Ændre farven eller gennemsigtigheden eller omfarve et billede

Du kan justere farveintensiteten (mætningen) og farvetonen (temperaturen) i et billede, omfarve det eller ændre gennemsigtigheden (gennemsigtighed: Den kvalitet, der definerer, hvor meget lys der passerer gennem et objekts pixel. Hvis et objekt er 100 procent gennemsigtigt, passerer lyset helt igennem det, og objektet gengives som usynligt. Du kan med andre ord se igennem objektet.) af en af farverne. Du kan anvende flere forskellige farveeffekter til billedet.

Billede af pink blomster

Det oprindelige billede af pink blomster

Billede af pink blomster, hvor farvemætningen er ændret

Samme billede, hvor Farvemætning er ændret til 66 %

Billede med blågrøn omfarvningseffekt

Samme billede med omfarvningseffekten Akvamarin

Billede med rød omfarvningseffekt

Samme billede med omfarvningseffekten Rød
Hvad vil du foretage dig?


Ændre farveintensiteten i et billede

Ved mætning forstås farvens intensitet. En højere mætning får et billede til at se mere levende ud, hvorimod en lavere mætning giver farverne en grålig tone.

 1. Klik på det billede, hvor du vil ændre farveintensiteten.
 2. Klik på Farve i gruppen Juster på fanen Formater under Billedværktøjer.

Gruppen Juster på fanen Formater i Billedværktøjer

Gruppen Juster på fanen Formater under Billedværktøjer

Hvis du ikke kan se fanen Formater eller Billedværktøjer, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal måske dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formater.

 1. Klik på Forudindstillinger for at vælge en af de mest almindelige justeringer, Farvemætning, og klik derefter på den ønskede miniature.

 Tip!    Du kan flytte musemarkøren hen over en effekt og bruge direkte eksempelvisning til at se, hvordan billedet vil se ud med den pågældende effekt, før du klikker på den effekt, du vil bruge.

 1. Klik på Indstillinger for billedfarve for at finjustere intensiteten.

Du kan få mere hjælp til disse indstillinger i Formatér billede (ruden Billedfarve).

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre farvetonen i et billede

Når farvetemperaturen ikke måles korrekt i kameraet, kan der vises et farveskær i billedet (hvor én farve dominerer billedet), så billedet virker for blåt eller for orange. Du kan justere dette ved at forøge eller reducere farvetemperaturen for at forbedre detaljerne i billedet og få billedet til at tage sig bedre ud.

 1. Klik på det billede, hvor du vil ændre farvetonen.
 2. Klik på Farve i gruppen Juster på fanen Formater under Billedværktøjer.

Gruppen Juster på fanen Formater i Billedværktøjer

Gruppen Juster på fanen Formater under Billedværktøjer

Hvis du ikke kan se fanen Formater eller Billedværktøjer, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal måske dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formater.

 1. Klik på Forudindstillinger for at vælge en af de mest almindelige justeringer, Farvetone, og klik derefter på den ønskede miniature.

 Tip!    Du kan flytte musemarkøren hen over en effekt og bruge direkte eksempelvisning til at se, hvordan billedet vil se ud med den pågældende effekt, før du klikker på den effekt, du vil bruge.

 1. Klik på Indstillinger for billedfarve for at finjustere intensiteten.

Du kan få mere hjælp til disse indstillinger i Formatér billede (ruden Billedfarve).

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Omfarve et billede

Du kan hurtigt anvende en indbygget stiliseret effekt som f.eks. gråtoneskala eller sepia til billedet.

 1. Klik på det billede, der skal omfarves.
 2. Klik på Farve i gruppen Juster på fanen Formater under Billedværktøjer.

Gruppen Juster på fanen Formater i Billedværktøjer

Gruppen Juster på fanen Formater under Billedværktøjer

Hvis du ikke kan se fanen Formater eller Billedværktøjer, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal måske dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formater.

 1. Klik på Forudindstillinger for at vælge en af de mest almindelige justeringer, Omfarv, og klik derefter på den ønskede miniature.

 Tip!    Du kan flytte musemarkøren hen over en effekt og bruge direkte eksempelvisning til at se, hvordan billedet vil se ud med den pågældende effekt, før du klikker på den effekt, du vil bruge.

 1. Hvis du vil bruge flere farver, herunder variationer af temafarver (temafarver: Et sæt farver, der bruges i en fil. Et tema består af temafarver, temaskrifttyper og temaeffekter.), farver på fanen Standard tab eller brugerdefinerede farver, skal du klikke på Flere variationer. Effekten Omfarv anvendes med farvevariationen.

