Ændre detaljeringsniveauet i kalenderens uge- og månedsvisninger

I Kalender kan du ændre antallet af detaljer i visningerne Uge og Måned.

Hvad vil du foretage dig?


Tilpasse visningen Uge

Som standard fremgår alle detaljer for dine kalederemner af visningerne Dag og Uge. Du kan se, hvornår en aftale begynder og slutter, samt emne og sted.

I visningen Uge kan du vælge mellem Vis arbejdsuge og Vis hele ugen.

 • Vis arbejdsuge     Denne indstilling viser kun de dage, der er valgt som arbejdsuge. Som standard er dette mandag til og med fredag.

Du kan ændre arbejdsugens dage ved at gøre følgende:

 1. Klik på  Indstillinger i menuen Funktioner
 2. Klik på Kalenderindstillinger.
 3. Marker afkrydsningsfelterne under Kalenderarbejdsuge for de dage, som indgår i din arbejdsuge. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for dage, som ikke indgår i arbejdsugen.

Du kan bruge indstillingen Første ugedag, som gælder for både hele ugen og arbejdsugen.

Du kan bruge indstillingerne Starttidspunkt og Sluttidspunkt til at angive timerne på dagen. Dette bruges især, når andre mennesker vil sende mødeindkaldelser og vil kontrollere, hvornår du er ledig/optaget.

Kalenderindstillinger for arbejdsuge

 • Vis hele ugen     Du kan bruge denne indstilling til at se begivenheder og aftaler. Aftaler repræsenteres af optrukne streger i kalendercellerne i forhold til det tidspunkt på dagen, de er planlagt.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilpasse visningen Måned

Visningen Måned indeholder begivenheder. Du kan vælge, om aftaler skal vises, og detaljeringsniveauer, hvis de skal det.

Kalenderdetaljer

 • I visningen Kalender ud for fanerne Dag, Uge og Måned skal du vælge Lav, Mellem eller Høj afhængigt af det ønskede detaljeringsniveau:
  • Lav     Denne indstilling viser kun begivenheder på kalenderdagen. Begivenheder er emner, som løber over hele dagen, og som ikke har et specifikt start- eller sluttidspunkt.
  • Mellem     Ud over at vise begivenhederne viser indstillingen Mellem aftaler som optrukne streger i kalendercellerne i forhold til det tidspunkt på dagen, de er planlagt til. En tynd vandret streg løber gennem kl. 12 i alle dagceller.

Månedskalendergitter med mellemhøjt detaljeringsniveau

 • Høj     Denne indstilling viser begivenheder og aftaler. Aftaler vises med deres starttidspunkt og emnelinje.

Månedskalendergitter med højt detaljeringsniveau

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Outlook 2007