Vedhæfte en fil eller et element i en e-mail

Vedhæfte en fil i en e-mail

  1. Klik på Vedhæft fil i gruppen Medtag på fanen Meddelelse i en åben meddelelse.
  2. Gå til og klik på den fil, du vil vedhæfte, og klik derefter på Indsæt.

Hvis du ikke finder den ønskede fil i den mappe, du søger i, skal du vælge Alle filer (*.*) i feltet Filtype og sørge for, at Windows Stifinder er konfigureret til at vise filtypenavne.

 Tip!    I en åben meddelelse kan du også vedhæfte filer vha. fanen Indsæt, eller du kan trække filer fra mapper på din computer og indsætte dem i en åben e-mail.

Vedhæfte et Outlook-element til en meddelelse

Du kan vedhæfte Outlook-elementer (element: Det grundelement, der indeholder oplysninger i Outlook (svarer til en fil i andre programmer). Elementer er bl.a. e-mails, aftaler, kontaktpersoner, opgaver, journaloptegnelser, notater, sendt post og dokumenter.), f.eks. andre e-mails, opgaver, kontaktpersoner eller kalenderopgaver, til en meddelelse. Dette er den letteste måde at videresende flere elementer eller meddelelser.

  1. I en åben meddelelse skal du klikke på Vedhæft element i gruppen Medtag under fanen Meddelelse.
  2. Klik på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Postmeddelelse.
  3. Klik på den type Outlook-element, du vil tilføje. Hvis du klikker på Andet Outlook-element, skal du gennemse din mappeliste og finde den mappe, der indeholder det ønskede element. Klik på det element, du vil tilføje, på listen under gruppen Elementer.
  4. Vælg Vedhæftet fil under Indsæt som.

 Tip!    Du kan også vedhæfte et element vha. fanen Indsæt i en åben meddelelse, eller du kan trække elementer fra Outlook-mapper og indsætte dem i en åben e-mail.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Outlook 2010