Beskære et billede

Du kan bruge de forbedrede beskæringsværktøjer (beskære: At trimme lodrette eller vandrette kanter i et objekt. Billeder beskæres ofte for at rette opmærksomheden mod et bestemt område.) til at trimme og fjerne uønskede dele i billeder, så du får lige det udseende, du gerne vil have. Se Fjerne en baggrund i et billede, hvis du vil fjerne baggrunden i et billede.

Hvad vil du foretage dig?


Oversigt over beskæring

Beskæring (beskære: At trimme lodrette eller vandrette kanter i et objekt. Billeder beskæres ofte for at rette opmærksomheden mod et bestemt område.) fjerner eller skjuler områder i et billede (billede: En fil (f.eks. en metafil), der kan opdeles og manipuleres som to eller flere objekter, eller en fil, der forbliver et enkelt objekt (f.eks. bitmap).), som du ikke ønsker at få vist ved at reducere de lodrette eller vandrette kanter. Beskæring bruges ofte til at skjule eller trimme en del af et billede, enten for at fremhæve eller fjerne uønskede dele.

Beskæringsfunktionen er forbedret, så du nu nemt kan beskære til en bestemt figur, beskære til at passe til eller udfylde en figur eller beskære til et almindeligt billedes højde-breddeforhold (højde-bredde-forhold: Forholdet mellem billedbredden og billedhøjden. Dette forhold kan bevares, når billedets størrelse tilpasses.).

Eksempel på før og efter beskæring

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Beskære et billede

 1. Markér det billede, du vil beskære.
 2. Klik på Beskær i gruppen Størrelse under Billedværktøjer under fanen Formatér.

Billede af båndet i PowerPoint

Gruppen Størrelse under fanerne Billedværktøjer/Formatér i PowerPoint

 Bemærk!   Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil beskære en side, skal du trække det midterste beskæringshåndtag i den pågældende side indad.
  • Hvis du vil beskære to sider på samme måde samtidig, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker beskæringshåndtaget i en af siderne indad.
  • Hvis du vil beskære alle fire sider på samme måde samtidig, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker et af beskæringshåndtagene i hjørnerne indad.
 2. Flyt enten beskæringsområdet (ved at trække kanterne på det beskårne rektangel) eller billedet for at placere beskæringen.
 3. Tryk på Esc, når du er færdig.

 Bemærk! 

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Beskære til en bestemt figur

En hurtig måde at ændre billedets figur på er at beskære billedet til en bestemt figur. Når du beskærer et billede til en bestemt figur, bliver billedet automatisk trimmet til at udfylde figurens geometri, og billedets mål bevares.

 1. Markér det eller de billeder, du vil beskære til en bestemt figur.

Hvis du beskærer flere billeder, skal du beskære dem til den samme figur, Hvis du vil beskære forskellige figurer, skal du beskære billederne individuelt.

 1. Klik på pilen under Beskær i gruppen Størrelse under Billedværktøjer under fanen Formatér.

Liste efter klik på knappen Beskær

 Bemærk!   Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 1. Klik på Beskær til figur, og klik derefter på den figur, du vil beskære.

 Tip!    Hvis du ønsker det samme billede i forskellige figurer, skal du oprette en kopi eller kopier af billedet og derefter beskære hvert billede individuelt til den ønskede figur.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Beskære til et almindeligt højde-breddeforhold

Du kan beskære billedet til et almindeligt foto eller højde-breddeforhold (højde-bredde-forhold: Forholdet mellem billedbredden og billedhøjden. Dette forhold kan bevares, når billedets størrelse tilpasses.), så det nemt passer til en billedramme. Dette er også en god måde at se billedets mål, når det beskæres.

 1. Markér det billede, du vil beskære til et almindeligt højde-breddeforhold.
 2. Klik på pilen under Beskær i gruppen Størrelse under Billedværktøjer under fanen Format.

Liste efter klik på knappen Beskær

 Bemærk!   Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 1. Peg på Højde-breddeforhold, og klik derefter på det ønskede forhold.
 2. Tryk på Esc, når du er færdig.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Beskære til at passe til eller udfylde en figur

Hvis du vil fjerne en del af billedet, men stadig ønsker at udfylde figuren med så meget af billedet som muligt, skal du vælge Fyld. Når du vælger denne indstilling, vises nogle af kanterne på billedet muligvis ikke, men højde-breddeforholdet (højde-bredde-forhold: Forholdet mellem billedbredden og billedhøjden. Dette forhold kan bevares, når billedets størrelse tilpasses.) i det originale billede bevares. Hvis du ønsker, at hele billedet skal passe ind i figuren, skal du vælge Tilpas. Højde-breddeforholdet fra det originale billede bevares.

 1. Markér det billede, du ønsker at beskære til at passe til eller udfylde en bestemt figur.
 2. Klik på pilen under Beskær i gruppen Størrelse under Billedværktøjer under fanen Formatér.

Liste efter klik på knappen Beskær

 Bemærk!   Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 1. Klik på Fyld eller Tilpas.
 2. Tryk på Esc, når du er færdig.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Slette fraskårede dele af billede

Når du har beskåret (beskære: At trimme lodrette eller vandrette kanter i et objekt. Billeder beskæres ofte for at rette opmærksomheden mod et bestemt område.) et billede, bevares de dele, du har skåret fra, som en del af billedfilen. Du kan reducere filstørrelsen ved at fjerne de fraskårede dele fra billedfilen. Det er også en god ide at gøre dette for at forhindre andre i at se de dele i billedet, du har fjernet.

 Vigtigt!   Dette kan ikke fortrydes. Derfor skal du kun gøre dette, når du er sikker på, at du har foretaget alle de relevante beskæringer og ændringer.

 1. Klik på det eller de billeder, du ønsker at fjerne uønskede oplysninger fra.
 2. Klik på Komprimer billeder i gruppen Juster under fanen Formatér under Billedværktøjer.

Billede af båndet i PowerPoint

 Bemærk!   Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 1. Markér afkrydsningsfeltet Slet fraskårede dele af billeder under Komprimeringsindstillinger.

Hvis du kun vil fjerne beskæringer til det valgte billede eller billeder i filen, skal du markere afkrydsningsfeltet Anvend kun på dette billede.

 Tip!    Se Reducere filstørrelsen på et billede for at få flere oplysninger om, hvordan du reducerer billedernes filstørrelse og komprimerer billeder.

 
 
Gælder for:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010