Ændre skrifttype

Du kan ændre den skrifttype, du bruger til tekst på bestemte dias, eller du kan anvende forskellige skrifttyper i hele præsentationen.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

VisÆndre skrifttypen på et dias

  1. Marker den tekst eller den pladsholder (pladsholdere: Bokse med stiplede eller skraverede kanter, der er en del af de fleste diaslayout. Boksene indeholder titel- og brødtekst eller objekter, f.eks. diagrammer, tabeller og billeder.), hvor teksten skal ændres.

VisSådan gør du 

  • Træk for at markere teksten, hvis du vil ændre skrifttypen i et enkelt afsnit eller en enkelt sætning.
  • Hvis du vil ændre skrifttypen for al teksten i en pladsholder, skal du enten trække for at markere al teksten eller markere den pladsholder, der indeholder teksten. Klik først på teksten, når du vil markere pladsholderen. Pladsholderens kant bliver skraveret. Peg på kanten, og klik. Kanten ændres til en bred punkteret kant, og den er nu markeret.
  1. Klik på et skrifttypenavn i boksen Skrifttype knapflade på værktøjslinjen Formatering.

VisTip!

Du kan også bruge dialogboksen Skrifttype i menuen Formater, hvis du vil ændre tekstens skrifttype. I denne dialogboks kan du også anvende andre typer formatering, f.eks. skriftstørrelse, fed eller kursiv og tekstfarve.

VisBruge diasmasteren til at ændre skrifttypen i hele præsentationen

Hvis du bruger en enkelt diasmaster (diasmaster: Det dias, hvor oplysningerne omtema og layout i en præsentation lagres, herunder baggrund, farver, skrifttyper, effekter samt pladsholderstørrelser og -placeringer.), kan du ændre en typografi på masteren, hvorefter ændringen afspejles i hele præsentationen. Hvis du bruger flere diasmastere, f.eks. når du anvender mere end én designskabelon (designskabelon: En fil, der indeholder typografierne i en præsentation, herunder typen og størrelsen på opstillinger med punkttegn og skrifttyper, pladsholderstørrelser og -placeringer, baggrundsdesign og fyld-, farveskemaer og en diasmaster samt en valgfri titelmaster.) i præsentationen, skal du ændre typografien på hver diasmaster.

  1. Peg på Master i menuen Vis, og klik derefter på Diasmaster.

I mastervisning vises diasminiaturer af hver diasmaster (parvis med en titelmaster (titelmaster: Det dias, der indeholder oplysninger fra designskabelonen om typografier på titeldias, herunder pladsholderstørrelser og -placeringer, baggrundsdesign og farveskemaer.) for hver) til venstre for fanen Dias.

  1. Hvis du bruger flere diasmastere, skal du markere diasminiaturen for den diasmaster eller den titelmaster, som du vil ændre skrifttype i.
  2. Klik på titelteksten på diaset eller på det niveau i brødteksten, hvor du vil anvende en ny skrifttype. 

Husk, at du i masteren kun ændrer skrifttypen og ikke teksten.

  1. Klik på et skrifttypenavn i boksen Skrifttype knapflade på værktøjslinjen Formatering.
  2. Gentag disse trin, hvis du vil ændre skrifttypen i en anden tekst.
  3. Klik på Luk mastervisning på værktøjslinjen Diasmastervisning for at vende tilbage til redigering af diaset.
 
 
Gælder for:
PowerPoint 2003