Brug af diagrammer og grafer i præsentationen

 Vigtigt!   Hvis Microsoft Office Excel 2007 ikke er installeret på computeren, kan du ikke bruge de avancerede diagramfunktioner i 2007 Microsoft Office System. Hvis Office Excel 2007 ikke er installeret, når du opretter et nyt diagram i Microsoft Office PowerPoint 2007, åbnes Microsoft Graph. Der vises derefter et diagram med de tilknyttede data i en tabel, der kaldes et dataark. Du kan angive dine egne data i dataarket, importere data fra en tekstfil til dataarket eller indsætte data fra et andet program i dataarket.

Office PowerPoint 2007 indeholder mange forskellige typer diagrammer og grafer, som du kan bruge til at informere andre om lagerbeholdninger, ændringer i organisationen, salgstal og meget mere. Du kan føje et diagram eller en graf til præsentationen på to måder:

Diagram med eksempeldata

Et diagram i PowerPoint, der indeholder eksempeldata fra et Excel-regneark

 Bemærk! 

 • Hvis du åbner en præsentation, der er oprettet i en tidligere version af Microsoft Office, og præsentationen indeholder en graf eller et diagram, der er oprettet ved hjælp af Microsoft Graph, bevares udseendet og funktionaliteten i Office 2007-version, og du kan fortsætte med at opdatere grafen eller diagrammet.
 • Du kan finde flere oplysninger om diagrammer i afsnittet Oversigt over diagrammer.
 • Du kan få mere at vide om de forskellige typer diagrammer, der kan føjes til præsentationen, i afsnittet Tilgængelige diagramtyper.

Integrere og indsætte et diagram i præsentationen

Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil bevare de data, der er knyttet til diagrammet i PowerPoint:

 1. Klik i PowerPoint på den pladsholder (pladsholdere: Bokse med prikkede kanter, der er del af det meste diaslayout. Disse bokse indeholder titel og brødtekst eller objekter, f.eks. diagrammer, tabeller og billeder.), der skal indeholde diagrammet.
 2. Klik på Diagram i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.
 3. Klik på et diagram i dialogboksen Indsæt diagram, og klik derefter på OK.

Office Excel 2007 åbner et opdelt vindue, hvor der vises eksempeldata i et regneark.

Eksempeldata for et diagram

Eksempeldata i et Excel-regneark
 1. Hvis du i Excel vil erstatte eksempeldataene, skal du klikke på en celle i regnearket og derefter skrive de ønskede data.

Du kan også erstatte eksempelakse (akse: En linje, der afgrænser diagrammets afbildningsområde og fungerer som en referenceramme for måling. Y-aksen er normalt den lodrette akse, der indeholder dataene. X-aksen er normalt den vandrette akse, der indeholder kategorierne.)etiketterne i kolonne A og navnet på forklaringen (forklaring: En boks, der identificerer de mønstre eller farver, som er tildelt dataserierne eller kategorierne i et diagram.) i række 1.

 Bemærk!   Når du har opdateret regnearket, opdateres diagrammet i PowerPoint automatisk med de nye data.

 1. Klik i Excel på Microsoft Office-knappenKnapflade, og klik derefter på Gem som.
 2. Vælg den mappe eller det drev, du vil gemme regnearket i, på listen Gem i i dialogboksen Gem som.

 Tip!    Hvis du vil gemme regnearket i en anden mappe, skal du vælge et andet drev på listen Gem i eller en anden mappe på mappelisten. Hvis du vil gemme regnearket i en ny mappe, skal du klikke på Opret ny mappeKnapflade .

 1. Skriv et nyt navn til filen i boksen Filnavn.
 2. Klik på Gem.
 3. Klik på Luk i menuen Filer i Excel.

Indsætte et Excel-diagram i præsentationen og oprette en kæde til data i Excel

Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil oprette en kæde til data i et eksternt Office Excel 2007-regneark. Du kan oprette og kopiere diagrammet i Office Excel 2007 og derefter indsætte det i PowerPoint-præsentationen. Når du opdaterer dataene i Office Excel 2007, opdateres diagrammet i PowerPoint også.

 1. Marker diagrammet i Excel ved at klikke på kanten, og klik derefter på Klip i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.
 2. Klik i PowerPoint på pladsholder (pladsholdere: Bokse med prikkede kanter, der er del af det meste diaslayout. Disse bokse indeholder titel og brødtekst eller objekter, f.eks. diagrammer, tabeller og billeder.) på det dias eller den noteside, du vil indsætte diagrammet i.
 3. Klik på pilen under Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Startside, og klik derefter på Sæt ind.

 Bemærk!   Du kan også oprette visuelle gengivelser af oplysninger ved hjælp af SmartArt-grafik. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Oprette SmartArt-grafik.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
PowerPoint 2007