Hvor gemmer Microsoft Outlook 2010 mine oplysninger og konfigurationer?

Nedenfor kan du se en liste over de placeringer, hvor oplysningerne i Microsoft Outlook 2010 gemmes.

Din konfiguration omfatter muligvis ikke alle følgende filer, da nogle af dem først oprettes, når funktionerne i Outlook tilpasses.

VisJeg kan ikke finde de mapper, der nævnes i denne artikel

Nogle af mapperne kan være skjulte. Hvis du vil have vist skjulte mapper i Windows, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.
  2. Åbn Mappeindstillinger.

Hvis du vil finde Mappeindstillinger, skal du skrive Mappeindstillinger i søgefeltet øverst i vinduet. I Kontrolpanel i Windows XP skal du skrive Mappeindstillinger i feltet Adresse.

  1. Marker Vis skjulte filer og mapper under Skjulte filer og mapper under Filer og mapper under indstillingerne Avanceret på fanen Vis.

Outlook-datafil (.pst)

(Outlook-datafil (.pst): En datafil, som gemmer dine meddelelser og andre elementer på computeren. Du kan angive, at en .pst-fil skal være standardleveringsplaceringen for e-mails. Du kan bruge en .pst-fil til at organisere og tage sikkerhedskopier af de elementer, som du vil bevare.) indeholder e-mails, kalendere, kontakter, opgaver og noter. Du skal bruge Outlook til at arbejde med elementerne i en .pst-fil.

Når du arkiverer Outlook-oplysninger, gemmes elementer i .pst-filer.

 Bemærk!   På Microsoft Exchange Server-konti gemmes oplysningerne på e-mail-serveren. Hvis du vil bruge (Cachelagret Exchange-tilstand: En kopi af din Exchange Server-postkasse gemmes på computeren i en offline Outlook-datafil (.ost). Kopien giver hurtig adgang til data, også når du arbejder offline, og den er synkroniseret med e-mail-serveren.) eller arbejde offline, gemmes der kopier af elementerne i en (offline Outlook-datafil (.ost): Den fil på harddisken, som indeholder en kopi af e-mails og elementer i Outlook. Filen er synkroniseret med de oplysninger, der er gemt på en e-mail- eller Exhange-server. Den offline Outlook-datafil har filtypenavnet .ost.). Se afsnittet med Outlook-datafiler (.ost) for at få flere oplysninger. I visse organisationer kan du også eksportere eller arkivere elementerne i en .pst-fil.

Benyt følgende fremgangsmåde for hurtigt at åbne den mappe, hvor Outlook-datafilen (.pst og .ost) er gemt:

  1. Klik på fanen Filer i Outlook 2010.
  2. Klik på Kontoindstillinger, og klik derefter på Kontoindstillinger.
  3. Klik på en post under fanen Data, og klik derefter på Åbn mappeplacering.

De Outlook-datafiler (.pst), der oprettes ved hjælp af Outlook 2010, gemmes på computeren i mappen Dokumenter\Outlook-filer. Hvis du bruger Windows XP, oprettes disse filer i mappen Dokumenter\Outlook-filer.

Hvis du opgraderede til Outlook 2010 på en computer, hvor der allerede var oprettet datafiler i tidligere versioner af Outlook, vil disse filer være gemt på et andet sted i en skjult mappe.

Windows 7 og Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

 Tip!     Du kan finde oplysninger om skjulte mapper i Windows i Windows Hjælp og support.

Outlook-datafil (.ost)

.ost-filen synkroniseres med elementerne på den server, der kører Exchange. Da dataene forbliver på Exchange-serveren, kan du gendanne .ost-filen på den nye computer uden at skulle oprette en sikkerhedskopi af .ost-filen.

Windows 7 og Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

Privat adressekartotek (.pab)

Windows 7 og Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

 Bemærk!   Private adressekartoteker (.pab) understøttes ikke i Outlook 2010. Når du opgraderer til Outlook 2010, bliver du bedt om at importere en hvilken som helst .pab-fil til Kontakter. Hvis du ikke vil importere .pab-filen, når du kører Outlook 2010 første gang, kan du importere den senere ved hjælp af kommandoen Importér i Microsoft Office Backstage-visning.

Offlineadressekartoteker (.oab)

Offlineadressekartoteket (.oab) bruges af Microsoft Exchange Server-konti. Det indeholder oplysninger, f.eks. navne, e-mail-adresser, titler og kontoradresser, fra den globale adresseliste (Global adresseliste: Det adressekartotek, der indeholder alle e-mail-adresser i bruger-, gruppe- og distributionslister i organisationen. Administratoren opretter og vedligeholder dette adressekartotek. Kartoteket kan også indeholde offentlige mapper med e-mail-adresser.) på den server, der kører Exchange.

Du behøver ikke at sikkerhedskopiere eller gendanne denne fil. Denne fil oprettes og opdateres automatisk.

