Animere et diagram

 1. Vis det dias, der indeholder det diagram, du vil animere (animere: Tilføjelse af en speciel visuel effekt eller lydeffekt i et objekt. Du kan f.eks. lade punkttegn i en tekst flyve ind fra venstre med ét ord ad gangen, eller du kan afspille lyden af bifald, når et billede vises.), i normal visning, og marker diaset.
 2. Klik på Brugerdefineret animation i menuen Diasshow.
 3. Klik på den nedadgående pil på Tilføj effektknapflade i opgaveruden (opgaverude: Et vindue i et Office-program, der angiver almindeligt brugte kommandoer. Placeringen og den lille størrelse giver mulighed for at bruge kommandoerne, mens der arbejdes i filer.) Brugerdefineret animation, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

VisAnimere diagrammet som helhed

 • Hvis teksten eller objektet skal have en indgangseffekt i præsentationen af diasshowet, skal du pege på knapflade Indgang og derefter klikke på en effekt.
 • Hvis du vil føje en effekt til tekst eller et objekt på diaset, skal du pege på knapflade Fremhævning og derefter klikke på en effekt.
 • Hvis du vil føje en effekt til tekst eller et objekt, der får elementet til at forsvinde fra diaset på et tidspunkt, skal du pege på knapflade Afslut og derefter klikke på en effekt.
 • Hvis du vil tilføje en effekt, der får et objekt til at bevæge sig efter et bestemt mønster, skal du pege på knapflade Bevægelsesstier og derefter klikke på en effekt.

VisAnimere elementer i et diagram

 1. Anvend en animation på diagrammet.

VisSådan gør du

 • Hvis teksten eller objektet skal have en indgangseffekt i diasshowpræsentationen, skal du pege på knapflade Indgang og derefter klikke på en effekt.
 • Hvis du vil føje en effekt til tekst eller et objekt på diaset, skal du pege på knapflade Fremhævning og derefter klikke på en effekt.
 • Hvis du vil føje en effekt til tekst eller et objekt, der får elementet til at forsvinde fra diaset på et tidspunkt, skal du pege på knapflade Afslut og derefter klikke på en effekt.
 1. Marker den animation, du har anvendt på diagrammet, i opgaveruden Brugerdefineret animation, klik på den nedadgående pil, og klik derefter på Indstillinger for effekt.
 2. Klik på en indstilling på listen Grupper diagram under fanen Diagramanimation.

 Bemærk!   Effekter vises på listen Brugerdefineret animation (brugerdefineret animationsliste: Listen over animationssekvenser for et dias. Elementer er angivet på listen i den rækkefølge, de tilføjes, og omfatter ikoner, der angiver tidsindstillingen i forhold til andre animationshændelser.) i den rækkefølge fra oven og nedefter, du har anvendt dem i. Hvis du tilføjer diagrameffekter, vises de på den skjulte liste under den effekt, du har anvendt på diagrammet. De animerede elementer er noteret på diaset i form af nummererede koder, der ikke udskrives, og som svarer til effekterne på listen. Denne kode er ikke synlig i diasshowvisning.

 
 
Gælder for:
PowerPoint 2003