Tildele administratorroller

Afhængigt af organisationens størrelse kan det være en fordel at udpege forskellige administratorer til forskellige funktioner. Administratoren har adgang til alle funktioner i Administration og kan oprette eller redigere brugere, tildele administratorroller til andre, nulstille brugeradgangskoder, administrere brugerlicenser, administrere domæner og meget mere. Vælge en administratorrolle for en eksisterende bruger, og brug denne fremgangsmåde til at tildele eller fjerne rollen.

 Vigtigt!    Administratorer, der glemmer deres adgangskoder, kan bruge fremgangsmåden Nulstille adgangskoder for administratorer til at nulstille deres egne adgangskoder for at få styringen over deres konti tilbage. Hvis du vil anvende denne funktion, skal du medtage både et mobiltelefonnummer, der kan modtage sms-beskeder, og en alternativ mailadresse, der ikke er tilknyttet Office 365-abonnementet med administratorens oplysninger.

Sådan tildeles administratorroller til en eksisterende bruger

 1. Gå til Administrator > Office 365 > Brugere og grupper.
 2. Markér den bruger, du vil ændre administratorrollen for, på siden Aktive brugere, og klik derefter på Rediger Rediger.
 3. Klik på Indstillinger. Klik på Ja eller Nej under Tildel rolle.
 4. Hvis du har valgt Nej, er du færdig, og du kan klikke på Gem. Hvis du har valgt Ja, skal du vælge en rolle på listen og derefter fortsætte med resten af disse trin.
 5. Angiv en mailadresse i feltet Alternativ mailadresse, som ikke er forbundet til Office 365. Denne mailadresse bruges til vigtige meddelelser, herunder nulstilling af din administratoradgangskode, så brugeren skal have adgang til mailkontoen, uanset om brugeren har adgang til Office 365 eller ej.

 Bemærk!    Hvis du ikke vil modtage produktrelateret kommunikation på din alternative mailadresse, skal du ændre dine kontaktindstillinger på siden Om mig. Du kan få mere at vide i Ændre dine indstillinger for kontakter.

 1. Klik på Detaljer. Klik på pilen ud for Yderligere oplysninger, og angiv et mobiltelefonnummer i feltet Mobiltelefon – inkl. landekode, hvis brugeren har en – som kan modtage sms-beskeder. Dette telefonnummer bruges også ved nulstilling af din administratoradgangskode.

 Bemærk!    Du skal kun bruge en mobiltelefon, der kan modtage tekstbeskeder til adgangskodenulstilling, hvis ét eller begge af følgende gælder for dig:

 • Din organisation har et brugerdefineret domæne, du har konfigureret til brug med Office 365.
 • Din Office 365-konto synkroniseres gennem katalogsynkronisering.

 1. Klik på Gem, når du er færdig.

 Bemærk!   Hvis du er certificeret partner, kan du angive administratorroller for dine kunder og personer i din organisation, der fungerer som supportagenter eller administratorer for kunderne. Disse valg vises, når du tilføjer eller redigerer brugere, eller når du tilføjer flere brugere vha. masseimport. En partner kan angive følgende roller:

 • Fuld administration: Denne rolle har rettigheder, der svarer til rettighederne for den globale administratorrolle.
 • Begrænset administration: Denne rolle har rettigheder, der svarer til rettighederne for adgangskodeadministratoren.

Hvad vil du foretage dig?


Tildele eller fjerne administratorroller for flere brugere

Benyt denne fremgangsmåde til at tildele eller fjerne administratortilladelser for flere eksisterende brugere.

 Bemærk!    Du kan ikke tildele administratortilladelser, når du tilføjer flere brugere vha. masseimport.

 1. Gå til Administrator > Office 365 > Brugere og grupper.
 2. Markér afkrydsningsfeltet ud for de brugere, for hvem administratorrollen skal ændres, på siden Aktive brugere, og klik derefter på Rediger Redigere.
 3. Klik på Næste på siden Detaljer.
 4. Klik på Indstillinger. Klik på Ja eller Nej under Tildel rolle.
 5. Hvis du klikker på Ja, skal du vælge en rolle på listen. Klik på Næste, når du er færdig.
 6. Klik på Indsend på siden Tildel licenser.
 7. Gennemse dine resultater på siden Resultater, og klik på Afslut.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Vælge en administratorrolle

Afhængigt af størrelsen på din organisation kan du vælge at udpege forskellige administratorer til forskellige funktioner. Du kan vælge mellem følgende administratorroller:

 • Faktureringsadministrator: Foretager køb, administrerer abonnementer, administrerer supportbilletter og overvåger tjenestetilstanden.

