Mail i Outlook Web App

Når du åbner Outlook Web App, er indbakken det første, du får vist. Dette er stedet, hvor de meddelelser, der sendes til dig, ankommer, og det er stedet, hvor du formentlig vil tilbringe mest tid med at læse og svare på meddelelser.

I denne artikel


Hvad du ser i Mail

OWA_Mail

Her finder du alle dine meddelelser.

 1. Opret en ny meddelelse ved at klikke på Ny Ny mail.
 2. Mappeliste. Mappelisten indeholder mapperne i postkassen. Den kan indeholde andre mapper, f.eks. Favoritter og arkivmapper. Du kan skjule denne rude ved at klikke på mappeikonet øverst oppe. Du kan vise og skjule mapper i visningen ved at klikke på trekantsikonerne ud for mappenavnene.
 3. Søgevindue. Her kan du skrive det, du vil søge efter, f.eks. navnet på en person, du vil finde meddelelser fra, eller tekst, du vil søge efter for at finde en bestemt meddelelse.
 4. Meddelelseslisten er en oversigt over meddelelserne i den aktuelle mappe. Hvert element i listevisningen har flere oplysninger, f.eks. hvor mange ulæste meddelelser der er i en samtale, eller om der er vedhæftede filer, flag eller kategorier knyttet til meddelelser i samtalen. En samtale kan bestå af en eller flere meddelelser. Når du markerer en samtale, kan du slette den, tilføje et flag eller tilføje en kategori ved at klikke på ikonerne. Øverst i listevisningen finder du filtre, du kan klikke på for hurtigt at finde meddelelser, som ikke er læst, som indeholder dit navn på linjen Til eller Cc, eller som er markeret med flag. Ud over filtrene vises navnet på den mappe, du ser, og den valgte visning.
 • Læseruden er stedet, hvor den valgte samtale vises. Du kan besvare enhver meddelelse i samtalen ved at bruge Besvar Besvar, Svar til alle Svar til alle eller Videresend Videresend øverst i en meddelelse til at svare på den.
 1. Du finder oplysninger om at svare på meddelelser, du har modtaget, under Svare på meddelelser. Du finder oplysninger om udskrivning under Udskrive meddelelser.

Hvis du vil have mere at vide om at ændre den måde, meddelelser vises på, skal du se Indstillinger for visning af mail.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oprette en ny meddelelse

Sådan oprettes en ny meddelelse:

 1. Klik på ny Ny mail over mappelisten. Der vises en formular til ny meddelelse i læseruden.
 2. Du kan tilføje modtagere ved at skrive navnet på en person, der findes i din mappe med kontakter eller i organisationens adressekartotek, eller du kan skrive mailadressen i feltet Til eller Cc. Første gang du skriver navnet på en bestemt person, søger Outlook Web App efter personens adresse. Senere cachelagres navnet, så det hurtigt bliver identificeret.
 3. Tilføj et emne.
 4. Skriv den meddelelse, du vil sende. Du kan finde oplysninger om at formatere din meddelelse i Formatering af meddelelser i Outlook Web App.
 5. Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du klikke på Indsæt Indsæt og derefter på Vedhæftet fil øverst på skærmen og finde den fil, du vil tilføje. Du kan få mere at vide under Arbejde med vedhæftede filer.
 6. Hvis du vil integrere et billede i meddelelsen, så det vises, uden at modtageren behøver at åbne det, skal du klikke på Indsæt Indsæt og derefter på Billede og søge efter det billede, du vil føje til meddelelsen.
 7. Når du er færdig, og meddelelsen er klar til at blive sendt, skal du klikke på Send Send.

Arbejde med kladder

Hvis du ikke kan blive færdig med en meddelelse med det samme, eller hvis du vil vente, før du sender den, kan du klikke uden for meddelelsen og vende tilbage senere for at gøre den færdig. Outlook Web App gemmer automatisk meddelelsen, når du opretter den, og tilføjer den i mappen Kladder. Når du er klar til at sende meddelelsen:

 1. Find mappen Kladder på mappelisten, og klik på den.
 2. Klik på den meddelelse, du arbejdede med, for at få den vist i læseruden.
 3. Klik på rediger Fortsæt redigering eller, hvis du har besluttet ikke at sende meddelelsen alligevel, skal du klikke på slet Kassér.
 4. Hvis du stadig vil sende meddelelsen, skal du afslutte redigeringen af den og klikke på Send Send.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Åbne en meddelelse i et separat vindue

Som standard læser og opretter du meddelelser i læseruden, men det er ikke altid det, du har brug for. Undertiden har du brug for at få vist en meddelelse i et separat vindue.

Når du skriver en ny meddelelse eller svarer på eller videresender en meddelelse, du har modtaget, kan du vise den i et nyt vindue ved at klikke på pop op-ikonet Pop op i meddelelsens øverste højre hjørne.

Hvis du vil åbne en meddelelse, du læser, i et separat vindue, skal du klikke på det udvidede menuikon Udvidet menu og vælge Åbn i separat vindue.