Windows 7 og Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

Indstillinger af navigationsruden (.xml)

Denne fil indeholder oplysninger om indholdet i navigationsruden (Navigationsrude: En kolonne, som giver adgang til mapper, der bruges til at organisere dine oplysninger. Klik på en mappe for at få vist dens indhold. Den indeholder også sektionen Foretrukne mapper og knapper til at skifte mellem post, kalender, opgaver og andre visninger.).

Windows 7 og Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\AppData\Roaming\Outlook\profilnavn.xml

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Application Data\Microsoft\Outlook\profilnavn.xml

Registrerede Microsoft Exchange-udvidelser (.dat)

Windows 7 og Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

Liste til autofuldførelse i Outlook-kontakter

Listen til autofuldførelse er en funktion, som viser forslag til navne og e-mail-adresser, når du begynder at skrive dem. Disse forslag er mulige overensstemmelser fra en liste over navne og e-mail-adresser fra de e-mails, du har sendt.

Filen med listen til autofuldførelse (.nk2) bruges ikke længere i Outlook 2010. Poster på listen Autofuldførelse gemmes nu i din Microsoft Exchange Server-postkasse eller i Outlook-datafilen (.pst) for kontoen.

Exchange Server-konti

Hvis du bruger en Exchange Server-konto, gemmes listen til autofuldførelse i din postkasse på den server, der kører Exchange. Dette gør det muligt at bruge listen til autofuldførelse fra enhver computer, hvor du bruger Outlook med din Exchange-konto.

VisHvordan kan jeg se, om jeg har en Microsoft Exchange Server-konto?

Klik på fanen Filer. Klik på Kontoindstillinger, og klik derefter på Kontoindstillinger. Under fanen E-mail angives hver enkelt kontotype på listen over konti.

Et eksempel på en Exchange-konto i dialogboksen Kontoindstillinger


POP3-konti

Listen til autofuldførelse gemmes i Outlook-datafilen (.pst). Du kan finde flere oplysninger om placeringen i afsnittet Outlook-datafil (.pst).

IMAP‑ og Windows Live Hotmail-konti

Listen til autofuldførelse gemmes i Outlook-datafilen (.pst). Outlook-datafilerne (.pst) til disse konti er forskellige fra andre Outlook-datafiler (.pst) i Outlook. Disse filer bruges som kopier af oplysninger på din e-mail-server-konto, og de er ikke beregnet til at blive flyttet eller gendannet. Der oprettes en ny Outlook-datafil (.pst), når du konfigurerer en IMAP‑ eller Windows Live Hotmail-konto i en anden Outlook-profil eller på en anden computer. Listen til autofuldførelse er derfor entydig for den computer og profil, hvor kontoen er konfigureret, og elementerne vises ikke i de andre profiler eller på de andre computere, du bruger.

Regler (.rwz)

Windows 7 og Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Application Data\Microsoft\Outlook

 Bemærk!   Hvis du har opgraderet til Outlook 2010 fra en tidligere version af Outlook end Microsoft Outlook 2002, kan der ligge en .rwz-fil på computerens harddisk. Der er ikke længere brug for .rwz-filen, og oplysningerne om regler findes nu på Microsoft Exchange-serveren og i Outlook-datafilen (.pst) til POP3 (POP3: En almindelig protokol, der bruges til at hente e-mails fra en e-mail-server.)- og IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): I modsætning til e-mail-protokoller, f.eks. POP3, hvor der kun oprettes en enkelt serverbaseret Indbakke-mappe, kan der med IMAP oprettes flere servermapper til at gemme og organisere meddelelser, som man kan få adgang til fra flere computere.)-e-mail-konti. Du kan slette filen.

Hvis du benytter funktionen til import eller eksport af regler, er standardplaceringen for .rwz-filer mappen Dokumenter.

Udskriftslayout (Outlprnt uden filtypenavn)

Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Application Data\Microsoft\Outlook

Signaturer (.rtf, .txt, .htm)

Windows 7 og Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\AppData\Roaming\Microsoft\Signaturer

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Application Data\Microsoft\Signaturer

Tryksager (.htm)

Windows 7 og Windows Vista     drive:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Brevpapir

Windows 7 og Windows Vista 64-bit med Outlook 2010 32-bit     drev:\Programmer (x86)\Fælles filer\Microsoft Shared\Brevpapir

Windows XP     drev:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Brevpapir

Brugerdefinerede formularer

Windows 7 og Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\AppData\Local\Microsoft\Formularer

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Formularer

Ordbog (.dic)

Windows 7 og Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Application Data\Microsoft\Korrektur

Skabeloner (.oft)

Windows 7 og Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\AppData\Roaming\Microsoft\Skabeloner

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Application Data\Microsoft\Skabeloner

Afsendelses-/modtagelsesindstillinger (.srs)

Windows 7 og Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Application Data\Microsoft\Outlook

Meddelelse (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 og Windows Vista     drev:\Brugere\bruger\Dokumenter

Windows XP     drev:\Documents and Settings\bruger\Dokumenter

 
 
Gælder for:
Outlook 2010