ASCII-tegntabel

Tal er computernes sprog. Computere konverterer tegn og symboler til deres numeriske repræsentation for at kommunikere med programmer (og med andre computere).

I 1960'erne førte behovet for standardisering til ASCII (American Standard Code for Information Interchange) (udtales aski). ASCII-tegntabellen indeholder 128 tal, der hver især er tildelt til et tegn. ASCII gør det muligt for computere at lagre og udveksle data med andre computere og programmer.

Tekst i ASCII-format indeholder ingen formateringsoplysninger, f.eks. fed, kursiv eller skrifttyper. Når du bruger Microsoft Notepad eller gemmer en fil som almindelig tekst i Microsoft Office Word, bruges ASCII. Måske har du set i jobannoncer, at arbejdsgiveren beder om cv'er i ASCII-format. Det betyder, at uanset om du sender dit cv som en e-mail, en fax eller en trykt kopi, så ønsker arbejdsgiveren, at dit cv ikke indeholder speciel formatering. ASCII-formateret tekst fungerer fint sammen med software til OCR-scanning (Optical Character Recognition), som store firmaer ofte bruger til at scanne cv'er.

Denne artikel indeholder


Indsætte et ASCII-tegn i et dokument

Som et alternativ til at skrive et tegn på dit tastatur kan du bruge symbolets tegnkode som en genvej, og når et symbol ikke findes på det tastatur, du bruger.

  • Hvis du vil indsætte et ASCII-tegn fra tabellerne nedenfor, skal du trykke på ALT-tasten og holde den nede, mens du taster den numeriske værdi, der svarer til tegnet.

Hvis du f.eks. vil indsætte gradtegnet (º), skal du trykke på ALT-tasten og holde den nede, mens du taster 0176 på det numeriske tastatur.

 Bemærk!   Du skal bruge det numeriske tastatur til at indtaste tallene og ikke det normale tastatur. Kontroller, at NUM LOCK-tasten er aktiveret, hvis dit tastatur kræver det, for at du kan indtaste tal på det numeriske tastatur.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

ASCII-tegn, der kan udskrives

Tallene fra 32–126 er tildelt til tegn, som du kan finde på tastaturet, og som vises, når du ser på eller udskriver et dokument. Tallet 127 repræsenterer kommandoen DELETE.

Tabel over ASCII-tegn, der kan udskrives

Decimal Tegn Decimal Tegn
32 mellemrum 80 P
33 ! 81 Q
34 " 82 R
35 # 83 S
36 $ 84 T
37 % 85 U
38 & 86 V
39 ' 87 w
40 ( 88 X
41 ) 89 Y
42 * 90 Z
43 + 91 [
44 , 92 \
45 - 93 ]
46 . 94 ^
47 / 95 _
48 0 96 `
49 1 97 a
50 2 98 b
51 3 99 c
52 4 100 d
53 5 101 e
54 6 102 f
55 7 103 g
56 8 104 h
57 9 105 i
58 : 106 j
59 ; 107 t
60 < 108 l
61 = 109 m
62 > 110 n
63 ? 111 o
64 @ 112 p
65 A 113 q
66 B 114 r
67 C 115 g
68 D 116 t
69 E 117 u
70 F 118 v
71 G 119 w
72 H 120 x
73 I 121 y
74 J 122 z
75 K 123 {
76 L 124 |
77 M 125 }
78 N 126 ~
79 O 127 DEL

 Tip!    Du kan se en oversigt over det udvidede tegnsæt for en bestemt skrifttype i programmet Tegnoversigt i Microsoft Windows. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Tilbehør, peg på Systemværktøjer, og klik derefter på Tegnoversigt.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udvidede ASCII-tegn, der kan udskrives

Udvidede ASCII-tegn imødekommer kravet om flere tegn. Udvidet ASCII omfatter de 128 tegn i ASCII (tallene fra 0–32 vises i nedenstående tabel) og tilføjer yderligere 128 tegn, så der i alt er 256. Selv med disse ekstra tegn er der mange sprog, der indeholder symboler, der ikke kan presses sammen i 256 tegn. Derfor findes der varianter af ASCII, der omfatter regionale tegn og symboler.

Den ASCII-tabel, der også kendes som ISO 8859-1, bruges f.eks. af mange softwareprogrammer til sprog i Nordamerika, Vesteuropa, Australien og Afrika.

Tabel over udvidede ASCII-tegn, der kan udskrives

Decimal Tegn Decimal Tegn
128 Ç 192
129 ü 193
130 é 194
131 â 195
132 ä 196
133 à 197
134 å 198
135 ç 199
136 ê 200
137 ë 201
138 è 202
139 ï 203
140 î 204
141 ì 205
142 Ä 206
143 Å 207
144 É 208
145 æ 209
146 Æ 210
147 ô 211
148 ö 212 Ô
149 ò 213
150 û 214
151 ù 215
152 ÿ 216
153 Ö 217
154 Ü 218
155 ¢ 219
156 £ 220
157 ¥ 221
158 P 222
159 ƒ 223
160 á 224 a
161 í 225 ß
162 ó 226 G
163 ú 227 p
164 ñ 228 S
165 Ñ 229 g
166 ª 230 µ
167 º 231 t
168 ¿ 232 F
169 233 T
170 ¬ 234 O
171 ½ 235 d
172 ¼ 236
173 ¡ 237 f
174 « 238 e
175 » 239 n
176 240
177 241 ±
178 242
179 243
180 244
181 245
182 246 ÷
183 247
184 248
185 249
186 250 ·
187 251 v
188 252 n
189 253 ²
190 254
191 255  

 Tip!    Du kan se en oversigt over det udvidede tegnsæt for en bestemt skrifttype i programmet Tegnoversigt i Microsoft Windows. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Tilbehør, peg på Systemværktøjer, og klik derefter på Tegnoversigt.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

ASCII-kontroltegn, der ikke kan udskrives

Tallene fra 0–31 i ASCII-tabellen er tildelt kontroltegn, der bruges til at kontrollere eksterne enheder, f.eks. printere. Tallet 12 repræsenterer f.eks. funktionen til sideskift/ny side. Denne kommando giver en printer besked om at gå til toppen af næste side.

Tabel over ASCII-kontroltegn, der ikke udskrives

Decimal Tegn Decimal Tegn
0 null 16 data link escape
1 start of heading 17 device control 1
2 start of text 18 device control 2
3 end of text 19 device control 3
4 end of transmission 20 device control 4
5 inquiry 21 negative acknowledge
6 acknowledge 22 synchronous idle
7 bell 23 end of transmission block
8 backspace 24 cancel
9 horizontal tab 25 end of medium
10 line feed/new line 26 substitute
11 vertical tab 27 escape
12 form feed/new page 28 file separator
13 carriage return 29 group separator
14 shift out 30 record separator
15 shift in 31 unit separator

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Unicode

En anden, nyere tegntabel kaldes Unicode. Da Unicode er en meget større tabel, kan den repræsentere 65.536 tegn i stedet for de 128 tegn i ASCII eller de 256 i udvidet ASCII. Den større kapacitet gør, at de fleste tegn fra forskellige sprog kan være i ét tegnsæt.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007