Vilkår og betingelser for tilbuddet på Microsoft Office 365 og Xbox Live Gold

Tilbuddet på Microsoft Office 365 og Xbox Live Gold er for kunder, der køber og aktiverer et kvalificerende Microsoft Office 365-produkt i den periode, hvor tilbuddet er gældende, om at modtage et gratis tolv (12) måneders medlemskab af Xbox Live Gold. Tilbuddet er underlagt følgende vilkår. Du forstår og accepterer med din deltagelse, at du er bundet af disse vilkår.
Køb Office 365. Køb og aktivér et kvalificerende Office 365-produkt i den periode, hvor tilbuddet er gældende.
Få 12 måneders gratis medlemskab af Xbox Live Gold: Gå til Office.com/Xbox, og følg onlinevejledningen for at indløse tilbuddet. Se Krav i forbindelse med berettigelse til tilbud.
Dette tilbud består af to særskilte perioder:
 • Berettigelsesperiode – fra den 18. juli 2013 til den 28. september 2013: Kunderne skal købe og aktivere deres kvalificerende Office 365-produkt.
 • Indløsningsperiode – fra den 18. juli 2013 til den 31. oktober 2013: Kunderne skal indløse tilbuddet på office.com/xbox.
 • Tilbuddet gælder for kvalificerende Office 365-produkter, der er købt og aktiveret i den periode, hvor tilbuddet er gældende. Tilbuddet skal indløses på office.com/xbox i indløsningsperioden.
 • Tilbuddet er kun gyldigt i de lande/områder, der er berettiget til tilbuddet. Se listen over lande/områder, som tilbuddet gælder i.
 • Du bliver under indløsningsprocessen på office.com/xbox bedt om at gøre følgende:
  • logge på med den Microsoft-konto, der er knyttet til dit Office 365-abonnement
  • Din Xbox Live Gold-kode vil blive sendt til den e-mailadresse, der er knyttet til din Microsoft-konto
 • Du skal beholde din daterede Office-kvittering som købsbevis, indtil du har indløst tilbuddet, da du kan blive bedt om at aflevere en kopi af den til Microsoft for at bekræfte, at du er berettiget til tilbuddet.
 • Der kræves internetforbindelse. Tilbuddet kan kun indløses online. Der kan påløbe gebyrer for download og dataforbrug. Kontakt internetudbyderen for at få flere oplysninger.
 • Der gælder følgende begrænsninger for tilbuddet:
  • Tilbuddet kan ikke indløses, når indløsningsperioden er udløbet.
  • Tilbuddet gælder for én Xbox Live Gold-kode pr. Microsoft-konto.
  • Brugen af Office 365-produkterne er underlagt Microsoft-serviceaftalen og Licensvilkår for Microsoft-software i forbindelse med abonnementer for Office-forbrugere, og du bliver bedt om at acceptere dem, før du aktiverer dit abonnement.
  • Xbox Live Gold-koden kan overdrages før aktivering, men kan ikke sælges. Efter aktivering kan koden ikke overdrages.
  • Xbox Live Gold-koden skal aktiveres senest den 31. oktober 2014, hvorefter den udløber og ikke længere er gyldig.
  • Anvendelsen af Xbox Live Gold er underlagt Vilkår for anvendelse af Xbox Live, og du bliver bedt om at acceptere dem, før du indløser koden.
  • Xbox Live Gold-koden kan ikke refunderes og erstattes ikke, hvis du mister den, beskadiger den eller får den stjålet, ligesom du ikke kan bytte den til kontanter.
  • Microsoft forbeholder sig ret til at afvise og/eller se bort fra enhver anmodning om indløsning af tilbuddet, som efter Microsofts eget skøn virker falsk, svigagtigt eller ikke berettiget. Microsoft kan ikke holdes ansvarlig for anmodninger, der kommer for sent.
Følgende ægte Office 365-produkter er kvalificeret til dette tilbud. Bemærk, at ikke alle kvalificerede produkter er tilgængelige i alle berettigede lande/områder.
