Reducere størrelsen på billeder og vedhæftede filer

Når du sender en meddelelse, der overskrider størrelsesbegrænsningen for meddelelser på enten din eller modtagerens e-mail-server, bliver meddelelsen returneret til dig og leveres ikke.

Ved at optimere størrelsen på billeder og vedhæftede filer i e-mails kan du undgå at overskride de størrelsesbegrænsninger, der er tilknyttet de fleste e-mail-konti.

 Bemærk!    Mens meddelelserne overføres via internettet, øges deres størrelse ud over den faktiske sum af størrelsen på tekst, grafik, billeder og vedhæftede filer. Kodningen af en meddelelse til overførsel via internettet giver en forøgelse af størrelsen på ca. en tredjedel. Hvis din internetudbyder (ISP: En udbyder af adgang til internettet og tjenester såsom elektronisk post, chatgrupper og brugen af World Wide Web. Visse udbydere er multinationale og tilbyder adgang mange forskellige steder, mens andre er lokale.) f.eks. giver mulighed for at sende meddelelser op til 10 MB (megabyte), og du inkluderer en vedhæftet fil på 9 MB, vil du sandsynligvis overskride den maksimale meddelelsesstørrelse.

Ud over en størrelsesbegrænsning pr. meddelelse har mange e-mail-konti også en begrænsning i størrelsen på postkassen eller lagerpladsen for kontoen. Store vedhæftede filer kan ikke kun fylde i modtagerens postkasse, men også øge størrelsen på dine egne Outlook-data og din postkasse. Som standard gemmes en kopi af hver meddelelse, som du sender, i mappen Sendt post i Outlook.

Denne artikel indeholder


Reducere størrelsen på vedhæftede billeder

Der er to måder, du kan reducere størrelsen på de billeder, du vedhæfter i e-mails i Outlook 2010:

 • Reducere målene på billedet    Digitale kameraer kan oprette meget store billeder, som langt overstiger de mål, som de fleste computerskærme kan vise i fuld skærmvisning. Hvis du komprimerer billedet til en mindre bredde og højde, kan det reducere filstørrelsen betydeligt. Denne indstilling er tilgængelig for de billeder, der er vedhæftet, men som ikke vises i brødteksten i e-mailen.
 • Komprimere billedopløsningen    Ved at reducere punkter pr. tomme (dpi - dots per inch) reduceres filstørrelsen, men det påvirker også kvaliteten af billedet. Visning af billeder på en computerskærm kræver en lavere dpi end de billeder, der udskrives. Hvis modtageren ikke behøver en højere opløsning, kan du bruge en lavere indstilling. Denne indstilling er tilgængelig for de billeder, der vises i brødteksten i e-mailen.

Den oprindelige billedfil på computerens harddisk eller hukommelsesenhed ændres ikke. Det er kun kopien af det billede, der sendes, der gøres mindre.

Billedfiler vedhæftet i Outlook

Når du tilføjer vedhæftede filer i Outlook, kan du reducere størrelsen på vedhæftede billeder pr. e-mail. Når du vælger at ændre størrelsen på store billeder, reduceres vedhæftede billeder til en maksimumopløsning på 1024x768 pixel.

 Bemærk!    Hvis du integrerer billedet i brødteksten , dvs. at billedet vises i meddelelsen , ved hjælp af kommandoen Billede i gruppen Illustrationer, er funktionen til at ændre størrelsen på et vedhæftet billede ikke tilgængelig.

 1. Opret en ny e-mail i Outlook.
 2. Klik på Vedhæft fil i gruppen Medtag under fanen Indsæt.

 Tip!     Du kan også trække og slippe et billede fra Windows Stifinder. Billedfilen bliver vedhæftet i e-mailen.

 1. Klik på fanen Filer i meddelelsesvinduet.
 2. Klik på Rediger store billeder, når jeg sender denne meddelelse under Vedhæftede billeder.

Indstillinger til tilpasning af størrelsen på vedhæftede billeder i Backstage-visningen

 1. Klik på fanen Meddelelse for at komme tilbage til meddelelsen.
 2. Klik på Send, når du er færdig med at skrive din e-mail.