Mail, én sektion ad gangen

Mappeliste

Mappelisten indeholder de standardmapper, der oprettes til alle postkasser, samt de mapper, du opretter. Afhængigt af konfigurationen i din organisation vises muligvis også mapperne Favoritter og Arkiv.

Mappeliste i Outlook Web App

Du kan lukke mappelisten ved at klikke på vinklen øverst på listen. Klik på en mappe på listen for at få vist indholdet af den.

Du kan højreklikke på ethvert element på mappelisten for at få vist en menu med ting, du kan foretage dig, som vil påvirke mapperne – f.eks. oprette en ny mappe, slette en eksisterende mappe eller tømme mappen Slettet post.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Søgning og indbyggede filtre

Du finder et søgevindue og indbyggede filtre øverst i meddelelseslisten.

Søgning og filtre i Outlook Web App

 • Hvis du vil søge, skal du klikke på Søg og begynde at skrive det, du vil søge efter. Der vises en liste med forslag nedenfor, og du kan klikke på et af dem for at søge efter elementet. Du kan også afslutte indtastningen af din egen søgning og derefter trykke på Enter for at starte søgningen. Hvis du vil rydde søgningen, skal du klikke på ikonet til højre for søgevinduet.
 • De indbyggede filtre Alle, Ulæste, Til mig og Markeret med flag er en metode til hurtigt at vælge det, der skal vises på meddelelseslisten. Alle viser alle meddelelser, Ulæst viser meddelelser, der ikke er markeret som læst, Til mig viser alle meddelelser, hvor dit navn findes på listen Til eller Cc, og Markeret med flag viser alle meddelelser, der er markeret med flag.

Hvis du vil have mere at vide om søgning, skal du se Søge i Outlook Web App.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Meddelelsesliste

Meddelelseslisten viser meddelelserne i den aktuelle mappe. De viste meddelelser kan administreres ved at vælge et filter eller vha. søgning. Meddelelseslisten har værktøjer, så du kan udføre nogle opgaver hurtigt.

 • Du kan vælge ikonerne til højre for meddelelseslisten for at slette en meddelelse eller samtale eller tilføje et flag. Andre ikoner viser dig, hvilke meddelelser der har vedhæftede filer, prioritet (høj eller lav), og hvor mange ulæste emner der er i en samtale.
 • Du kan højreklikke på en meddelelse for at få vist en menu med indstillinger, f.eks. til at markere en meddelelse som læst eller ulæst, flytte den til en anden mappe eller oprette en regel ud fra meddelelsen.
 • Du kan klikke på trekanten til venstre for en meddelelse for at udvide en samtale, så alle meddelelserne i samtalen vises.
 • Brug etiketten øverst i meddelelseslisten til at skifte mellem at få vist Samtaler efter dato og Elementer efter dato.

Meddelelsesliste i Outlook Web App

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Læserude

Læseruden er stedet, hvor meddelelser vises. Du kan ikke kun læse meddelelser i læseruden, du kan besvare dem uden at åbne et nyt vindue.

 • Vælg Besvar Besvar, Svar til alle Svar til alle eller Videresend Videresend øverst i en meddelelse for at svare på den. Der vises en tom meddelelse i læseruden øverst i samtalen.
 • Brug Markér som læst og Markér som ulæst for at ændre læsestatus for en meddelelse.
 • Vis en menu med flere indstillinger ved at vælge ikonet Udvidet menu for den udvidede menu.
 • Læseruden er fastgjort og kan ikke flyttes eller deaktiveres i den aktuelle version.

Meddelelse i læseruden

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Sådan bruger du Outlook Web App på en mobilenhed

Hvis du bruger Outlook Web App på en mobilenhed, f.eks. en tablet eller en smartphone, vises der muligvis noget andet end på billederne ovenfor.

Mail

De fleste funktioner fungerer på samme måde, som når du bruger Outlook Web App på en stationær eller bærbar computer, men du gør nogle ting lidt anderledes.

Tryk på navigationsikonet Navigation i nederste hjørne for at skifte mellem Mail, Kalender og Personer.

Tryk på ikonet Søg Søg for at søge. Tryk på ikonet Læs Vis i fuld skærm for at læse en meddelelse i fuld skærm. Når du trykker på ikonet Flere, viser Flere indstillinger flere valg.

I stedet for at højreklikke for at få vist en menu på skærmen skal du trykke og holde nede. Stryg hen over hvert element, du vil tilføje, for at vælge flere elementer på meddelelseslisten. Stryg hen over listen igen for at fravælge et element.

Du opretter nye elementer ved at trykke på ikonet Nyt element Ny. Tryk på vinkelikonerne Vinkel til venstre Vinkel op for at udvide eller skjule den del af skærmen, de vises på.

Du åbner Indstillinger, når du bruger en mobil enhed, ved at trykke på ikonet Flere Flere indstillinger og derefter trykke på Indstillinger. Find flere oplysninger under Indstillinger på en mobil enhed.

Se OWA til iPad og OWA til iPhone for oplysninger om appen OWA til enheder.

Hvad nu, hvis jeg gerne vil vide mere?

 
 
Gælder for:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business-administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business-administrator, Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 til selvstændige og mindre virksomheder, Outlook Web App for Office 365 til store virksomheder