Tilpasse båndet

Brug tilpasninger til at tilpasse båndet efter dine behov. Du kan f.eks. oprette brugerdefinerede faner og brugerdefinerede grupper til de kommandoer, du bruger oftest.

 Vigtigt!   Tilpasning af båndet sker specifikt for det Microsoft Office-program, du aktuelt arbejder i. Tilpasning af båndet anvendes ikke på tværs af Office-programmerne.

Du kan omdøbe og ændre rækkefølgen af de standardfaner og -grupper, der er indbygget i Microsoft Office 2010. Du kan imidlertid ikke omdøbe standardkommandoer, ændre de ikoner, der er tilknyttet disse standardkommandoer, eller ændre rækkefølgen af disse kommandoer. Standardkommandoerne vises med grå tekst.

Hvis du vil føje kommandoer til en gruppe, skal du føje en brugerdefineret gruppe til en standardfane eller til en ny brugerdefineret fane. Der står (Brugerdefineret) efter navnet på de brugerdefinerede faner og grupper på listen Tilpas båndet for at gøre det nemmere at identificere dem, men ordet (Brugerdefinert) vises ikke på selve båndet.

Kommandoer, der er føjet til en ny gruppe under en standardfane

Billedtekst 1 Standardfane og -gruppe med kommandoer, der ikke kan ændres
Billedtekst 2 Brugerdefineret gruppe under en standardfane, hvor nye kommandoer er blevet tilføjet. Disse nye kommandoer kan ændres.

Se fremgangsmåden nedenfor, hvis du vil begynde at tilpasse båndet.

Hvad vil du foretage dig?


Se videoer, der viser, hvordan båndet tilpasses

Se en serie af videoer, hvor du får vist, hvordan du tilpasser båndet, på Video: Tilpasse båndet.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Åbne vinduet Tilpas båndet

 1. Klik på fanen Filer.
 2. Klik på Indstillinger for <program> under Hjælp.
 3. Klik på Tilpas båndet.

 Tip!     Du kan også åbne vinduet Tilpas båndet ved at højreklikke på en vilkårlig fane på båndet og derefter klikke på Tilpas båndet.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Arbejde med faner

Tilføje en brugerdefineret fane

Når du klikker på Ny fane, tilføjer du en brugerdefineret fane og en brugerdefineret gruppe. Du kan kun tilføje kommandoer i brugerdefinerede grupper.

 1. Klik på Ny fane under listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

Hvis du vil tilføje kommandoer i en brugerdefineret gruppe, skal du se afsnittet Føje kommandoer til en brugerdefineret gruppe.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Omdøbe en standardfane eller brugerdefineret fane

 1. Klik på den fane, du vil omdøbe, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på Omdøb, og skriv derefter et nyt navn.
 2. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Skjule en standardfane eller brugerdefineret fane

Du kan skjule både brugerdefinerede faner og standardfaner, men du kan kun fjerne brugerdefinerede faner.

 Bemærk!   På listen Tilpas båndet vises de brugerdefinerede faner og grupper med (Brugerdefineret) efter navnet, men ordet (Brugerdefineret) vises ikke på båndet.

 1. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for den standardfane eller brugerdefinerede fane, du vil skjule, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre rækkefølgen af standardfaner eller brugerdefinerede faner

 1. Klik på den fane, du vil flytte, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på pilen Flyt op eller Flyt ned, indtil du har den ønskede rækkefølge.
 2. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Fjerne en brugerdefineret fane

Du kan skjule både brugerdefinerede faner og standardfaner, men du kan kun fjerne brugerdefinerede faner.

 Bemærk!   På listen Tilpas båndet vises de brugerdefinerede faner og grupper med (Brugerdefineret) efter navnet, men ordet (Brugerdefineret) vises ikke på båndet.

 1. Klik på den fane, du vil fjerne, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på Fjern.
 2. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Arbejde med grupper

Føje en brugerdefineret gruppe til en fane

Du kan føje en brugerdefineret gruppe til en brugerdefineret fane eller en standardfane.