Billedfiler sendt fra Windows Stifinder ved hjælp af funktionen Send til

Når du bruger Windows Stifinder til at vælge billedfiler og derefter opretter en e-mail, har du flere muligheder for at ændre størrelsen.

 1. Åbn Windows Stifinder ved at klikke på Start og derefter dobbeltklikke på Computer.

 Bemærk!    Dobbeltklik på Denne computer i Windows XP.

Genvejstaster    Åbn Windows Stifinder ved at trykke på Windows-tasten+E.

 1. Naviger til den mappe, der indeholder de billeder, du vil sende.
 2. Markér et billede. Hold Ctrl nede, mens du klikker på hver enkelt fil, for at markere flere filer.
 3. Højreklik på en markeret fil, peg på Send til, og klik derefter på Postmodtager.

I Windows 7 vises dialogboksen Vedhæft filer. I Windows Vista og Windows XP vises en lignende dialogboks.

 1. Klik på den ønskede billedstørrelse på listen Billedstørrelse.

Indstillinger for redigering af størrelsen på vedhæftede billeder

Der vises et estimat af den nye filstørrelse.

Et nyt Outlook-meddelelsesvindue vises med det vedhæftede billede.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Reducere størrelsen på billedfiler ved at reducere opløsningskvaliteten i vedhæftede billeder

 Bemærk!    Denne indstilling er kun tilgængelig for de billeder, der vises i brødteksten i en e-mail.

Hvis du ikke har brug for hver eneste pixel (pixel: En enkelt måleenhed, som bruges af computerens skærmhardware til at frembringe billeder på skærmen. Disse enheder, der ofte vises som små prikker, udgør de billeder, som vises på skærmen.) i et billede for at opnå en acceptabel version af det på destinationen, kan du reducere eller ændre opløsningen. En reduktion eller ændring i opløsningen kan være effektivt for de billeder, du har skaleres til at være mindre, fordi deres dpi (dots per inch) faktisk øges i dette tilfælde. Ændring af opløsningen kan påvirke billedkvaliteten.

 1. Klik på det eller de billeder, hvor du vil ændre kontrasten (opløsning: Finheden af detaljer i et billede eller en tekst, der produceres på en skærm eller printer.).
 2. Klik på Komprimer billeder i gruppen Juster under fanen Formatér under Billedværktøjer.

Gruppen Juster på båndet

Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal måske dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 1. Markér afkrydsningsfeltet Anvend kun på dette billede for kun at ændre opløsningen på de valgte billeder og ikke alle billederne i dokumentet.
 2. Klik på den ønskede opløsning under Destinationsoutput.

 Vigtigt!    Når du komprimerer et billede for at reducere filens størrelse, ændres detaljeringsgraden i kildebilledet. Det betyder, at billedet kan se anderledes ud efter komprimeringen, end før det blev komprimeret. Du bør derfor komprimere billedet, før at du anvender en kunstnerisk effekt.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Reducere størrelsen på vedhæftede filer

Den mulige reduktion afhænger af filformatet og indholdet. En .txt-fil i Notesblok kan f.eks. komprimeres betydeligt. Et Microsoft Word 2010-dokument i filformatet .docx er allerede komprimeret. Yderligere komprimering har kun lille indflydelse på filstørrelsen.

 Bemærk!    Du kan finde flere oplysninger om at reducere størrelsen på billedfiler i afsnittet Reducere størrelsen på vedhæftede billeder..

 1. Åbn Windows Stifinder ved at klikke på Start og derefter dobbeltklikke på Computer.

 Bemærk!    Dobbeltklik på Denne computer i Windows XP.

Genvejstaster    Åbn Windows Stifinder ved at trykke på Windows-tasten+E.

 1. Naviger til den mappe, der indeholder den fil, du vil sende.
 2. Markér en fil. Hvis du vil markere flere filer, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på hver enkelt fil.
 3. Højreklik på markeringen, peg på Send til, og klik derefter på ZIP-komprimeret mappe.
 4. Vælg den netop oprettede komprimerede fil.

