Ændre SmartArt-grafiklayout eller -type

Når du opretter SmartArt-grafik, vælger du et layout fra en kategori eller type af grafiske SmartArt-objekter. Hver type indeholder forskellige layout. I typen Cyklus kan du f.eks. markere layoutet Radialcyklus.

Denne artikel indeholder


Oversigt over ændring af SmartArt-grafiklayout og -type

Nogle SmartArt-grafiklayout indeholder et fast antal figurer. Layoutet Modsatrettede pile i typen Relation er designet til kun at vise to modstridende ideer eller koncepter, og derfor er det kun to af figurerne, der kan indeholde tekst.

Modsatrettede pile med to figurer til tekst

Hvis du vil formidle mere end to budskaber, skal du skifte til et layout, der indeholder mere end to figurer, der kan indeholde tekst,  f.eks. layoutet Pyramideliste. Husk, at hvis du ændrer SmartArt-grafiklayout eller -type, kan det ændre betydningen af dine oplysninger. Et SmartArt-grafiklayout med pile, der alle peger til højre, f.eks. Grundlæggende proces i typen Proces, har en anden betydning end en, der viser en pil, der danner en cirkel, f.eks. Kontinuerlig cyklus i typen Cyklus.

Du kan tilføje og slette figurer i de fleste SmartArt-grafiklayout, og du kan også ændre placeringen af de forskellige figurer. Derfor skal du vælge et layout, der giver den bedste visuelle gengivelse af dine data. Figurernes justering og placering opdateres automatisk, når du tilføjer eller fjerner figurer eller redigerer teksten, afhængigt af antallet af figurer og mængden af tekst i figurerne.

Hvis du tilpasser SmartArt-grafik og senere ændrer layoutet, er det ikke sikkert, at alle dine tilpasninger bliver overført til det nye layout. Hvis du vender tilbage til det oprindelige layout, før du gemmer og lukker det aktuelle 2007 Microsoft Office System-dokument, bliver alle dine tilpasninger dog vist i det originale layout.

Nogle tilpasninger bliver ikke overført, da det ikke er sikkert, at de ser flotte ud i det nye layout. I nedenstående tabel vises, hvilke tilpasninger der bliver gemt, og hvilke der går tabt.

Tilpasninger, der overføres Tilpasninger, der ikke overføres
Farver (herunder streg- og fyldtyper) Roterede figurer
Typografier (herunder typografier, der er anvendt på individuelle figurer, og typografier, der er anvendt på SmartArt-grafik) Spejlvendte figurer
Effekter (f.eks. skygger, spejlinger, facetter og glød) Figurer, der er blevet flyttet
Formatering anvendt på tekst Ændret størrelse på figurer
Ændringer i figurgeometri, f.eks. fra en cirkel til en firkant
Ændringer i retning fra højre til venstre eller fra venstre til højre

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre SmartArt-grafiklayout

  1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre layout for.
  2. Klik på det ønskede layout under fanen Layout i gruppen Design under SmartArt-grafikværktøjer.

Hvis du vil have vist alle de tilgængelige layout i en enkelt type, skal du klikke på knappen Flere i gruppen Layout Knapflade ved siden af miniaturebilledet af layoutet. Klik på Flere layout for at få vist alle typer og layout.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre SmartArt-grafiktype

  1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre type for.
  2. Klik på knappen FlereKnapflade under SmartArt-værktøjer under fanen Design i gruppen Layout, og klik derefter på Flere layout.
  3. Klik på den ønskede type og det ønskede layout.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007