Animere din SmartArt-grafik

Du kan oprette en bevægelig, animeret SmartArt-grafik, hvis du vil fremhæve dine oplysninger yderligere eller vise dine oplysninger i faser. Du kan føje animation til hele din SmartArt-grafik eller bare til en individuel figur i din SmartArt-grafik. Du kan f.eks. få hver cirkel i et Venn-diagram til at suse ind én ad gangen eller oprette et organisationsdiagram, hvor hvert niveau toner gradvist frem.

Denne artikel indeholder


Oversigt over animering

Hvis du vil finde ud af, hvilken animation der fungerer bedst med dit SmartArt-grafiklayout, kan du få vist dine oplysninger i tekstruden i din SmartArt-grafik, for de fleste animationer starter med punkttegnet øverst i tekstruden og bevæger sig nedad. Du kan også vælge at afspille en animation i omvendt rækkefølge. Hvis tekstruden ikke er synlig, kan du få den vist.

VisHvordan får jeg vist tekstruden?

 1. Markér SmartArt-grafikken i diasset.
 2. Klik på Tekstrude i gruppen Opret grafik på fanen Design under SmartArt-værktøjer.

Tilgængeligheden af animationer afhænger af det layout, du vælger til din SmartArt-grafik, men du kan altid animere alle figurerne på én gang eller én figur ad gangen.

Animerede elementer er markeret på diasset med nummererede mærker, der ikke udskrives. Disse mærker svarer til animationerne på listen Animationsrude, vises ud for din SmartArt-grafik og ses kun i visningen Normal, når opgaveruden Brugerdefineret animation også vises.

 Bemærk!   Anvend kun animation i begrænset omfang, så du ikke fjerner opmærksomheden på dit budskab eller overvælder dit publikum.

Animationer til SmartArt-grafik

De animationer, du kan anvende i SmartArt-grafik, adskiller sig fra de animationer, du kan anvende på figurer, tekst eller WordArt på følgende måde:

 • De forbindende linjer mellem figurer er altid associeret med den anden figur og animeres ikke enkeltvis.
 • Hvis du anvender en animation til figurer i SmartArt-grafik, afspilles animationen i den rækkefølge, som figurerne vises i. Rækkefølgen kan kun ændres som helhed. Du kan derfor ikke ændre rækkefølgen af en enkelt SmartArt-grafik (bortset fra at du kan skifte den rækkefølge, som figurerne vises i).

Eksempel:     Hvis du har seks figurer, og hver figur indeholder et enkelt bogstav fra A til og med F, kan du afspille animationen fra A til F eller fra F til A. Du kan ikke afspille animationen uden for denne rækkefølge, f.eks. fra A til C og derefter fra F til D. Du kan dog oprette flere dias for at efterligne denne rækkefølge. I dette eksempel kan du oprette ét dias, hvor figur A til C animeres, og et anden dias, hvor figur F til D animeres.

 • Når du konverterer et diagram, der blev oprettet i en tidligere version af PowerPoint end Microsoft Office PowerPoint 2007, til SmartArt-grafik, kan nogle af animationsindstillingerne gå tabt, eller animationen kan forsvinde komplet.

Når du skifter SmartArt-layout, overføres enhver animation, du har tilføjet, til det nye layout.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilføje en animation

 Vigtigt!   Visse animationseffekter, f.eks. indgangseffekten Hvirvel eller udgangseffekten Spejlvend, kan kun bruges til figurer. Effekter, der ikke kan bruges til SmartArt-grafik, vises nedtonede. Hvis du vil bruge animationseffekter, som ikke kan bruges til SmartArt-grafik, skal du højreklikke på SmartArt-grafikken og klikke på Konverter til figurer og derefter animere figurerne.

 1. Klik på SmartArt-grafikken, du vil animere.
 2. Klik på Mere i gruppen Animation under fanen AnimationerKnapflade, og vælg derefter den ønskede animation.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Angive indstillinger for animationseffekt

Gør følgende for at angive indstillingerne for animationseffekt:

 1. Vælg den SmartArt-grafik, som indeholder den animation, du vil ændre.
 2. Klik på Animationsrude i gruppen Avanceret animation på fanen Animationer.
 3. Klik på pilen til højre for den animation, du vil ændre, på listen Animationsrude, og vælg derefter Indstillinger for effekt.
 4. Vælg en af følgende indstillinger på listen Grupper grafik under fanen SmartArt-animation i dialogboksen:
Indstilling Beskrivelse
Som ét objekt Animationen anvendes, hvis hele SmartArt-grafikken er ét stort billede eller objekt.
Alle på samme tid Alle figurerne i SmartArt-grafikken animeres samtidigt. Forskellen mellem denne animation og Som ét objekt bemærkes mest i animationer, hvor figurerne roteres eller øges i størrelse. Med Alle på samme tid roteres eller øges størrelsen af hver enkelt figur individuelt. Med Som ét objekt roteres eller øges størrelsen af hele SmartArt-grafikken.
En efter en Hver figur animeres individuelt og én ad gangen.
Efter gren - en efter en Alle figurerne i samme gren animeres samtidigt. Denne animation fungerer godt med grene i en organisationsplan eller i et hierarkisk layout og ligner En efter en.
Efter niveau - samtidigt Alle figurer på samme niveau animeres samtidigt. Hvis du f.eks. har et layout med tre figurer, der indeholder niveau 1-tekst, og tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst, animeres først de tre figurer, der indeholder niveau 1-tekst, samlet. Derefter animeres de tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst, samlet.
Tekstpanel, der indeholder niveau 1- og niveau 2-tekst
Efter niveau - en efter en Figurerne i SmartArt-grafikken animeres først efter niveau og derefter individuelt i det pågældende niveau. Hvis du f.eks. har et layout med fire figurer, der indeholder niveau 1-tekst, og tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst, animeres hver af de fire figurer, der indeholder niveau 1-tekst, individuelt først. Derefter animeres hver enkelt af de tre figurer, der indeholder niveau 2-tekst, individuelt.

