Besvare eller videresende en e-mail

Når du svarer på en e-mail, indsættes afsenderen af den oprindelige meddelelse automatisk i feltet Til. Når du bruger Svar til alle, oprettes en meddelelse, der er adresseret til afsenderen og alle yderligere modtagere af den oprindelige meddelelse. Uanset hvilken af disse, du vælger, kan du ændre modtagerne i felterne Til, Cc og Bcc (Boksene Til, Cc og Bcc: En meddelelse sendes til modtagerne i boksen Til. Modtagere i boksene Cc (carbon copy) og Bcc (blind carbon copy) modtager også meddelelsen. Navnene på modtagerne i boksen Bcc er dog ikke synlige for andre modtagere.).

Når du videresender en meddelelse, vil felterne Til, Cc og Bcc være tomme, og du skal angive mindst én modtager.

Svare afsenderen eller andre modtagere

Du kan sende svar kun til afsenderen af en e-mail eller til enhver kombination af personer, der er vist på linjerne Til og Cc. Du kan også tilføje nye modtagere.

  1. Klik på Besvar eller Svar til alle i gruppen Svar på fanen Startside eller Meddelelse.

 Bemærk!   Navnet på fanen afhænger af, om meddelelsen er markeret på meddelelseslisten eller er åbnet i dens eget vindue.

Hvis du vil fjerne et navn fra linjerne Til og Cc, skal du klikke på navnet og derefter trykke på tasten Delete. Hvis du vil tilføje en modtager, skal du klikke på Til, Cc eller Bcc og angive modtageren.

VisFlere oplysninger om felterne Cc og Bcc

Cc er en forkortelse for "carbon copy". Hvis du tilføjer en modtager i dette felt i en e-mail i Outlook, sendes der en kopi af meddelelsen til den pågældende modtager, og modtagerens navn er synligt for andre modtagere af meddelelsen.

Bcc er en forkortelse for "blind carbon copy". Hvis du tilføjer en modtager i dette felt i en e-mail i Outlook, sendes der en kopi af meddelelsen til den pågældende modtager, og modtagerens navn er ikke synligt for andre modtagere af meddelelsen. Hvis feltet Bcc ikke er synligt, når du opretter en meddelelse, kan du tilføje det ved at klikke på fanen Indstillinger og derefter klikke på Bcc i gruppen Vis felter.


  1. Skriv meddelelsen.
  2. Klik på Send.

 Tip!    Vær forsigtig med at klikke på Svar til alle, specielt når der er mange distributionslister eller et stort antal modtagere i dit svar. Det er ofte bedre at bruge Besvar og derefter kun tilføje de nødvendige modtagere eller bruge Svar til alle og fjerne unødvendige modtagere og distributionslister.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Videresende en meddelelse

Når du videresender en meddelelse, indeholder den alle vedhæftede filer, som var inkluderet i den oprindelige meddelelse. Hvis du vil tilføje flere vedhæftede filer, skal du se Vedhæfte en fil eller et andet element i en e-mail.

  1. Klik på Videresend i gruppen Svar på fanen Startside eller Meddelelse.

 Bemærk!   Navnet på fanen afhænger af, om meddelelsen er markeret på meddelelseslisten eller er åbnet i dens eget vindue.

  1. Angiv modtagere i felterne Til, Cc eller Bcc.

VisFlere oplysninger om felterne Cc og Bcc

Cc er en forkortelse for "carbon copy". Hvis du tilføjer en modtager i dette felt i en e-mail i Outlook, sendes der en kopi af meddelelsen til den pågældende modtager, og modtagerens navn er synligt for andre modtagere af meddelelsen.

Bcc er en forkortelse for "blind carbon copy". Hvis du tilføjer en modtager i dette felt i en e-mail i Outlook, sendes der en kopi af meddelelsen til den pågældende modtager, og modtagerens navn er ikke synligt for andre modtagere af meddelelsen. Hvis feltet Bcc ikke er synligt, når du opretter en meddelelse, kan du tilføje det ved at klikke på fanen Indstillinger og derefter klikke på Bcc i gruppen Vis felter.


  1. Opret meddelelsen.
  2. Klik på Send.

 Tip!    Hvis du vil videresende to eller flere meddelelser til samme modtager, som én meddelelse, skal du markere én af meddelelserne i Post, trykke på Ctrl og derefter klikke på hver yderligere meddelelse. Klik på Videresend i gruppen Besvar på fanen Startside. Hver meddelelse videresendes som en vedhæftet fil i en ny meddelelse.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Outlook 2010