Side 11 af 36FORRIGENÆSTE

Kom på omgangshøjde med Outlook 2007

Kommandoen Indstillinger for editor til e-mail-indstillinger


Vi har lige omtalt dialogboksen Indstillinger, men i Outlook 2007 skal du angive indstillinger et par forskellige steder.

Indstillinger for skrivning af e-mail

Hvis du vil ændre indstillingerne for skrivning af e-mail – f.eks. for at få stavekontrollen til at holde op med at ignorere ord, der er skrevet med store bogstaver – skal du bruge dialogboksen Indstillinger for editor. Du skal starte med at oprette en ny meddelelse, og derefter skal du gøre følgende:

Billedtekst 1 Klik på knappen Microsoft OfficeKnapflade.
Billedtekst 2 Klik på Indstillinger for editor.

Bemærk!    Nogle indstillinger, som f.eks. i området Tilpas i vinduet Indstillinger for editor, er fælles for alle Office 2007-programmer. De fleste af de ændringer, du foretager i Indstillinger for editor, gælder dog kun for Outlook.

Indstillinger for afsendelse af e-mail

Når du sender en e-mail, kan du angive, hvordan meddelelsen skal sendes. Du kan f.eks. vælge, om den udgående meddelelse skal formateres som almindelig tekst, HTML eller RTF-format. Du kan også angive, hvor du vil opbevare en kopi af en bestemt meddelelse, du har sendt, (eller angive, at du ikke vil gemme en kopi). Du skal angive disse indstillinger under faner, der er tilgængelige på båndet for meddelelsen. Du får at vide, hvordan du kan få adgang til disse indstillinger, i øvelsessessionen i slutningen af denne lektion.

Side 11 af 36FORRIGENÆSTE