 Bemærk! 

 • Når du anvender Alle samtidigt, fungerer nogle animationer anderledes, end de gør, når du anvender Som ét objekt. Når f.eks. indstillingen Alle samtidigt anvendes på animationen Flyv ind, flyttes figurer, der skal bevæges længere, med højere hastighed. Det betyder, at alle figurerne når deres destinationer samtidigt. Når du anvender Som ét objekt animeres alle dele af SmartArt-grafikken på samme måde (i tilfældet med eksemplet Flyv ind med samme hastighed).
 • Hvis du anvender en anden animation end Som ét objekt på SmartArt-grafik, kan andre animationer, du anvender på den pågældende SmartArt-grafik, ikke være Som ét objekt. Flere animationer, der anvendes på SmartArt-grafik, skal alle sammen være Som ét objekt eller ingen Som ét objekt.
 • Hvis du anvender en animation (undtagen Som ét objekt) på SmartArt-grafik, er baggrunden altid synlig på diaset. Det er ikke muligt at animere baggrunden, selvom du måske ikke lægger mærke til den, medmindre du har anvendt en udfyldning eller linjer på den.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Kopiere animationer fra en SmartArt-grafik til en anden

En af de nye funktioner i Microsoft PowerPoint 2010 er Animationspensel. Med Animationspensel kan du nemt og hurtigt kopiere en eller flere animationer fra en SmartArt-grafik til en anden.

Benyt følgende fremgangsmåde for at kopiere animationer fra en SmartArt-grafik til en anden:

 1. Markér den SmartArt-grafik, der indeholder de animationer, du vil kopiere.
 2. Klik på Animationspensel i gruppen Avanceret animation under fanen Animationer.
 3. Klik på den SmartArt-grafik, du vil kopiere animationerne til.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Animere individuelle figurer i din SmartArt-grafik

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil animere.
 2. Klik på Mere i gruppen Animation under fanen AnimationerKnapflade, og vælg den ønskede animation.
 3. Klik på Indstillinger for effekt i gruppen Animation på fanen Animationer, og markér En efter en.
 4. Klik på Animationsrude i gruppen Avanceret animation under fanen Animationer.
 5. Klik på «-tegnet «-tegn på listen Animationsrude for at få vist alle figurerne i din SmartArt-grafik.
 6. Markér alle de figurer, du ikke vil animere, på listen Animationsrude, ved at holde Ctrl nede og klikke på en figur ad gangen.
 7. Klik på Ingen animation i gruppen Animation på fanen Animationer. Derved fjernes animationseffekten fra figuren. Selve figuren flyttes ikke fra din SmartArt-grafik.
 8. For hver af de andre figurer skal du vælge de animationsindstillinger, du vil bruge, ved at markere figuren på listen Brugerdefineret animation og derefter enten højreklikke på figuren eller klikke på Rediger.
 9. Når du er færdig med at vælge de animationsindstillinger, du vil bruge, skal du lukke Animationsrude.

 Bemærk!    Effekter, der ikke kan bruges til SmartArt-grafik, vises nedtonede. Hvis du vil bruge animationseffekter, som ikke kan bruges til SmartArt-grafik, skal du højreklikke på SmartArt-grafikken og klikke på Konverter til figurer og derefter animere figurerne.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Skifte rækkefølge i en animation

 1. Klik på SmartArt-grafikken, der indeholder den animation, du vil ændre rækkefølgen af.
 2. Klik på Animationsrude i gruppen Avanceret animation under fanen Animationer.
 3. Højreklik på den brugerdefinerede animation på listen Animationsrude, og klik derefter på Indstillinger for effekt.
 4. Klik på fanen SmartArt-animation, og markér derefter feltet Omvendt rækkefølge.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Fjerne en animation

 1. Klik på SmartArt-grafikken, der indeholder den animation, du vil fjerne.
 2. Klik på Ingen animation i gruppen Animation på fanen Animationer.

 Bemærk!   Hvis du ikke kan se Ingen animation, skal du klikke på MereKnapflade for at få vist flere indstillinger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
PowerPoint 2010