Animere tekst og objekter

Åbn den præsentation, der skal have tilføjet animation (animere: Tilføjelse af en speciel visuel effekt eller lydeffekt i et objekt. Du kan f.eks. lade punkttegn i en tekst flyve ind fra venstre med ét ord ad gangen, eller du kan afspille lyden af bifald, når et billede vises.), og benyt en af følgende fremgangsmåder eller dem begge:

VisAnvende et foruddefineret animationsskema

 1. Hvis du kun vil anvende animationsskemaet (animationsskema: Tilføjer forudindstillede visuelle effekter i tekst på dias. Skemaerne rækker fra det underfundige til det spændende, og hvert enkelt indeholder en effekt til diastitlen og en effekt, der anvendes til opstillinger med punkttegn og afsnit på et dias.) på nogle få dias, skal du klikke på fanen Dias og markere de ønskede dias.
 2. Klik på Animationsskemaer i menuen Diasshow.
 3. Klik på et animationsskema på listen under Anvend på de markerede dias i opgaveruden (opgaverude: Et vindue i et Office-program, der angiver almindeligt brugte kommandoer. Placeringen og den lille størrelse giver mulighed for at bruge kommandoerne, mens der arbejdes i filer.) Diasdesign.
 4. Hvis du vil anvende skemaet på alle dias, skal du klikke på knappen Anvend på alle dias.

VisAnvende en brugerdefineret animation

 1. Vis det dias, der indeholder den tekst eller de objekter, du vil animere, i normal visning.
 2. Marker det objekt, du vil animere.
 3. Klik på Brugerdefineret animation i menuen Diasshow.
 4. Klik på Tilføj effektknapflade i opgaveruden (opgaverude: Et vindue i et Office-program, der angiver almindeligt brugte kommandoer. Placeringen og den lille størrelse giver mulighed for at bruge kommandoerne, mens der arbejdes i filer.) Brugerdefineret animation, og benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis teksten eller objektet skal have en indgangseffekt i præsentationen af diasshowet, skal du pege på knapflade Indgang og derefter klikke på en effekt.
  • Hvis du vil føje en effekt til tekst eller et objekt på diaset, skal du pege på knapflade Fremhævning og derefter klikke på en effekt.
  • Hvis du vil føje en effekt til tekst eller et objekt, der får elementet til at forsvinde fra diaset på et tidspunkt, skal du pege på knapflade Afslut og derefter klikke på en effekt.
  • Hvis du vil tilføje en effekt, der får et objekt til at bevæge sig efter et bestemt mønster, skal du pege på knapflade Bevægelsesstier og derefter klikke på en effekt.

 Bemærk!   Effekterne vises på listen Brugerdefineret animation (brugerdefineret animationsliste: Listen over animationssekvenser for et dias. Elementer er angivet på listen i den rækkefølge, de tilføjes, og omfatter ikoner, der angiver tidsindstillingen i forhold til andre animationshændelser.) i den rækkefølge fra oven og nedefter, du har anvendt dem i. De animerede elementer er noteret på diaset i form af nummererede koder, der ikke udskrives, og som svarer til effekterne på listen. Denne kode er ikke synlig i diasshowvisning.

VisTip!

Hvis du gennemser animationer til et dias med knappen Afspil i opgaveruden (opgaverude: Et vindue i et Office-program, der angiver almindeligt brugte kommandoer. Placeringen og den lille størrelse giver mulighed for at bruge kommandoerne, mens der arbejdes i filer.) Brugerdefineret animation, behøver du ikke at klikke for at udløse animationssekvenser. Hvis du vil se, hvordan udløste (animationsudløser: En animationsindstilling, der kan angives, så animationen afspilles, når du klikker på et angivet element.) animationer fungerer, skal du i stedet klikke på knappen Diasshow.

 
 
Gælder for:
PowerPoint 2003