 • Office 365 Home – komplet softwarepakke (FPP)
 • Office 365 Home – POS-aktiveret produkt (POSA)
 • Office 365 Home – elektronisk distribueret softwareversion (ESD)
 • Office 365 Home – årsabonnement
 • Office 365 Home – militær påskønnelsesversion
 • Office 365 University – komplet softwarepakke (FPP)
 • Office 365 University – POS-aktiveret produkt (POSA)
 • Office 365 University – elektronisk distribueret softwareversion (ESD)
Følgende Office-produkter er IKKE kvalificerende i forhold til kampagnen:
 • Office 365 Home – månedligt abonnement
 • Office 365 Small Business Premium
 • Office 2013-pakker (Home and Student, Home and Business og Professional)
 • Selvstændige Office 2013-programmer
 • Office til Mac 2011-pakker (Home and Student, Home and Business)
 • Alle tidligere versioner af Microsoft Office (2003, 2007, 2010)
 • Office 365-prøveversion
 • Kampagneprodukt eller produkt, der ikke er til videresalg
 • Office 365-produkter med licens i henhold til en volumenlicenseringsaftale
Dette tilbud er tilgængeligt i nedenstående lande/områder. Office 365-produktet skal købes og aktiveres i ét af følgende lande/områder for at være berettiget til tilbuddet på Xbox Live Gold.
Land/område
Argentina Australien Østrig Belgien
Brasilien Canada Chile Colombia
Tjekkiet Danmark Finland Frankrig
Tyskland Grækenland SAR Hongkong Ungarn
Irland Israel Italien Korea
Mexico Nederlandene New Zealand Norge
Polen Portugal Rusland Saudi-Arabien
Singapore Slovakiet Sydafrika Spanien
Sverige Schweiz Taiwan Tyrkiet
De Forenede Arabiske Emirater Storbritannien
Xbox Live Gold findes kun på de sprog, der er angivet her: http://www.xbox.com/live/countries. Sproget er måske ikke det samme som sproget på det Office 365-produkt, du har købt, og som gør dig berettiget til tilbuddet.
Systemkrav til Office 365:
Systemkrav til Xbox Live Gold:
Xbox Live Gold er underlagt Vilkår for anvendelse af Xbox Live på: www.xbox.com/live/termsofuse. Kræver Xbox 360, bredbåndsforbindelse og 256 MB lager eller derover. Der kan påløbe downloadgebyrer, som opkræves af din internetudbyder. Onlinespil for flere spillere er ikke tilgængeligt i alle spil. Nogle funktioner og downloads kræver yderligere hardware, lager, harddisk og/eller gebyrer. Nogle bredbåndstjenester fungerer måske ikke med Xbox Live, og ydeevnen kan variere. Ikke tilgængelig i alle lande/områder, se www.xbox.com/live/countries. Funktioner kan variere efter land/område. Funktioner og systemkrav kan ændres uden varsel. Børn under 13 år skal have forældrenes samtykke.
 • Klik her for at finde telefonnumre til kundeservice i dit land/område, så du kan ringe, hvis du har spørgsmål til eller ønsker support i forbindelse med indløsningen af dette tilbud.
 • Gå til support til Office 365 for at få support til dit Office-produkt eller administrationen af dit abonnement på Office 365. Du kan finde flere hjælpartikler på office.com/support.
 • Hvis du får brug for hjælp til Xbox Live Gold: Du kan få kundesupport i begrænset omfang til Xbox Live Gold her: support til Xbox Live Gold.
a) Beskyttelse af personlige oplysninger
Vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger indgår som en del af disse vilkår og betingelser og integreres via denne henvisning. Læs politikken nu (ved at klikke på "Politik om beskyttelse af personlige oplysninger"). I politikken beskrives det, hvordan visse oplysninger om dig anvendes. Du forstår og accepterer, at Microsoft må bruge og gemme oplysninger om dig i overensstemmelse med vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
b) Ansvarsfraskrivelse vedrørende skattetilsvar for varer, du anskaffer
Du accepterer, at din deltagelse i tilbuddet kan have skattemæssige virkninger for dig, og at du er ansvarlig for alle tilhørende skatter og afgifter.
c) Dine erklæringer og garantier
Du erklærer og garanterer til fordel for Microsoft, at:
 • du har rets- og handleevne i det land/område, du bor.
 • du har juridisk ret og evne til at indgå denne aftale i henhold til disse vilkår og betingelser for dette tilbud.
 • du opfylder kravene om berettigelse til tilbuddet, der er angivet i vilkårene og betingelserne heri.