 1. Klik på den fane, du vil føje en gruppe til, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på Ny gruppe.
 2. Højreklik på gruppen for at omdøbe gruppen Ny gruppe (Brugerdefineret), klik på Omdøb, og skriv derefter et nyt navn.

 Bemærk!   Du kan også tilføje et ikon til at repræsentere den brugerdefinerede gruppe ved at klikke på gruppen og derefter klikke på Omdøb. Du kan få flere oplysninger om, hvad ikonet bruges til, i Hvorfor ser jeg en grøn kugle på båndet?.

 1. Hvis du vil skjule etiketterne for de kommandoer, du føjer til denne brugerdefinerede gruppe, skal du højreklikke på gruppen og derefter klikke på Skjul kommandoetiketter.

 Bemærk!   Hvis du vil have vist etiketterne for kommandoerne i den brugerdefinerede gruppe, efter du har skjult dem, skal du højreklikke på gruppen og derefter klikke på Skjul kommandoetiketter.

 1. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

Hvis du vil tilføje kommandoer i en brugerdefineret gruppe, skal du se afsnittet Føje kommandoer til en brugerdefineret gruppe.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Omdøbe en standardgruppe eller brugerdefineret gruppe

 1. Klik på den fane eller gruppe, du vil omdøbe, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på Omdøb, og skriv derefter et nyt navn.

 Bemærk!   Mens du er ved at omdøbe en brugerdefineret gruppe, kan du også klikke på et ikon, der skal repræsentere gruppen, når størrelsen på båndet tilpasses.

 1. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre rækkefølgen af standardgrupperne og de brugerdefinerede grupper

 1. Klik på den gruppe, du vil flytte, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på pilen Flyt op eller Flyt ned, indtil du har den ønskede rækkefølge.
 2. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Fjerne en standardgruppe eller brugerdefineret gruppe

 1. Klik på den gruppe, du vil fjerne, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på Fjern.
 2. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udskifte en standardgruppe med en brugerdefineret gruppe

Du kan ikke fjerne en kommando fra en standardgruppe, en indbygget gruppe i Microsoft Office. Du kan dog oprette en brugerdefineret gruppe, som kun indeholder de kommandoer, du vil bruge, som erstatning for standardgruppen.

 1. Klik på den standardfane, hvor du vil tilføje den brugerdefinerede gruppe, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på Ny gruppe.
 2. Højreklik på den nye gruppe, og klik derefter på Omdøb.
 3. Skriv et navn på den nye gruppe, og vælg et ikon, der skal repræsentere den nye gruppe, når størrelsen på båndet tilpasses.
 4. Klik på Hovedfaner i Kommandoer fra liste.
 5. Klik på plustegnet (+) ud for den standardfane, der indeholder den gruppe, du vil tilpasse.
 6. Klik på plustegnet (+) ud for den standardgruppe, du vil tilpasse.
 7. Klik på den kommando, du vil føje til standardgruppen, og klik derefter på Tilføj.

 Bemærk!    Du behøver ikke at tilføje alle kommandoer. Du kan i stedet tilføje dem, du vil bruge.

 1. Højreklik på standardgruppen, og klik på Fjern.

 Bemærk!    Du kan gendanne standardgruppen ved at nulstille båndet, men hvis du vil bruge dine tilpasninger af båndet igen, skal du eksportere dem først.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Arbejde med kommandoer

Du kan kun føje kommandoer til en brugerdefineret gruppe, der er placeret under en brugerdefineret fane eller en standardfane. Du kan ikke føje kommandoer til en standardgruppe. Det er kun de kommandoer, der er føjet til brugerdefinerede grupper, som kan omdøbes. Du kan få vist, hvordan du opdaterer en standargruppe, i afsnittet Udskifte en standardgruppe med en brugerdefineret gruppe.

