggrunden ikke er, som du ønsker.

  1. Klik på det billede, hvor du vil fjerne baggrunden.
  2. Klik på knappen Fjernelse af baggrund i gruppen Baggrund på fanen Formater under Billedværktøjer.

O14-båndet

Gruppen Fjernelse af baggrund på fanen Formater under Billedværktøjer

Hvis du ikke kan se fanen Fjernelse af baggrund eller Billedværktøjer, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal måske dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formater.

  1. Klik på et af håndtagene på stregerne i lysavisen, og træk derefter linjen, så den indeholder den del af billedet, du vil beholde, og ikke indeholder de fleste af de områder, du vil fjerne.

Blomst, hvor Fjernelse af baggrund er valgt

Billede, der viser streger og håndtag til fjernelse af baggrund

I mange situationer kan du opnå det ønskede resultat uden yderligere arbejde ved at eksperimentere med placeringen og størrelsen af stregerne i lysavisen.

  1. Benyt eventuelt en af eller begge følgende fremgangsmåder:
    • Klik på Tegn streger for at markere de områder, du vil beholde, hvis du vil angive, hvilke dele af billedet der ikke skal fjernes automatisk.
    • Klik på Markér til fjernelse, hvis du vil angive, hvilke dele af billedet der skal fjernes ud over dem, der markeres automatisk.

 Tip!    Hvis du skifter mening om et område, du har markeret med en streg, enten for at beholde det eller fjerne det, skal du klikke på Slet markering og derefter klikke på stregen for at ændre den.

O14-båndet

Gruppen Indskrænk på fanen Fjernelse af baggrund
  1. Klik på Luk og Bevar ændringer i gruppen Luk.

 Bemærk!   Klik på Luk og Ignorer ændringer i gruppen Luk, hvis du vil annullere automatisk fjernelse af baggrund.

Du kan føje effekter som skygger, refleksioner og skær til et billede, hvor du har fjernet baggrunden. Disse effekter gælder kun for det synlige billede. Hvis du f.eks. anvender en skygge på et billede, kastes der kun skygge på den del af billedet, du har bevaret, da du fjernede baggrunden.

 Tip!    Hvis du bruger PowerPoint, kan du stadig gemme den oprindelige version af billedet, selvom du har fjernet baggrunden i billedet.

 
 
Gælder for:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010