Dialogboksen Brugerdefineret sidestørrelse

Brug indstillingerne i denne dialogboks til at oprette en brugerdefineret sidestørrelse til publikationen.

 Bemærk!   Hvis du opretter en sidestørrelse til en publikationstype, der ikke findes i Publisher – f.eks. en kupon på 2 x 4 tommer – opnår du de bedste resultater ved at starte med en publikationstype, der er nogenlunde samme størrelse – f.eks. et visitkort – og derefter oprette en brugerdefineret sidestørrelse, der har den samme størrelse, som den ønskede kupon.

Sådan opretter de en brugerdefineret sidestørrelse:

 1. Klik på Størrelse i gruppen Sideopsætning under fanen Sideopsætning.
 2. Vælg Opret ny sidestørrelse.
 3. Når du har oprettet en brugerdefineret sidestørrelse, vises den under Brugerdefineret i menuen Størrelse.

Dialogboksen Opret en brugerdefineret sidestørrelse.

Navn

Navn     Skriv et navn til den brugerdefinerede sidestørrelse, du opretter.

Layouttype

Klik på den sidelayouttype, du vil udskrive. Layouttype afgør, hvilke sidelayoutindstillinger der er tilgængelige.

 • Én side pr. ark     Klik her for at udskrive en side af publikationen pr. ark papir. Bruges til reklamer, diplomer, bannere, brochurer, forretningsformularer, kalendere, løbesedler, brevhoveder, menuer, programmer, papirfoldning, hurtige publikationer, cv'er og skilte.
 • Hæfte    Dette indstiller din publikation til et hæftedesign. Margenhjælpelinjer ændres, så Venstre bliver Udenfor og Højre bliver Indenfor for at afspejle deres placeringer i hæftet. Hæfter udskrives normalt på ark, der derefter foldes til et hæfte.
 • E-mail     Bruges til e-mail-publikationer.
 • Konvolut     Bruges til konvolutter.
 • Foldet kort     Bruges til lykønskningskort og invitationer.
 • Flere sider pr. ark     Klik her for at udskrive flere kopier af publikationen pr. ark papir. Bruges til visitkort, gavekort, etiketter, postkort og med venlig hilsen-kort.
 • Webside     Klik her for at udskrive en enkelt webside.

Side

 • Bredde    Angiv sidens bredde.
 • Højde    Angiv sidens højde.

Margenhjælpelinjer

Margenhjælpelinjer angiver den afstand, der skal være mellem publikationens kanter og sidens kant.

 Bemærk!   Det område på et ark papir, der kan udskrives på, er begrænset. Mange printere udskriver ikke til papirkanten, uanset margenbredden. Når du angiver margenbredden og opretter siden, skal du kontrollere, at det indhold, der skal udskrives, forbliver inden for det område, din printer kan udskrive på.

 • Top    Angiv den afstand, der skal være mellem sidens øverste kant og publikationen.
 • Venstre    Angiv den afstand, der skal være mellem sidens venstre kant og publikationen.

 Bemærk!   Hvis du vælger Hæfte som layouttype, skifter navnet til Udvendig.

 • Bund    Angiv den afstand, der skal være mellem sidens nederste kant og publikationen.
 • Højre    Angiv den afstand, der skal være mellem sidens højre kant og publikationen.

 Bemærk!   Hvis du vælger Hæfte som layouttype, skifter navnet til Indvendig.

De dele af publikationen, der er uden for sidestørrelsen, udskrives ikke.

Indstillinger

Hvis du vælger Foldet kort som layouttype, vises indstillinger for arkfoldning. Vælg en indstilling på listen for at angive, hvordan publikationen skal foldes.

 • 1/4 side 2-falset højformat    Hver side i publikationen udskrives på det samme ark papir. Det færdige kort vil være foldet i den ene side.
 • 1/4 side 2-falset tværformat    Hver side i publikationen udskrives på det samme ark papir. Det færdige kort vil være foldet i toppen.
 • 1/2 side 2-falset højformat    To af publikationens sider udskrives lodret på den samme side af et ark papir.
 • 1/2 side 2-falset tværformat    To af publikationens sider udskrives vandret på den samme side af et ark papir.

Hvis du vælger Flere sider pr. ark som layouttype, vises der indstillinger for målarket.

 • Målarkets størrelse    Klik på en af følgende indstillinger: Brev eller A4. Hvis du udskriver på en anden papirstørrelse, skal du klikke på Brugerdefineret og derefter angive følgende mål:
  • Arkbredde    Angiv bredden på papirarket.
  • Arkhøjde    Angiv højden på papirarket.
 • Sidemargen    Angiv afstanden mellem gruppen af flere kopier og arkets venstre og højre kant.
 • Topmargen    Angiv afstanden mellem gruppen af flere kopier og arkets øverste kant.
 • Vandret afstand    Angiv afstanden mellem kolonner af flere kopier. Hvis du f.eks. har to kolonner visitkort, ændrer du afstanden mellem kolonnerne, hvis du ændrer denne indstilling.
 • Lodret afstand    Angiv afstanden mellem hver række af flere kopier. Hvis du f.eks. har fire rækker visitkort, ændres den vandrette afstand mellem visitkortrækkerne.

Eksempel

I vinduet Eksempel vises layouttypen og eventuelt valgte margener. Arkenes mål vises som den sorte linje inde i den hvide rektangel. Margenhjælpelinjerne vises som stiplede blå linjer i arkets målangivelseslinjer.

 
 
Gælder for:
Publisher 2013, Publisher 2010, Publisher 2007