Føje et domæne til Office 365 og lade webstedet forblive hostet, hvor det er nu

Du kan tilføje et brugerdefineret domæne, f.eks. fourthcoffee.com, til Office 365 Small Business ved at logge på Administrator-portalen og vælge Administrer dine websteds- og maildomæner under Domæner og derefter vælge Tilføj et domæne. Hvis du allerede har tilføjet et domæne, kan du tilføje flere domæner ved at følge de samme trin ovenfor.

Hvis du allerede har et websted på det domæne, du tilføjer, f.eks. www.fourthcoffee.com, skal du gennemføre et par ekstra trin for at sikre, at kunderne stadig kan komme ind på webstedet hos din nuværende hostingudbyder. I dette emne gennemgås denne proces. Da de enkelte hostingudbydere er forskellige, kan det være nødvendigt, at du kontakter din nuværende udbyder for at få yderligere hjælp.

 Vigtigt!    Du har to muligheder for at sikre, at folk stadig kan komme ind på dit websted, efter du har tilføjet et domæne til Office 365.

 • Hvis du beslutter dig for at holde din DNS hostet uden for Office 365, behøver du ikke følge trinnene i denne artikel.
 • Hvis du vil Office 365 konfigurere DNS-posterne for dine tjenester og administrere din DNS, skal du læse denne artikel og følge vejledningen her.

Hvad vil du foretage dig?


Lave forberedelser, før du tilføjer et domæne

Vær opmærksom på følgende, før du føjer et domæne til Office 365:

 • Du skal have et registreret domæne og være i besiddelse af de nødvendige logonoplysninger fra domæneregistratoren for at kunne tilføje et domæne.
  • Du kan købe et domæne hos en domæneregistrator.
  • Hvis du allerede har et domæne, du vil tilføje, men ikke har logonoplysningerne fra domæneregistratoren, skal du kontakte den person, der registrerede domænet.

Du kan få mere at vide under Finde dine DNS-tjenester.

 • Hvis du aktuelt bruger brugerdefinerede domænenavne i en anden skybaseret Microsoft-tjeneste, kan du ikke føje de samme domæner til Office 365.
 • Når du bekræfter ejerskab af dit domæne i Office 365, tilføjer du en DNS-post hos din domæneregistrator, og du skal vente på, at posten registreres i DNS-systemet. Dette tager normalt omkring 15 minutter, men kan tage op til 72 timer.
 • Husk! Når du har konfigureret dit domæne, så det kan arbejde sammen med Office 365-tjenesterne, kan du ikke bare lade dit domæne udløbe ved ikke at betale domæneregistratoren. Hvis du ikke fornyer din domæneregistrering, vil dine Office 365-tjenester, som bruger domænet, ikke fungere. Mail vil f.eks. ikke blive leveret, og Lync Online vil ikke fungere. Din domæneregistrator giver dig besked om udløbsdatoen for din domæneregistrering.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilføje dit domæne i Office 365

Du kan føje et domæne til Office 365 og beholde et websted, der bruger domænenavnet, hos din nuværende udbyder. Hvis du vil lade webstedet blive ved din nuværende udbyder, efter at du har føjet domænet til Office 365, skal du oprette en DNS-adressepost i Office 365. Denne post peger på IP-adressen til dit websted, f.eks. 172.16.140.1.

Hvis du ikke kender din IP-adresse, skal du kontakte din nuværende udbyder og forklare, at du skal bruge IP-adressen til dit websted, så du kan oprette en adressepost (også kaldet en A-post) for at viderestille kunderne. Derefter skal du tilføje domænet i Office 365 ved at gøre følgende.

