Side 7 af 22FORRIGENÆSTE

Oprette og bruge dit eget elektroniske visitkort

Kort med Stilling under firmanavn. Klikke på knappen Flyt felt op for at flytte feltet Stilling. Kort med Stilling over firmanavn


Du er ikke bundet af en bestemt visningsrækkefølge på visitkortet. Du kan flytte tingene rundt.

Hvis du vil flytte et felt op eller ned på visitkortet, skal du markere feltet på listen og derefter bruge knapperne Flyt felt op og Flyt felt ned nederst i dialogboksen ved siden af knappen Fjern. På kortet til venstre på billedet vil vi flytte feltet Stilling en position op:

Billedtekst 1 Stillingen, "Aktuar", er placeret under firmanavnet.
Billedtekst 2 Marker Stilling under Felter i dialogboksen Rediger visitkort, og klik derefter en gang på pilen Flyt felt op.
Billedtekst 3 På kortet til højre vises "Aktuar" nu oven over firmanavnet.
Side 7 af 22FORRIGENÆSTE