Side 17 af 36FORRIGENÆSTE

Kom på omgangshøjde med Outlook 2007

Ny knap, ny e-mail og knappen Send, der er valgt


Lad os antage, at du skal skrive og sende din første e-mail i det nye Outlook. Hvad skal du så vide?

Nogle ting er forandret

Du skal først og fremmest vide, at du ikke behøver at have kendskab til alt det nye for at kunne gå i gang. De gamle indledende trin virker stadig: Du kan bruge knappen Ny eller trykke på CTRL+N og benytte samme fremgangsmåde som i tidligere versioner.

I den nye meddelelse skal du være opmærksom på båndet. Øverst vises fanen Meddelelse, der indeholder de kommandoer og knapper, du sikkert skal bruge, hver gang du opretter og sender en meddelelse.

Bruge andre faner

Hvis du har svært ved at finde en kommando eller knap, skal du måske åbne en anden fane. Hvis du f.eks. skal indsætte et billede, så det vises på tekstlinjen i meddelelsen (ikke som en separat vedhæftet fil), skal du skifte til fanen Indsæt.

Bemærk!    Dette er ikke en udpræget nyhed, men du skal være opmærksom på følgende: Visse grupper og knapper er kun tilgængelige, når indsætningspunktet er placeret i e-mailens meddelelsestekst. Formateringskommandoerne under fanen Grundlæggende tekst er f.eks. ikke tilgængelige, når indsætningspunktet er placeret i feltet Til eller Emne. Før du kan bruge disse kommandoer, skal du flytte indsætningspunktet til selve meddelelsesteksten.

Side 17 af 36FORRIGENÆSTE