 1. På siden Administrator under Domæner skal du klikke på Administrer dine websteds- og maildomæner. Klik på Tilføj et domæne, og klik derefter på Start nu.
 2. På siden Tilføj et domæne skal du skrive det domæne, du vil tilføje og dernæst klikke på Næste.
 3. Følg trinnene i guiden for at bekræfte over for Office 365, at det domæne, du har tilføjet, tilhører dig. Du bekræfter over for Office 365, at du ejer domænet. For at fuldføre processen med at tilføje dit domæne i Office 365, skal du enten ændre dine navneserverposter, så de peger hen på Office 365eller selv oprette de nødvendige DNS-poster hos din DNS-udbyder.
 4. Hvis du vælger den første mulighed, videresender navneserverposterne direkte domænetrafik, f.eks. mails, til din Office 365 konto. Når du har opdateret disse poster, konfigurerer Office 365 automatisk din mail og andre tjenester for dig ved at oprette de nødvendige DNS-poster. For at beholde dit websted hostet, hvor det er, skal du gennemføre ekstra trin (beskrevet nedenfor). Klik på Annuller i guiden Tilføj et domæne, når dit domæne er blevet bekræftet. Dernæst går du til trinnene i næste afsnit: Konfigurere mailkonti og omdirigering for dit websted.

 Vigtigt!    Du skal ikke fortsætte til den side, hvor du opdaterer dine navneserverposter, så de peger på Office 365-navneserverne. Det skal du gøre senere.

Hvis du vælger den anden mulighed, kan du ikke se indstillingen til ændring af navneserverposterne, og du behøver ikke at følge disse ekstra trin. Din DNS vil stadig være hostet hos din aktuelle DNS-udbyder, og du opretter selv DNS-poster for Office 365 der.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Konfigurere mailkonti og omdirigering for dit websted

Hvis du vælger indstillingen, hvor du skal skifte dine navneserverposter til Office 365, er næste trin at tilføje brugerkonti og mailadresser for domænet og konfigurere omdirigering af A-posten for webstedet på følgende måde.

 1. Tilføje brugerkonti og mailadresser:   Opret Office 365-mailadresser med domænet for de brugere, der anvender domænet, f.eks. ben@contoso.com, så brugerne ikke mister mails, når du opdaterer domænets navneserverposter til at pege på Office 365.

 Tip!    Når du har føjet et domæne til Office 365 , kan du ændre standarddomænet for nye mailadresser .

 1. Konfigurere en adressepost (A-post) til omdirigering:    I DNS-administrationen skal du oprette en A-post for at omdirigere trafikken til dit websted ved hjælp af de IP-adresser, du har fået fra din nuværende webudbyder.

Vi anbefaler, at du også opretter en CNAME-post for at sikre, at dine kunder kan finde dit websted, uanset om de skriver www sammen med domænenavnet eller ej. Tilføj CNAME-posten i Office 365i DNS-administrationen.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Opdatere navneserverposterne for dit domæne, så de peger på Office 365

Da du nu har konfigureret omdirigeringen af mailkonti og webstedet, kan du opdatere navneserverposterne for domænet, så de peger på Office 365. Når du konfigurerer mailadresserne og adresseposten på forhånd, som beskrevet i det forrige afsnit, har brugerne mailkonti, der bruger domæneadressen, og dit websted vil stadig være tilgængeligt hos din nuværende udbyder, når du ændrer navneserverposterne.

 Bemærk!    Når du ændrer navneserverposterne for dit domæne som beskrevet her, ændrer du destinationen for domænetjenesterne, f.eks. mail, så de peger på Office 365 . Husk, at hvis du allerede bruger domænet til mail uden for Office 365 , skal du sikre dig, at du har oprettet Office 365 -mailadresserne med domænet for dine brugere, f.eks. ben@contoso.com , så de ikke mister mails, når du opdaterer navneserverposterne til at pege på Office 365 .

 1. Klik på Administrer dine websteds- og maildomæner under Domæner på siden Admin.
 2. Vælg det domænenavn, du vil redigere.
 3. Klik på Foretag fejlfinding.
 4. Vælg den første indstilling, og klik på Næste.
 5. Følg trinnene på siden for at opdatere dine navneserverposter, eller følg disse trinvise instruktioner.

Når du har opdateret navneserverposterne, begynder dine mails at bliver omdirigeret til Office 365, men trafik til den webstedsadresse, som bruger domænet, vil fortsat blive dirigeret til din nuværende udbyder.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Office 365 Small Business-administrator