Føje kommandoer til en brugerdefineret gruppe

 Bemærk!   På listen Tilpas båndet vises de brugerdefinerede faner og grupper med (Brugerdefineret) efter navnet, men ordet (Brugerdefineret) vises ikke på båndet.

 1. Klik på den brugerdefinerede gruppe, du vil føje en kommando til, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på den liste, du vil tilføje kommandoer fra på listen Vælg kommandoer fra, f.eks. Oftest anvendte kommandoer eller Alle kommandoer.

Vælge kommandoer på en liste

 1. Klik på en kommando på den liste, du vælger.
 2. Klik på Tilføj.
 3. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

 Bemærk!   Du kan også omdøbe en kommando og tilføje et ikon til at repræsentere kommandoen ved at klikke på kommandoen og derefter klikke på Omdøb. Du kan finde flere oplysninger om, hvad ikonet bruges til, i afsnittet Hvorfor ser jeg grøn kugle på båndet?.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Fjerne en kommando fra en brugerdefineret gruppe

Du kan kun fjerne kommandoer fra en brugerdefineret gruppe.

 1. Klik på den kommando, du vil fjerne, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på Fjern.
 2. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Omdøbe en kommando, som du har føjet til en brugerdefineret gruppe

 1. Klik på den kommando, du vil omdøbe, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på Omdøb, og skriv derefter et nyt navn.

 Bemærk!   Mens du er ved at omdøbe en kommando, du har føjet til en brugerdefineret gruppe, kan du også klikke på et ikon, der skal repræsentere den pågældende kommando.

 1. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre rækkefølgen af kommandoerne i brugerdefinerede grupper

 1. Klik på den kommando, du vil flytte, på listen Tilpas båndet i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på pilen Flyt op eller Flyt ned, indtil du har den ønskede rækkefølge.
 2. Klik på OK for at se og gemme dine tilpasninger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Nulstille båndet

Du kan vælge at nulstille alle faner på båndet eller kun de markerede til deres oprindelige tilstand. Når du nulstiller alle faner på båndet, nulstiller du også værktøjslinjen Hurtig adgang, så den kun viser standardkommandoer.

Nulstille båndet til standardindstillingerne

 Vigtigt!   Når du klikker på Nulstil alle tilpasninger, nulstiller du både båndet og værktøjslinjen Hurtig adgang til standardindstillingerne.

 1. Klik på Nulstil i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på Nulstil alle tilpasninger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Kun nulstille den valgte fane

Du kan kun nulstille standardfaner til deres standardindstillinger.

 1. Markér den standardfane, du vil nulstille til standardindstillingerne, i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på Nulstil, og klik derefter på Nulstil kun den valgte fane på båndet.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Eksportere et tilpasset bånd

Du kan eksportere dine tilpasninger af båndet og værktøjslinjen Hurtig adgang til en fil, der kan importeres og bruges af en kollega eller på en anden computer.

 1. Klik på Importér/eksportér i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på Eksportér alle tilpasninger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Importere et tilpasset bånd

Du kan importere tilpasningsfiler for at erstatte det aktuelle layout af båndet og værktøjslinjen Hurtig adgang. Når du importerer tilpasningen, kan du sikre, at Microsoft Office-programmernes udseende er det samme som hos dine kollegaer eller fra computer til computer.

 Vigtigt!   Når du importerer en fil med tilpasning af båndet, mister du alle tidligere tilpasninger af båndet og værktøjslinjen Hurtig adgang. Hvis du mener, at du muligvis vil vende tilbage til de tilpasninger, du har i øjeblikket, skal du eksportere dem, før du importerer eventuelle nye tilpasninger.

 1. Klik på Importér/eksportér i vinduet Tilpas båndet.

 Bemærk!    Du kan få flere oplysninger om, hvordan du åbner vinduet Tilpas båndet, i afsnittet Åbne vinduet Tilpas båndet.

 1. Klik på Importér tilpasningsfil.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Designer 2010, SharePoint Workspace 2010, Visio 2010, Word 2010