Side 21 af 36FORRIGENÆSTE

Kom på omgangshøjde med Outlook 2007

Marker med flag for modtagere under kommandoen Opfølgning, meddelelse i Indbakke, der er afmærket til opfølgning, og meddelelse med tilknyttet påmindelse


Du kan bruge flag og påmindelser, så du og andre husker at få gjort noget. Hvis du vil tilføje et flag eller en påmindelse (eller begge dele), når du opretter en meddelelse, skal du starte med at klikke på Opfølgning i gruppen Indstillinger i den nye e-mail.

Opfølgning til dig selv

Lad os antage, at du skal sende meddelelsen "Jeg følger op på det i morgen" til en kollega. For at være sikker på, at du husker dette, skal du afmærke meddelelsen til dig selv ved at klikke på Opfølgning og derefter klikke på I morgen. Meddelelsen (der flyttes til mappen Sendt post, når du sender den) afmærkes og tilføjes på din opgaveliste under Opgaver. Den vises også som et element i dit eget opgavepanel.

Opfølgning til modtageren

Du kan også vedhæfte et opfølgningsflag til modtagerne ved hjælp af kommandoen Marker med flag for modtagere. Denne kommando er fremhævet på billedet. Før du sender meddelelsen, skal du angive, hvornår modtageren skal påmindes om opfølgningen.

Som du kan se på billedet, indeholder den meddelelse, der er modtaget, et flag og klokkeikonet (fordi meddelelsen indeholder en påmindelse). Så længe modtageren beholder meddelelsen i sin Outlook-postkasse, vises en påmindelse på det tidspunkt, du har angivet. Bemærk, at elementet IKKE tilføjes i modtagerens opgavepanel, fordi det er modtagerens eget valg at oprette en opgaveliste. 

Side 21 af 36FORRIGENÆSTE