Introduktion til samtaler

E-mails i din Indbakke i Microsoft Outlook 2010 organiseres som standard efter dato og arrangeres efter samtale. På denne måde grupperes meddelelser, der har samme emne, i samtaler, der kan vises udvidet eller minimeret. Dette hjælper dig med at se dine e-mails hurtigere igennem og følge op på meddelelser eller samtaler med færre klik.

Meddelelsesliste arrangeret efter samtaler, hvor en samtale er udvidet Samtaler identificeres i meddelelsesoversigten (meddelelsesliste: Den midterste del af hovedvinduet i Outlook, der viser indholdet af en markeret mappe.) med et ikon med flere meddelelser. Meddelelserne i hver samtale sorteres med den nyeste meddelelse øverst. Når der modtages en ny meddelelse, flyttes hele samtalen til øverst i meddelelsesoversigten. Når du klikker på samtalens overskrift i meddelelsesoversigten, vises samtalen i læseruden (Læserude: Et vindue i Outlook, hvor du kan få vist et element uden at åbne det. Hvis du vil have vist elementet i læseruden, skal du klikke på det.) med den nyeste meddelelse øverst.

Alle samtaler, der indeholder ulæste meddelelser, har emnet skrevet med fed, og antallet af ulæste meddelelser vises ved siden af emnet. Når du folder samtalen ud, vil alle ulæste meddelelser have fed overskrift. Udvidede samtaler viser forholdet mellem meddelelserne, herunder eventuelle svar og relaterede meddelelser fra andre mapper.

Når en meddelelse får to eller flere svar, kan samtalen opdeles i flere relaterede men særskilte samtaler. Den nyeste meddelelse i hver opdeling vises, når du klikker på samtalen. Klik på en af de opdelte samtaler for at få vist meddelelserne fra den pågældende opdeling i læseruden med den nyeste meddelelse øverst.

Sådan vises meddelelserne i en samtale

Meddelelsesliste, der viser en enkelt meddelelse og en samtale.

Den øverste overskrift her angiver en enkelt meddelelse. Den nederste overskrift indikerer en samtale med to opdelinger. Klik på pilen ved meddelelsens brevhoved for at få vist alle meddelelser i samtalen.
  • Hvis du vil udvide eller åbne samtalen, skal du klikke på pilen på e-mail-brevhovedet. Når du klikker på en meddelelse i den udvidede samtale, vises den øverst i læseruden.

 Bemærk!   Samtaler indeholder meddelelser fra flere mapper. Meddelelser, du sender, gemmes f.eks. som standard i mappen Sendt post, men de vises i samtalen med de meddelelser, du har modtaget, når du udfolder samtalen.

Den udfoldede samtale indeholder visuelle tråde, der forbinder hver enkelt meddelelse med de forudgående meddelelser i samtalen. Dette gør, at du kan følge de samtaler, der er opdelt.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Sådan udfører du handlinger for en samtale

Du kan udføre handlinger for samtaler eller for meddelelser i en samtale på samme måde, som du kan gøre for individuelle meddelelser. Klik på samtalens overskrift, eller klik på den meddelelse, du vil have fra samtalen, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Svar eller Svar alle     Ved besvarelse af en meddelelse i en samtale, sendes der et svar til den pågældende meddelelse, som er den øverste meddelelse, der vises i læseruden. Hvis samtalen er opdelt, skal du klikke på den samtale, du vil besvare, og svaret sendes til den nyeste meddelelse i den pågældende opdeling. Du kan svare på en vilkårlig meddelelse i samtalen.
  • Fremad     Hvis du klikker på fremad, oprettes der en ny meddelelse med samtalen som meddelelsestekst, som den vises i læseruden.
  • Kategoriser     Du kan kategorisere en samtale eller individuelle meddelelser i en samtale. Hvis du kategoriserer en eller flere meddelelser, vil kategorifarverne blive vist i hovedet, når samtalen er minimeret eller lukket.

Hvis en samtaleoverskrift markeres med en kategori, angives der en igangværende handling, der kategoriserer evt. nye meddelelser i den pågældende samtale.

  • Ignorer     Du kan holde samtaler, der ikke er vigtige for dig, ude af indbakken. Klik på Ignorer i gruppen Slet under fanen Startside. Alle tidligere og fremtidige meddelelser for den markerede samtale flyttes direkte til mappen Slettet post.
  • Oprydning     Du kan gøre en samtale mindre med Oprydning. Klik på Oprydning i gruppen Slet under fanen Startside, og klik derefter på Ryd op i samtale. Hvis der er overflødige meddelelser, dvs. meddelelser, der ikke er ulæst, markeret med flag, kategoriseret eller er den nyeste meddelelse i en gren af samtalen, flyttes de til mappen Slettet post.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Sådan slås samtaler til eller fra

Hvis du vil slå samtaler fra og sortere dine e-mail-mapper på en anden måde, f.eks. efter dato, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  • Klik på Samtaler i gruppen Arrangement under fanen Visning, og klik derefter for at fjerne markeringen af Vis meddelelser i samtaler.

Benyt følgende fremgangsmåde til at aktivere samtaler:

  • Klik på Samtaler i gruppen Arrangement under fanen Visning, og klik derefter på Vis meddelelser i samtaler.

Hvis den indstilling, du har valgt, skal gælde for andre postmapper, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Skift visning i gruppen Aktuel visning under fanen Visning, og klik derefter på Anvend den aktuelle visning på andre postmapper.
  2. Markér afkrydsningsfelterne for de mapper, som visningen skal anvendes til, i dialogboksen Anvend visning. Du skal muligvis klikke på pilene ved mappenavnene for at få vist undermapperne.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Outlook 2010