 • alle oplysninger, du sender til os, er sande, nøjagtige og aktuelle.
d) Øvrigt
Såfremt et afsnit i disse vilkår og betingelser anses for at være ugyldigt eller uden retskraft, skal den pågældende bestemmelse, der er ugyldig eller uden retskraft, anses for at være erstattet af en gyldig bestemmelse med retskraft, hvis indhold kommer tættest på hensigten med den oprindelige bestemmelse. De øvrige vilkår og betingelser forbliver retsgyldige.
e) Tilbudsgiver
Nord- eller Sydamerika uden for USA. Hvis du bor i (eller du er en virksomhed og har hjemsted i) Nord- eller Sydamerika uden for USA, er tilbudssponsoren Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Fortolkningen af dette tilbud er underlagt lovgivningen i staten Washington, uanset lovvalgsreglerne. Alle andre krav, der er relateret til dette tilbud, herunder krav vedrørende forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og erstatningsret, er underlagt lovgivningen i det land/område, du har indløst tilbuddet i.
Europa. Hvis du bor i (eller du er en virksomhed og har hjemsted i) Europa, er tilbudssponsoren Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1. sal, L-2543 Luxembourg. Fortolkningen af dette tilbud er underlagt lovgivningen i Luxembourg, uanset lovvalgsreglerne, medmindre du bor i eller din virksomhed har hjemsted i Spanien, hvor fortolkningen af dette tilbud er underlagt lovgivningen i Spanien. Alle andre krav, der er relateret til dette tilbud, herunder krav vedrørende forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og erstatningsret, er underlagt lovgivningen i det land/område, du har indløst tilbuddet i. I forhold til værneting kan du og Microsoft vælge, at det land/område, hvor du indløste dette tilbud, skal være værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med dette tilbud, eller I kan vælge en kompetent ret i Luxembourg.
Mellemøsten eller Afrika. Hvis du bor i (eller du er en virksomhed og har hjemsted i) Mellemøsten eller Afrika, er tilbudssponsoren Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1. sal, L-2543 Luxembourg. Fortolkningen af dette tilbud er underlagt lovgivningen i Luxembourg, uanset lovvalgsreglerne. Alle andre krav, der er relateret til dette tilbud, herunder krav vedrørende forbrugerbeskyttelseslove, love om illoyal konkurrence og erstatningsret, er underlagt lovgivningen i det land/område, du har indløst tilbuddet i. Du og vi aftaler uigenkaldeligt, at domstolene i Luxembourg er kompetente og værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med dette tilbud.
Asien eller Sydøstasien, medmindre dit land/område står angivet specifikt. Hvis du bor i (eller du er en virksomhed og har hjemsted i) Asien eller Sydøstasien, er tilbudssponsoren Microsoft Regional Sales Corp., der er et selskab, der er stiftet i henhold til lovgivningen i staten Nevada, USA, med en afdeling i Singapore og hjemsted på 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Fortolkningen af dette tilbud er underlagt lovgivningen i staten Washington, uanset lovvalgsreglerne. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med dette tilbud, herunder alle spørgsmål om eksistens, gyldighed eller ophør, henvises til og skal endeligt afgøres ved en voldgiftssag i Singapore i henhold til reglerne om voldgift fra Singapore International Arbitration Center (SIAC), hvis regler anses for at være integreret i denne bestemmelse på grund af henvisningen. Voldgiftsretten består af en opmand, der udpeges af formanden for SIAC. Voldgiftsrettens sprog er engelsk. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig, bindende og kan ikke bestrides, og den kan bruges som grundlag for domme i ethvert land eller område.
Republikken Korea. Hvis du bor i (eller du er en virksomhed og har hjemsted i) Republikken Korea, er tilbudssponsoren Microsoft Korea, Inc., 6. sal, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea. Dette tilbud er underlagt lovgivningen i Republikken Korea. Du og vi aftaler uigenkaldeligt, at byretten i Seoul er kompetent og værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med dette tilbud.
Taiwan. Hvis du bor i (eller du er en virksomhed og har hjemsted i) Taiwan, er tilbudssponsoren Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. Dette tilbud er underlagt lovgivningen i Taiwan. Du og vi udpeger uigenkaldeligt byretten i Taipei som kompetent og værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med dette tilbud.