 Bemærk!   Hvis du ikke har købt Office 365 hos Microsoft, kan du ikke foretage faktureringsændringer, og derfor kan du ikke blive tildelt rollen som faktureringsadministrator. Hvis du har problemer med faktureringen, skal du kontakte administratoren hos den organisation, hvor du har købt abonnementet.

 • Global administrator: Har adgang til alle administrationsfunktioner. Globale administratorer er de eneste, der kan tildele andre administratorroller. Du kan have flere globale administratorer i organisationen. Den person, der tilmelder sig ved køb af Office 365, bliver global administrator.
 • Adgangskodeadministrator: Nulstiller adgangskoder, administrerer serviceanmodninger og overvåger tjenestetilstanden. Adgangskodeadministratorer er begrænset til nulstilling af adgangskoder for brugere og andre adgangskodeadministratorer.
 • Tjenesteadministrator: Administrerer serviceanmodninger og overvåger tjenestetilstanden.

 Bemærk!   Inden globale administratorer kan tildele rollen som tjenesteadministrator til en bruger, skal han først tildele de administratorrettigheder for tjenesten, f.eks. Exchange Online, og derefter tildele rollen som tjenesteadministrator til brugeren i Office 365.

 • Brugeradministrator: Nulstiller adgangskoder, overvåger tjenestetilstanden og administrerer brugerkonti, brugergrupper og serviceanmodninger. Brugeradministratoren kan ikke slette en global administrator, oprette andre administratorroller eller nulstille adgangskoder for fakturerings-, globale og tjenesteadministratorer.

Hvilke tjenester gælder mine Office 365-tilladelser for?

Visse administratorroller i Office 365 Enterprise og Office 365 Midsize Business har en tilsvarende rolle i Exchange Online, SharePoint Online og Lync Online. Se nedenstående tabel, hvis du vil vide mere om, hvordan disse Office 365-administratorroller svarer til andre roller i de forskellige Office 365-tjenester.

Office 365-administratorrolle Rolle i Exchange Online Rolle i SharePoint Online Rolle i Lync Online
global administrator
 • Exchange Online-administrator
 • Virksomhedsadministrator
SharePoint Online-administrator Lync Online-administrator
faktureringsadministrator I/T I/T Lync Online-administrator
adgangskodeadministrator Administrator for helpdesk I/T Lync Online-administrator
tjenesteadministrator I/T I/T Lync Online-administrator
brugeradministrator I/T I/T Lync Online-administrator

Hvis du vil have mere at vide om roller og tilladelser for Office 365 og Office 365-tjenester, skal du se Ofte stillede spørgsmål om tilladelser i Office 365.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Få vist administratortilladelser efter rolle

Denne tabel viser Office 365-administratorrollerne og deres tilknyttede tilladelser.

Tilladelse Faktureringsadministrator Global administrator Adgangskodeadministrator Tjenesteadministrator Brugeradministrator
Få vist organisations- og brugeroplysninger Ja Ja Ja Ja Ja
Administrere supportbilletter Ja Ja Ja Ja Ja
Nulstille brugeradgangskoder Nej Ja Ja Ja Ja, men med begrænsninger. Denne administrator kan ikke nulstille adgangskoder for globale administratorer og fakturerings- og tjenesteadministratorer.
Udføre faktureringer og køb Ja Ja Nej Nej Nej
Oprette og administrere brugervisninger Nej Ja Nej Nej Ja
Oprette, redigere og slette brugere og grupper og administrere brugerlicenser Nej Ja Nej Nej Ja, men med begrænsninger. Denne administrator kan ikke slette en global administrator eller oprette andre administratorer.
Administrere domæner Nej Ja Nej Nej Nej
Administrere organisationsoplysninger Nej Ja Nej Nej Nej
Delegere administrationsroller til andre Nej Ja Nej Nej Nej
Brug af katalogsynkronisering Nej Ja Nej Nej Nej

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Office 365 Enterprise admin, Office 365 Midsize Business-administrator