Typer af filer, der ikke kan tilføjes til en liste eller et bibliotek

Der er bestemte filtyper, du kan ikke overføre på en SharePoint-liste eller et bibliotek. Som standard blokerer SharePoint bestemte filtyper.

Hvis f.eks. .asp er på listen over blokerede filtypenavne, er en fil med navnet "newpage.asp" blokeret. Variationer af et filtypenavn er også blokeret. Den følgende liste viser forskellige måder at repræsentere den samme fil, hvoraf alle er blokeret, hvis .hta typenavnet er på listen over blokerede filtypenavne.

  • filnavn.hta
  • filnavn.hta.
  • filnavn.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}
  • filnavn.hta::$DATA

Listen over de filer, der er blokeret for SharePoint Online er forskellig fra den liste over filer, der er blokeret til lokale installationer af SharePoint Foundation eller SharePoint Server.

Denne artikel indeholder


Blokerede filtyper for SharePoint Online

Listen over blokerede filtyper kan ikke ændres til et SharePoint Online-websted.

Filtypenavn Filtype
.ashx ASP.NET Web handler-fil. Web-handlers er softwaremoduler, der håndterer rå HTTP-anmodninger modtaget af ASP.NET.
.asmx ASP.NET Web Services-kildefil
.asp Active Server Pages
.aspq Active Server Pages
.axd ASP.NET-kildefil
.cshtm ASP.NET-webside
.chtml ASP.NET-webside
.json JavaScript Object Notation-fil
.rem Blackberry krypterede data-fil
.shtm HTML-fil, der indeholder serversidedirektiver
.shtml HTML-fil, der indeholder serversidedirektiver
.soap Simple Object Access Protocol-fil
.stm HTML-fil, der indeholder serversidedirektiver
.svc Windows Communication Foundation (WCF) servicefil
.vbhtm ASP.NET Razor-webside
.vbhtml ASP.NET Razor-webside
.xamlx Visual Studio Workflow-servicefil

Blokerede filtyper i SharePoint Foundation og SharePoint Server

Til lokale installationer af SharePoint Foundation eller SharePoint Server kan en serveradministrator tilføje eller fjerne filtyper fra listen over blokerede filtyper. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du arbejder med blokerede filtyper i SharePoint Server websteder i én af følgende artikler, afhængigt af den version af SharePoint du har:

De filtyper, der som standard blokeres er vist i nedenstående tabel.

Filtypenavn Filtype
.ade Microsoft Access-projekttypenavn
.adp Microsoft Access-projekt
.asa ASP-definitionsfil
.ashx ASP.NET Web handler-fil. Web-handlers er softwaremoduler, der håndterer rå HTTP-anmodninger modtaget af ASP.NET.
.asmx ASP.NET Web Services-kildefil
.asp Active Server Pages
.bas Microsoft Visual Basic-klassemodul
.bat Batchfil
.cdx Sammensat indeks
.cer Certifikatfil
.chm Kompileret HTML Hjælp-fil
.class Java-klassefil
.cmd Microsoft Windows NT-kommandoscript
.com Microsoft MS-DOS-program
.config Konfigurationsfil
.cnt Indhold i Hjælp-fil
.cpl Kontrolpaneltypenavn
.crt Sikkerhedscertifikat
.csh Scriptfil
.der DER-certifikatfil
.dll Windows dynamic-link-bibliotek
.exe Eksekverbar fil
.fxp Microsoft Visual FoxPro-kompileret program
.gadget Windows-gadget
.grp SmarterMail-gruppefil
.hlp Hjælp-fil
.hpj Hemera Photo Objects Image-fil
.hta HTML-program
.htr Scriptfil
.htw HTML-dokument
.ida Internet Information Services-fil
.idc Internetdatabaseforbindelsesfil
.idq Internetdataforespørgselsfil
.ins Internet Naming Service
.isp Internet Communication-indstillinger
.its Internet Document Set-fil
.jse JScript-kodet scriptfil
.json JavaScript Object Notation-fil
.ksh Korn Shell script-fil
.lnk Genvej
.mad Genvej
.maf Genvej
.mag Genvej
.mam Genvej
.maq Genvej
.mar Genvej
.mas Microsoft Access lagret procedure
.mat Genvej
.mau Genvej
.mav Genvej
.maw Genvej
.mcf Multimedia Container Format
.mda Microsoft Access-tilføjelsesprogram
.mdb Microsoft Access-program
.mde Microsoft Access MDE-database
.mdt Microsoft Access-datafil
.mdw Microsoft Access-arbejdsgruppe
.mdz Microsoft Access-guideprogram
.ms-one-stub Microsoft OneNote stub
.msc Microsoft Common Console-dokument
.msh Microsoft Agent script helper
.msh1 Microsoft Agent script helper
.msh1xml Microsoft Agent script helper
.msh2 Microsoft Agent script helper
.msh2xml Microsoft Agent script helper
.mshxml Microsoft Agent script helper
.msi Microsoft Windows Installer-pakke
.msp Windows Installer-opdateringspakkefil
.mst Visual Test-kildefiler
.ops Microsoft Office-profilindstillingsfil
.pcd Photo CD image or Microsoft Visual Test-kompileret script
.pif Genvej til MS-DOS-program
.pl
.prf Systemfil
.prg Programkildefil
.printer Printerfil
.ps1 Windows PowerShell Cmdlet-fil
.ps1xml Windows PowerShell Display-konfigurationsfil
.ps2 Windows PowerShell Cmdlet-fil
.ps2xml Windows PowerShell Display-konfigurationsfil
.psc1 Windows PowerShell Console-fil
.psc2 Windows PowerShell Console-fil
.pst Microsoft Outlook personlig mappefil
.reg Registreringsposter
.rem ACT! databasevedligeholdelsesfil
.scf Windows Stifinder-kommandofil
.scr Pauseskærm
.sct Scriptfil
.shb Windows-genvej
.shs Shell Scrap-objekt
.shtm HTML-fil, der indeholder serversidedirektiver
.shtml HTML-fil, der indeholder serversidedirektiver
.soap Simple Object Access Protocol-fil
.stm HTML-fil, der indeholder serversidedirektiver
.svc Windows Communication Foundation (WCF) servicefil
.url Uniform Resource Locator (Internet genvej)
.vb Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)-fil
.vbe VBScript-kodet scriptfil
.vbs VBScript-fil
.vsix Visual Studio-typenavn
.ws Windows-scriptfil
.wsc Windows-scriptkomponent
.wsf Windows-scriptfil
.wsh Windows Script Host-indstillingsfil
.xamlx Visual Studio Workflow-servicefil

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Relaterede opgaver

Overføre eller oprette filer i et bibliotek

 
 
Gælder for:
OneDrive for Business, SharePoint Administrationscenter, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Foundation 2013 Central Administration, SharePoint Online Enterprise (E1 og E2), SharePoint Online Enterprise (E3 og E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online til professionelle og små virksomheder, SharePoint Online til virksomheder, SharePoint Server 2010