Forbundne konti

I denne artikel kan du se, hvordan du kan konfigurere og administrere forbindelser med dine konti. Du kan:

 • Oprette forbindelse mellem Outlook Web App-konto og andre mailkonti      Hold styr på mail fra andre konti ved at konfigurere en forbindelse til de andre mailtjenester. Du kan oprette forbindelse til op til fem andre konti, f.eks. Hotmail-, Gmail- og Yahoo!-konti. På denne måde kan du sende, modtage og læse mail ét samlet sted.
 • Videresende mail      Videresend mail fra din Outlook Web App-konto til en anden konto.
 • Oprette forbindelse til dine kontakter i understøttede tjenester      Føj personer til din liste over kontakter ved at konfigurere en forbindelse med en understøttet social netværkstjeneste. LinkedIn og Facebook understøttes i denne version. Hvis du tilføjer dine kontakter, kan du få adgang til oplysninger om alle dine kontakter fra en række forskellige kilder.

Brug opgaverne herunder til at komme i gang. Hvis du vil have mere at vide om at oprette forbindelse til andre konti og videresende mails, skal du gå til Hvad mere har jeg brug for at vide? til sidst i denne artikel.

 Bemærk!    Nogle af de opgaver der knytter sig til disse funktioner, understøttes muligvis ikke af din konto eller serviceaftale. Hvis du ikke kan se fanen Forbundne konti , er disse funktioner ikke tilgængelige for din konto.

Denne artikel indeholder


Forbinde til en en anden mailkonto

Oprette en forbindelse til en anden konto

 1. Inden du opretter forbindelse for at hente post fra en anden mailkonto, skal du muligvis slå POP- eller IMAP-adgang til fra den anden konto. Du kan finde flere oplysninger i Aktivere POP- eller IMAP-adgang for at oprette forbindelse til en anden konto.
 2. I Outlook Web App skal du klikke på Indstillingerindstillinger > Indstillinger > Konto > Forbundne konti.
 3. Klik på Nyny.
 4. Skriv mailadressen og adgangskoden til den konto, du vil oprette forbindelse til, i dialogboksen Ny kontoforbindelse, og klik derefter på Næste.
 5. Klik på Udfør, når du får vist meddelelsen om, at kontiene er forbundne. Meddelelser, der sendes til den forbundne konto, vises i Indbakke.

Afbryde forbindelsen til en forbundet konto

Du kan afbryde forbindelsen til en forbundet konto i Outlook Web App ved at fjerne forbindelsen.

 1. I Outlook Web App skal du klikke på Indstillingerindstillinger > Indstillinger > Konto > Forbundne konti.
 2. Vælg den konto, du ikke længere vil forbinde til, under Kontonavn.
 3. Klik på Sletslet for at fjerne forbindelsen.
 4. Klik på Ja for at bekræfte, at du vil stoppe med at oprette forbindelse til kontoen.

Opdatere en forbindelse til en forbundet konto

Du kan redigere indstillingerne for en forbundet konto, f.eks. hvis du vil opdatere indstillingerne, så de stemmer overens med de ændringer, der er blevet foretaget på den forbundne konto.

 1. I Outlook Web App skal du klikke på Indstillingerindstillinger > Indstillinger > Konto > Forbundne konti.
 2. Markér den konto, du vil redigere.
 3. Klik på Redigerrediger.
 4. Opdater mailadressen eller adgangskoden til kontoen, og klik derefter på næste.
 5. Klik på Udfør, når du får vist meddelelsen om, at kontiene er forbundne.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Vælg standardsvaradressen

Du kan angive den mailadresse, der skal vises i feltet Fra, når du svarer på meddelelser, som sendes til en af dine forbundne konti.

 1. I Outlook Web App skal du klikke på Indstillingerindstillinger > Indstillinger > Konto > Forbundne konti.
 2. Brug rullemenuen i sektionen Standardsvaradresse til at vælge den konto, du vil have, at brugerne skal have vist, i feltet Fra i de meddelelser, du sender.
 • Vælg Automatisk, hvis du vil have, at feltet Fra i de meddelelser, du svarer på fra Outlook Web App, skal stemme overens med den mailadresse, meddelelsen oprindeligt blev sendt til.
 • Vælg din Outlook Web App-mailadresse, hvis du vil have, at din Outlook Web App-mailadresse skal vises i feltet Fra i de meddelelser, du svarer på i Outlook Web App.
 • Vælg en af dine tilknyttede mailadresser, hvis du vil have, at feltet Fra i alle meddelelser, du svarer på fra Outlook Web App, skal stemme overens med mailadressen til en af dine forbundne konti.
 1. Klik på Gem.

Hvis du vil vide, hvordan du vælger den mailadresse, du sender fra for en bestemt meddelelse, skal du se Sende mail via adressen for en forbundet konto .

Videresende mail til en anden mailkonto

Konfigurere videresendelse af mails for din konto

 1. I Outlook Web App skal du klikke på Indstillingerindstillinger > Indstillinger > Konto > Forbundne konti.
 2. Skriv den mailadresse, du vil videresende din Outlook Web App-mail, i Videresend min mail til i sektionen Videresendelse.

