Autosvar til e-mail-meddelelser uden at bruge en Exchange Server-konto

 Bemærk!    Hvis du bruger en Microsoft Exchange Server-konto i Microsoft Outlook 2010, kan du bruge funktionen til autosvar. Se afsnittet Svare automatisk på meddelelser (tidligere kaldet Ikke til stede-assistent). Denne artikel gælder for alle andre typer af e-mail-konti som f.eks. Windows Live Hotmail, POP3 og IMAP.

VisHvordan kan jeg se, om jeg bruger en Microsoft Exchange Server-konto?

Klik på fanen Filer. Klik på Kontoindstillinger, og klik derefter på Kontoindstillinger. Listen over konti under fanen E-mail angiver typen af hver enkelt konto. Hvis Microsoft Exchange ikke vises, bruger du ikke en Exchange Server-konto.

Et eksempel på en Exchange-konto i dialogboksen Kontoindstillinger


Du kan indstille Outlook 2010 til at sende et autosvar til nogle eller alle de personer, der sender dig e-mails.

Du kan kombinere en Outlook-e-mail-skabelon med Outlook-regler for at opnå samme resultatet som med funktionen til autosvar, der kun er tilgængelig for Exchange Server-konti.

 Vigtigt!    Denne funktion er tilgængelig i Outlook 2010 fra Microsoft Office 2010 Service Pack 1.

Trin 1: Oprette en meddelelsesskabelon

 Tip!     Hent en formel eller uformel ikke til stede-meddelelsesskabelon fra Microsoft Office.com.

 1. Klik på Ny e-mail i gruppen Ny under fanen Startside.
 2. Skriv den meddelelse i tekstområdet, du vil sende som automatiseret svar.
 3. Klik på fanen Filer i meddelelsesvinduet, og klik derefter på Gem som.
 4. Klik på Outlook-skabelon (*.oft) på listen Filtype i dialogboksen Gem som.
 5. Giv meddelelsesskabelonen et navn i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Step 2: Oprette en regel til automatisk besvarelse af nye e-mail-meddelelser

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 1. Klik på Regler i gruppen Flyt under fanen Startside, og klik derefter på Administrer regler og beskeder.
 2. Klik på Ny regel i dialogboksen Regler og beskeder.
 3. Klik på Anvend regler på meddelelser, som jeg modtager under Start fra en tom regel, og klik derefter på Næste.
 4. Markér de ønskede kriterier under Hvilke betingelser vil du kontrollere?, og klik derefter på Næste. Normalt behøver du ikke vælge noget.
 5. Under Hvad skal der ske med meddelelsen? skal du markere afkrydsningsfeltet svar ved hjælp af en bestemt skabelon.
 6. Under Trin 2: Rediger beskrivelsen af reglen (klik på en understreget værdi) skal du klikke på en bestemt skabelon.
 7. Klik på Brugerskabeloner i filsystemet i feltet Søg i i dialogboksen Markér en svarskabelon.
 8. Markér den skabelon, du oprettede i forrige afsnit, eller en skabelon, som du har oprettet eller hentet, og klik derefter på Åbn.
 9. Klik på Næste.
 10. Markér afkrydsningsfelterne for eventuelle undtagelser til reglen autosvar. Det er normalt ikke at tilføje eventuelle undtagelser.
 11. Klik på Næste.
 12. Under Trin 1: Angiv et navn for denne regel skal du skrive et navn for autosvarreglen og derefter klikke på Udfør.

 Vigtigt!    Hvis guiden Regler skal sende et svar automatisk, skal Outlook køre og være konfigureret til at søge efter nye meddelelser med jævne mellemrum.

Reglen svar vha. en bestemt skabelon i guiden Regler sender kun dit automatiske svar til hver afsender én gang i en enkelt session. En session varer fra, hver gang du starter Outlook, til du lukker programmet. Denne regel forhindrer Outlook i sende gentagne svar til en enkelt afsender, som du modtager flere meddelelser fra. I løbet af en session holder Outlook styr på listen over brugere, der er sendt svar til. Hvis du afslutter og derefter genstarter Outlook, betragtes det som en ny session, og listen over afsendere, der har modtaget autosvar, nulstilles.

 Tip!     Overvej at oprette en opgave eller en opgavelistepåmindelse i Outlook for at huske at deaktivere denne regel, når du ikke længere vil sende automatiske svar.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Deaktivere automatiske svar

Benyt følgende fremgangsmåde for at deaktivere en regel, der bruges til at sende automatiske svar:

 1. Klik på Regler i gruppen Flyt under fanen Startside, og klik derefter på Administrer regler og beskeder.

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for den regel, der skal deaktiveres, under Regel under fanen Regler for e-mail.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Outlook 2010