Muligheder på Office.com globalt

Office.com, webstedet for Microsoft Office, indeholder oplysninger på mange sprog og for mange lande. Webstedet er udviklet til at give dig en fleksibel sproglig oplevelse med alle muligheder åbne. Sprogoplevelsen af Microsoft Office handler netop om at give dig en fleksibel sproglig oplevelse med alle muligheder åbne. Uanset hvor du befinder dig, kan du besøge hvilket som helst af vores internationale Office.com-websteder.

Når du besøger Office.com for første gang, vises det sprog, som er angivet i sprogindstillingerne i din internetbrowser. Du kan ændre indstillingerne fra en hvilken som helst side på webstedet ved at klikke på globussen i det øverste højre hjørne og besøge siden Office globalt.

Ændre indstillinger for sprog og landestandard

 1. Find sproget for dit land/område skrevet med grå tekst ved siden af globusikonet i det øverste højre hjørne på en hvilken som helst side på Office.com.
 2. Klik for at gå til sidenOffice.com globalt.
 3. På siden Office.com globalt skal du vælge sproget for et land/område fra listen for at ændre webstedets sprog og indhold.
 4. Klik på dit valg for at gemme ændringen. Startsiden for det valgte sprog åbnes.

   Bemærk!    Dette bliver dit standardsprog, indtil du ændrer det.

 1. Du kan ændre det valgte sprog i det øverste højre hjørne på siden, hvor det aktuelle sprog vises, eller ved at vende tilbage til siden Office globalt og vælge fra listen.

 Bemærk!    Sprog med begrænset indhold tilgængeligt er markeret med en stjerne (*). Hvis du klikker på et af disse sprog, åbnes startsiden, eller portalsiden, for det pågældende sprog. Alt indhold på portalsiden vises på det sprog, du har valgt, men navigationsmenuen vises på det overordnede Office.com-websteds sprog. I sådanne tilfælde kan du se oplysningerne på det sprog, du har valgt, men hvis du forlader Office.com-webstedet og vender tilbage, skifter webstedet tilbage til standardindstillingerne for det pågældende sprog.

 

Vælge et sprog til Windows Internet Explorer

Nogle websteder kan vise deres indhold på flere sprog. Du kan tilføje sprog til din liste over sprog i Windows® Internet Explorer® så du kan se disse websteder på dit foretrukne sprog.

Hvis du ofte besøger websteder, som er skrevet på andre sprog end din computers standardsprog, kan du vælge at tilføje muligheden for at se websteder på forskellige sprog.

Tilføje et andet sprog

 1. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioneri Internet Explorer.
 2. Klik på Tilføj og klik derefter på det sprog du vil tilføje.
 3. Klik på Sprog under fanen Generelt.   

 Bemærk!    For brugere i Canada: følg nedenstående fremgangsmåde for at sikre, at du får vist websteder, som er udviklet til Canada.

Tilføje et andet sprog til canadiske websteder

 1. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioneri Internet Explorer.
 2. Klik på Sprog under fanen Generelt.
 3. Klik på Tilføj, klik derefter på Engelsk (Canada) [en-ca], og klik på OK.
 4. Markér Engelsk (Canada) [en-ca] på listen, og klik på Flyt op , indtil det er øverst.
 5. Klik på OK.

Vælge sprog for menuen Hjælp i Office-programmer

 Bemærk!    Hvis du ændrer sproget for menuen Hjælp, som opretter forbindelse til Office.com-webstedet, ændres sproget i dine installerede Office-programmer ikke.

 1. Hvis du vil ændre sproget for selve Office-programmet, skal du vælge Fil efterfulgt af Indstillinger.
 2. I menuen Sprogindstillinger
 3. skal du vælge et sprog under Vis sprog til Hjælp.         
 
 
Gælder for:
Office 2010