 Bemærk!    Som standard gemmer Outlook Web App en kopi af videresendte meddelelser i din Outlook Web App-postkasse, når du har aktiveret viderestilling. Hvis du ikke vil bevare en kopi af meddelelserne i din Outlook Web App-postkasse,skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Behold en kopi af videresendte meddelelser i Outlook Web App.

 1. Klik på Start videresendelse.

Stoppe videresendelse af mail

 1. I Outlook Web App skal du klikke på Indstillingerindstillinger > Indstillinger > Konto > Forbundne konti.
 2. Klik på Stop videresendelse i sektionen Videresendelseslet.

Ændre indstillingerne for videresendelse af mail

Efter at du har konfigureret videresendelse af mail, vil du måske redigere destinationsadressen for dine meddelelser. Det kan også være, at du vil ændre indstillingen for, om du vil beholde en kopi af dine mails i Outlook Web App-postkassen.

 1. I Outlook Web App skal du klikke på Indstillingerindstillinger > Indstillinger > Konto > Forbundne konti.
 2. Gør et af følgende i sektionen Videresendelse:
 • Hvis du vil ændre destinationsmailadressen, skal du redigere mailadressen i Videresend min mail til.
 • Hvis du vil ændre indstillingen for, om du vil beholde en kopi af meddelelserne i din Outlook Web App-postkasse, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Behold en kopi af videresendte meddelelser i Outlook Web App.
 1. Klik på Gem.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Forbinde til LinkedIn

Føje en forbindelse til LinkedIn

 1. I Outlook Web App skal du klikke på Indstillingerindstillinger > Indstillinger > Konto > Forbundne konti.
 2. Klik på Forbind ud for LinkedIn i sektionen Forbind Office 365 med dine netværk.
 3. Angiv den mailadresse og adgangskode, der er knyttet til den LinkedIn-konto, du vil forbinde til, og følg instruktionerne til at konfigurere din konto.

Når du har fulgt disse trin, bliver dine kontakter i LinkedIn vist under Personer i Outlook Web App.

Afslutte en forbindelse til LinkedIn

Du kan fjerne en forbindelse til LinkedIn, hvis du f.eks. ændrer adgangskoden til kontoen til denne tjeneste, eller af andre årsager.

 1. I Outlook Web App skal du klikke på Indstillingerindstillinger > Indstillinger > Konto > Forbundne konti.
 2. Klik på Fjern ud for LinkedIn i sektionen Forbind Office 365 med dine netværk.
 3. Klik på Ja i dialogboksen for at bekræfte, at du vil fjerne forbindelsen.

Efter at du har fjernet en forbindelse, kan du se eller få adgang til dine kontakter i LinkedIn fra Outlook Web App.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oprette forbindelse til Facebook

 Vigtigt!    Hvis Facebook ikke står anført under Forbind Office 365 med dine netværk , understøttes Facebook ikke af din organisation i øjeblikket .

Føje en forbindelse til Facebook

 1. I Outlook Web App skal du klikke på Indstillingerindstillinger > Indstillinger > Konto > Forbundne konti.
 2. Klik på Forbind ud for Facebook i sektionen Forbind Office 365 med dine netværk.
 3. Angiv den mailadresse og adgangskode, der er knyttet til den Facebook-konto, du vil forbinde til, og følg instruktionerne til at konfigurere din konto.

Når du har fulgt disse trin, bliver dine kontakter fra Facebook vist under Personer i Outlook Web App.

Afslutte en forbindelse til Facebook

Du kan fjerne en forbindelse til Facebook, hvis du f.eks. ændrer adgangskoden til kontoen til denne tjeneste, eller af andre årsager.

 1. I Outlook Web App skal du klikke på Indstillingerindstillinger > Indstillinger > Konto > Forbundne konti.
 2. Klik på Fjern ud for Facebook i sektionen Forbind Office 365 med dine netværk.
 3. Klik på Ja i dialogboksen for at bekræfte, at du vil fjerne forbindelsen.

Efter at du har fjernet en forbindelse, kan du se eller få adgang til dine kontakter på Facebook fra Outlook Web App.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Hvad mere har jeg brug for at vide?

 • Hvis du vil vide mere om at oprette forbindelse til andre mailkonti, konfigurere videresendelse af mails og oprette forbindelse til LinkedIn og Facebook, skal du se Få mere at vide om at oprette forbindelse til andre konti.
 • De meddelelser, der sendes til forbundne konti, vises som standard i indbakken. Du kan bruge indbakkereglen Blev sendt fra… eller Blev sendt til… og angive mailadressen til den forbundne konto for at flytte meddelelser fra den pågældende konto til den angivne mappe i postkassen. Du kan få mere at vide i Indbakkeregler.
 • I de fleste tilfælde skal du være tilmeldt Yahoo! Mail Plus-tjenesten for at kunne hente mail fra en Yahoo!-konto.
 • Du kan kun tilføje en Outlook.com-konto, IMAP-aktiveret eller POP-aktiveret mailkonto. Hvis du vil modtage mail fra en anden type konto end disse kontotyper, skal du konfigurere videresendelse af mail fra den pågældende konto.
 • Alle funktioner er ikke tilgængelige for alle postkasser. Hvilke funktioner der er tilgængelige for dig, bestemmes af serviceaftalen for kontoen eller af de indstillinger, din administrator har angivet.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business-administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business-administrator, Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 til selvstændige og mindre virksomheder, Outlook Web App for Office 365 til store virksomheder