Side 4 af 36FORRIGENÆSTE

Kom på omgangshøjde med Outlook 2007

Fanen Meddelelse, gruppen Almindelig tekst og listen Skrifttype


For at gøre det nemmere for dig at lære at bruge båndet, kommer her en forklaring på den grundlæggende struktur:

Billedtekst 1 Faner Båndet består af forskellige faner. Her vises fanen Meddelelse. Hver fane vedrører en bestemt type arbejde, du kan udføre i Outlook. Under fanerne findes de kommandoer og knapper, du kender fra tidligere versioner.
Billedtekst 2 Grupper Hver fane har flere grupper, der viser indbyrdes relaterede elementer. Almindelig tekst er en gruppe.
Billedtekst 3 Kommandoer Knappen Fed og listen Skrifttype (skrifttypen Calibri er vist) er kommandoer. En kommando kan være en knap, en boks til indtastning af oplysninger eller en menu. De mest benyttede kommandoer som f.eks. Sæt ind har de største knapper.
Side 4 af 36FORRIGENÆSTE