Ændre størrelsen eller indholdet af opgavepanelet

Du kan tilpasse opgavepanelet, så det optager en større eller mindre del af skærmen. Du kan også ændre, hvor mange oplysninger der skal vises.

 Tip!     Du kan også deaktivere opgavepanelet. Klik på Opgavepanel i gruppen Layout under fanen Vis, og klik derefter på Normal eller Fra.

I denne artikel


Ændre størrelsen af opgavepanelet

 • Peg på kanten af opgavepanelet. Når markøren ændres til et Vandret størrelseshåndtag, skal du trække det for at tilpasse størrelsen af opgavepanelet.
 • Du kan minimere opgavepanelet ved at klikke på Opgavepanel i gruppen Layout under fanen Vis og derefter klikke på Minimeret.
 • Du kan gendanne opgavepanelet til den størrelse, det havde, da det sidst blev deaktiveret eller minimeret, ved at klikke på Opgavepanel i gruppen Layout under fanen Vis og derefter klikke på Normal.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre de oplysninger, der vises i opgavepanelet

Opgavepanelet består af fire dele – datosøgning, sektionen Aftaler, opgavelisten og Hurtige kontakter. Du kan tilpasse størrelsen af eller skjule hver del.

 Bemærk!    Til funktionen Hurtige kontakter kræves Microsoft Office Communications Server 2007R2 med Microsoft Office Communicator 2007 eller Microsoft Communicator 2010.

Hvis du vil skjule en del af opgavepanelet, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Opgavepanel i gruppen Layout under fanen Vis i en Outlook-mappe, og klik derefter på Datosøgning, Aftaler, Opgaveliste eller Hurtig kontakter. En markering viser, hvilken del der er aktiveret. Klik for at fjerne markeringen og skjule delen, eller klik igen for at gendanne markeringen og aktivere delen igen.
 • Klik på Opgavepanel i gruppen Layout under fanen Vis i en Outlook-mappe, og klik derefter på Indstillinger. Markér afkrydsningsfeltet i dialogboksen Indstillinger for opgavepanel for hver del, du vil have vist, eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for hver del, du vil skjule.

Datosøgning

Du kan få vist flere kalendere vandret i en række ved at forøge bredden på opgavepanelet. Hvis du vil have vist flere kalendere lodret, kan du angive det antal kalenderrækker, der skal vises i opgavepanelet.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Få vist flere kalendere vandret    

Som standard vises én kalender i datosøgningen. Du kan ændre antallet af kalendere, der vises, ved at redigere størrelsen på vinduet Opgavepanel:

 • Peg på kanten af opgavepanelet. Når markøren ændres til et Vandret størrelseshåndtag, skal du trække det til venstre eller højre for at forøge eller reducere bredden på opgavepanelet.

Når du slipper museknappen, forøges eller reduceres antallet af kalendere, der kan være på den tilgængelige plads.

 • Få vist flere kalendere lodret    

Som standard vises kun én række kalendermåneder i datosøgningen. Du kan angive det antal kalendere, der vises lodret, i dialogboksen Indhold af opgavepanel:

 1. Klik på Opgavepanel i gruppen Layout under fanen Vis i en Outlook-mappe, og klik derefter på Indstillinger.
 2. Skriv et tal fra 0 til 9 i tekstboksen Antal rækker med måneder under Vis Datosøgning.

Jo flere rækker med måneder, der vises i datosøgningen, jo større bliver datosøgningsområdet.

Aftaler

Hvis du vil have vist flere aftaler i sektionen Aftaler, skal du skjule eller reducere størrelsen på de andre dele i opgavepanelet. Hvis du vil ændre det antal aftaler, der vises i opgavepanelet, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 • Peg på linjen mellem sektionen Aftaler og opgavelisten. Når markøren ændres Lodret markør for ændring af størrelsen, skal du trække op eller ned for at forøge eller reducere størrelsen på sektionen Aftaler.

Når du slipper museknappen, forøges eller reduceres antallet af aftaler for at udfylde den tilgængelige plads.

Hvis du vil ændre de oplysninger, der vises i sektionen Aftaler, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Opgavepanel i gruppen Layout under fanen Vis i en Outlook-mappe, og klik derefter på Indstillinger.
 2. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne til de ønskede indstillinger under Vis aftaler.

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis aftaler for at skjule sektionen Aftaler.

Opgavelisten

Du kan få vist flere opgaver på opgavelisten ved at reducere størrelsen på de andre dele i opgavepanelet eller slå dem fra. Du kan også direkte ændre det antal opgaver, der vises, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 • Peg på linjen mellem sektionen Aftaler og opgavelisten. Når markøren ændres Lodret markør for ændring af størrelsen, skal du trække op eller ned for at forøge eller reducere størrelsen på opgavelisten.

Når du slipper museknappen, forøges eller reduceres antallet af aftaler på den tilgængelige plads.

Hurtige kontakter

Du kan finde flere oplysninger om Hurtige kontakter under Slå Hurtige kontakter til eller fra i opgavepanelet.

Visuel vejledning til opgavepanelet

Opgavepanelet

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Outlook 2010