Besvare eller videresende en mail

Når du modtager en meddelelse, kan du sende et svar til afsenderen, eller hvis der var flere modtagere af meddelelsen, kan du sende et svar til alle. Du kan også vælge at videresende meddelelsen til helt andre personer.

  1. Gå til læseruden (Læserude: Et vindue i Outlook, hvor du kan få vist et element uden at åbne det. Hvis du vil have vist elementet i læseruden, skal du klikke på det.), og klik på Svar, Svar til alle eller Videresend.

Kommandoerne Svar, Svar til alle og Videresend i læseruden

Hvis læseruden er slået fra eller du har åbnet meddelelsen i sit eget vindue, skal du på fanen Startside eller Meddelelse klikke på Besvar, Svar til alle eller Videresend.

Gruppen Svar på båndet

  1. Skriv meddelelsen.

 Bemærk!    Hvis du vil åbne dit svar i et nyt vindue (så du kan foretage handlinger som f.eks. at ændre skrifttypen), skal du klikke på knappen Pop op.

Knappen Pop op til at svare i læseruden

  1. Modtagerne kan tilføjes eller fjernes i felterne Til, Cc og Bcc (Boksene Til, Cc og Bcc: En meddelelse sendes til modtagerne i boksen Til. Modtagere i boksene Cc (carbon copy) og Bcc (blind carbon copy) modtager også meddelelsen. Navnene på modtagerne i boksen Bcc er dog ikke synlige for andre modtagere.).
  • Tilføje en modtager    Klik på Til, Cc eller Bcc og vælg en modtager. Du kan også skrive modtagerens navn eller mailadresse i feltet.
  • Fjerne en modtager    Klik på navnet, og tryk derefter på Delete.
  1. Klik på Send.
     

 Tip!    Hvis du vil have alle svar til automatisk at åbne i et nyt vindue, skal du i menuen Fil klikke på Indstillinger > Mail. Markér afkrydsningsfeltet Åbn svar og videresendelser i et nyt vindue under Svar og videresendelser.

Når du svarer på en mail, indsættes den person, der sendte meddelelsen til dig, automatisk i feltet Til. På samme måde tilføjes afsenderen og alle de andre, som modtog den oprindelige meddelelse, i feltet Til, når du bruger Svar til alle.

Før du klikker på Svar til alle, bør du overveje, om det er alle, der har brug for at se dit svar, især når meddelelsen blev sendt til mange personer eller en distributionsliste. Det er ofte bedre at klikke på Svar og derefter tilføje de personer, du virkelig vil inkludere. Du kan også vælge at fjerne de personer, der ikke behøver at se din meddelelse, hvis du beslutter dig for at klikke på Svar til alle.

Når du videresender en meddelelse, vil felterne Til, Cc og Bcc være tomme. Angiv mindst én modtager i feltet Til.

 Tip!   Hvis du vil videresende to eller flere meddelelser til de samme modtagere i én meddelelse, skal du trykke på Ctrl og holde tasten nede, mens du klikker på de enkelte meddelelser på meddelelseslisten. Klik derefter på Startside > Videresend. Meddelelserne videresendes som vedhæftede filer i én ny meddelelse.

Vedhæftede filer

Når du videresender en meddelelse, indeholder den alle de vedhæftede filer, som var inkluderet i den oprindelige meddelelse. Du kan tilføje flere vedhæftede filer til meddelelsen.

Vedhæftede filer inkluderes ikke, når du svarer på en meddelelse. Det er fordi, du ville sende den samme vedhæftede fil tilbage, som afsenderen sendte til dig.

 
 
Gælder for:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook 2013