Oprette og tilføje en e-mail-signatur

Du kan oprette personligt tilpassede signaturer til dine mails, som indeholder tekst, billeder, dit elektroniske visitkort (elektronisk visitkort: En visning af bestemte oplysninger om en kontaktperson i et format, der ligner et papirbaseret visitkort, og som kan indsættes i meddelelser.), et logo eller endda et billede af din håndskrevne signatur. Din signatur kan føjes til dine udgående mails automatisk, eller du kan vælge at føje signaturen til enkelte mails manuelt.


 Bemærk! 

Oprette en signatur

 1. Klik på Ny mail under fanen Hjem.
 2. Klik på fanen Meddelelse.
 3. Klik på Signatur i gruppen Medtag, og klik derefter på Signaturer.
 4. Klik på Ny under fanen Mailsignatur.
 5. Skriv et navn til signaturen, og klik derefter på OK.
 6. Skriv den tekst, du vil medtage i signaturen, i boksen Rediger signatur.
 7. Du kan formatere teksten ved at markere teksten og derefter bruge typografi- og formateringsknapperne til at vælge de ønskede indstillinger.
 8. Hvis du vil tilføje andre elementer end tekst, skal du klikke, hvor elementet skal vises, og gøre et af følgende:
Indstillinger Sådan gør du
Sådan tilføjes et elektronisk visitkort Klik på Visitkort, klik på en kontakt på listen Arkiveret som, og klik derefter på OK.
Sådan tilføjes et hyperlink Klik på Indsæt link, skriv linkadressen, eller søg efter et link, klik for at markere det, og klik så på OK.
Sådan tilføjes et billede Klik på Indsæt et billede, søg efter et billede, klik for at markere det, og klik derefter på OK. Almindelige billedfilformater omfatter .bmp, .gif, .jpg og .png.
 1. Klik på OK for at fuldføre oprettelse af signaturen.

 Bemærk!    Den signatur, du lige har oprettet eller redigeret, vises ikke i den åbne meddelelse. Du skal indsætte den i meddelelsen.

Føje en signatur til meddelelser

Du kan konfigurere på en sådan måde, at signaturer indsættes automatisk i alle udgående meddelelser, eller du kan vælge, hvilke meddelelser du vil medtage en signatur i.

Konfigurere en signatur til at blive vist automatisk i hver mail, du sender

 1. Klik på Ny mail under fanen Hjem.
 2. Klik på fanen Meddelelse.
 3. Klik på Signatur i gruppen Medtag, og klik derefter på Signaturer.
 4. Klik på en mailkonto, som signaturen skal knyttes til, på listen Mailkonto under Vælg standardsignatur.
 5. Marker den signatur, du vil medtage, på listen Nye meddelelser
 6. Hvis en signatur skal medtages i svar på meddelelser og i videresendte meddelelser, skal du vælge signaturen på listen Svar/videresendelser. Hvis ikke, skal du klikke på (ingen).

Indsætte en signatur manuelt

 1. Klik på fanen Meddelelse i en ny mailmeddelelse.
 2. Klik på Signatur i gruppen Medtag, og klik derefter på den ønskede signatur.

 Tip!    Hvis du vil fjerne en signatur fra en åben meddelelse, skal du markere signaturen i meddelelsesteksten og trykke på Slet.

 
 
Gælder for:
Outlook 2013