 Tip!    Hvis du vil fjerne en effekt af typen Omfarv, men bevare alle andre ændringer, du har foretaget af billedet, skal du klikke på den første effekt, Ingen omfarvning.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre gennemsigtigheden af en farve

Du kan gøre en del af et billede gennemsigtigt (gennemsigtighed: Den kvalitet, der definerer, hvor meget lys der passerer gennem et objekts pixel. Hvis et objekt er 100 procent gennemsigtigt, passerer lyset helt igennem det, og objektet gengives som usynligt. Du kan med andre ord se igennem objektet.) for bedre at se tekst, der er placeret i lag oven på det, for at placere billeder i lag oven på hinanden eller for at fjerne eller skjule en del af et billede, så det fremhæves.

Gennemsigtige områder i billeder har samme farve som det papir, de udskrives på. I en elektronisk visning, f.eks. en webside, har gennemsigtige områder samme farve som baggrunden.

Du kan ikke gøre flere farver i et billede gennemsigtige. Områder, der ser ud, som om det er én farve (f.eks. en blå himmel), kan faktisk bestå af en række dæmpede farvevariationer. Den farve, du vælger, vises måske derfor kun i et lille område. Det er derfor, det kan være svært at se den gennemsigtige effekt.

Du kan gøre flere farver i et billede gennemsigtige i et andet billedredigeringsprogram, gemme billedet i et format, så oplysningerne om gennemsigtighed gemmes, f.eks. en fil af typen Portable Network Graphics (.png) (PNG: Et grafikfilformat, der understøttes af nogle webbrowsere. PNG er en forkortelse for Portable Network Graphics og understøtter variabel gennemsigtighed i billeder og styring af billeders lysstyrke på forskellige computere. PNG-filer er komprimerede bitmap-filer.), og derefter indsætte filen i dit Office-dokument.

 1. Klik på det billede, hvor du vil oprette gennemsigtige områder.
 2. Klik på Farve i gruppen Juster på fanen Formater under Billedværktøjer.

Gruppen Juster på fanen Formater i Billedværktøjer

Gruppen Juster på fanen Formater under Billedværktøjer

Hvis du ikke kan se fanen Formater eller Billedværktøjer, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal måske dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formater.

 1. Klik på Angiv gennemsigtig farve, og klik derefter på den farve i billedet, du vil gøre gennemsigtig.

Du kan ikke gøre et helt billede gennemsigtigt, eller delvis gennemsigtigt, ved hjælp af indstillingen Angiv gennemsigtig farve. Hvis du vil gøre et helt billede gennemsigtigt eller delvis gennemsigtigt, skal du indsætte en figur, f.eks. et rektangel, i dit Office-dokument, give figuren et billedfyld ved hjælp af det ønskede billede og derefter ændre indstillingen Gennemsigtighed for billedfyldet.

Indstillingen Angiv gennemsigtig farve kan bruges til bitmap (bitmap: Et billede oprettet ud fra en serie af små prikker, som på et millimeterpapir, hvor bestemte kvadrater er udfyldt for at forme figurer og streger. Bitmaps har normalt filtypen .bmp, når de gemmes som filer.)billeder, som ikke allerede er gennemsigtige, og visse typer af clipart (multimedieklip: Et stykke færdiglavet grafik, der ofte vises som bitmap eller som en kombination af tegnede figurer.). Du kan ikke oprette et gennemsigtigt område i animerede GIF (animeret GIF: En fil, der indeholder en serie billeder af typen Graphics Interchange Format (GIF), som vises i hurtig rækkefølge i visse webbrowsere for at skabe en animeret effekt.)-billeder. Du kan dog foretage ændringer af gennemsigtighed i et redigeringsprogram til animerede GIF-billeder og derefter igen indsætte filen i dit Office-dokument.

 Bemærk! 

 • Hvis du vil fjerne farveændringerne og alle andre effekter, der er anvendt til billedet, skal du klikke på Nulstil billede i gruppen Juster.
 • Du kan også tilføje andre effekter som en kunstnerisk effekt, skygger, refleksioner og skær eller ændre lysstyrken eller kontrasten i billedet.
 • Selvom du kun kan anvende én effekt ad gangen, kan du bruge Formatpensel til hurtigt at anvende de samme justeringer på flere billeder. Du kan kopiere de samme ændringer til flere billeder ved at klikke på det billede, hvor du lige har tilføjet effekterne, dobbeltklikke på Formatpensel på fanen Startside og derefter klikke på de billeder, hvor disse effekter skal anvendes. Tryk på Esc, når du er færdig.

Formatpensel i gruppen Udklipsholder

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010