Filnavnet svarer til filens oprindelige navn, men har et andet ikon. Hvis du har konfigureret Windows til at vise filtypenavne, vil filnavnet slutte med filtypenavnet .zip.

 1. Peg på Send til, og klik derefter på Postmodtager.

Der vises et nyt Outlook-meddelelsesvindue.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Bedste fremgangsmåder for størrelsesadministration ved afsendelse af billeder og vedhæftede filer

Her følger en liste over de bedste fremgangsmåder til brug ved afsendelse billeder og vedhæftede filer:

 • Send eller publicer store vedhæftede filer     Hvis du sender vedhæftede filer eller billeder til en person i organisationen, kan du bruge et filshare på din computer eller en delt netværksressource. Du kan indsætte et link til den pågældende placering i e-mail-meddelelsen. Hvis din virksomhed bruger Windows SharePoint Services 3.0, kan du også sende de vedhæftede filer til et dokumentarbejdsområde eller et SharePoint-bibliotek og henvise brugerne til denne placering. I begge tilfælde bruger alle kun én kopi af filerne.
 • Begræns de vedhæftede filer til under 5 MB    Dette er en generel rettesnor. Ved langsomme opkaldsforbindelser bør du bruge en meget mindre størrelse, f.eks. 250 KB. Hvis du skal sende større vedhæftede filer, skal du kontrollere, hvor store meddelelser du maksimalt kan sende. E-mail-administratoren eller internetudbyderen kan fortælle dig dette. Spørg også modtagerne, hvad deres maksimumgrænse er. Endelig skal du overveje hastigheden af modtagerens internetforbindelse. Det kan tage lang tid at hente en vedhæftet fil via en opkaldsforbindelse.
 • Send flere vedhæftede filer ved hjælp af flere e-mail-meddelelser     Flere mindre meddelelser har en større sandsynlighed for at blive leveret end én stor meddelelse. Denne teknik kan hjælpe dig med at undgå størrelsesbegrænsninger i de enkelte meddelelser, men modtagerens postkassebegrænsning kan stadig blive overskredet. Alle meddelelser, der modtages, efter at en persons postkasse har nået lagergrænsen, afvises typisk.
 • Brug komprimerede grafikfilformater     Der er alt for mange grafikfilformater til, at de kan angives her, men blandt de mest almindeligt anvendte er de bedste billedfilformater til e-mail jpg, .png, og .gif. De største grafikfilformater er dem, der ikke gemmes i et komprimeret filformat, f.eks. .tif og .bmp (standardfilformatet i Windows Paint).
 • Brug mindre originalfiler     Størrelsen på et foto, der er taget med et digitalkamera, er typisk stor, også selvom det er gemt i et komprimeret format som .jpg. Det er ikke usædvanligt for et enkelt billede at være flere megabyte stort. Husk, at størrelsen på e-mailen øges med ca. en tredjedel, mens den overføres via internettet. Brug en lavere opløsningsindstilling på kameraet, når du tager et digitalt foto. Brug komprimerede filformater som .jpg. Beskær billederne til det grundlæggende indhold i et grafikprogram.
 • Brug et filkomprimeringsværktøj    Ud over tredjepartsværktøjer indeholder Windows et filkomprimeringsværktøj , der anvender det komprimerede ZIP-filformat. Mange vedhæftede filformater kan reduceres i størrelse ved hjælp af et komprimeringsværktøj. Reduktionen vil være minimal med visse filformater, der allerede er gemt i et komprimeret format. En .txt-fil i Notesblok reduceres for eksempel væsentligt, mens et .jpg-billede ikke reduceres. Filformatet .jpg er allerede et komprimeret filformat. Du kan finde flere oplysninger om brug af filkomprimering i Windows Hjælp.
 • Gennemse mappen Sendt post    Som standard gemmes en kopi af de meddelelser, du sender, i mappen Sendt post. Dette øger størrelsen på din .pst-fil, hvilket for nogle konti kan have betydning for den maksimale størrelse på din postkasse, fordi den sendte post gemmes på e-mail-serveren.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Outlook 2010