Udskrive et regneark eller en projektmappe

Du kan udskrive regneark eller projektmapper helt eller delvist, enkeltvis eller flere på én gang. Og hvis de data, du vil udskrive, er i en Microsoft Excel-tabel, kan du udskrive Excel-tabellen alene.

Du kan også udskrive en projektmappe til en fil i stedet for til en printer. Det er nyttigt, når du får brug for at udskrive projektmappen på en anden type printer end den, du oprindeligt anvendte.

Denne artikel indeholder


Inden du udskriver

Inden du udskriver et regneark, der indeholder store mængder data eller diagrammer, kan du hurtigt finjustere regnearket i visningen Sidelayout, så resultatet ser professionelt ud. I denne visning kan du få vist data i konteksten af de udskrevne sider. Du kan let tilføje eller ændre sidehoveder eller sidefødder, skjule eller få vist række- og kolonneroverskrifter, ændre sideretningen for udskrevne sider, ændre layout og format af data, bruge linealer til at måle bredde og højde på data og indstille margener til udskrivning.

Når alle dine data skal vises på de udskrevne sider, skal du kontrollere, at dataene kan ses på skærmen. Hvis tekst eller tal f.eks. er for brede til at kunne være i en kolonne, afkortes den udskrevne tekst, og de udskrevne tal vises som nummertegn (##). Hvis du vil undgå at udskrive afkortet tekst og nummertegn i stedet for tekst, kan du øge kolonnebredden, så der er plads til dataene. Du kan også øge rækkehøjden ved at ombryde teksten, så den passer til kolonnebredden, og så teksten kan ses både på skærmen og på de udskrevne sider.


Listeformatering til visning på skærmen

1  Kolonnestørrelse

2  Rækkestørrelse


Hvis dine data skal være lette at læse eller scanne, kan du evt. anvende en anderledes formatering for at henlede opmærksomheden på vigtige oplysninger. Du skal dog huske på, at nogle former for formatering (f.eks. farvet tekst eller celleskygge), som ser godt ud på skærmen, muligvis ikke giver de resultater ved udskrivningen, som du havde forventet, hvis du udskriver på en sort/hvid-printer. Hvis du anvender farvet tekst eller celleskygge, skal du sørge for at bruge farver, der giver en god kontrast ved udskrivning på en sort/hvid-printer.

Du kan evt. også udskrive et regneark med gitterlinjer vist, så data, rækker og kolonner træder bedre frem.

Yderligere ressourcer

Udskrive et regneark eller en projektmappe helt eller delvist

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil udskrive en del af et regneark, skal du klikke på regnearket og derefter markere det dataområde, du vil udskrive.
  • Hvis du vil udskrive hele regnearket, skal du klikke på regnearket for at aktivere det.
  • Hvis du vil udskrive en projektmappe, skal du klikke på et af de regneark, mappen indeholder.
 2. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.

Genvejstaster  Du kan også trykke på Ctrl+P.

 1. Vælg en indstilling til udskrivning af markeringen, det/de aktive ark eller hele projektmappen under Indstillinger.

Bemærk!    Hvis et regneark har definerede udskriftsområder, udskrives kun i disse områder. Hvis du ikke kun vil udskrive inden for et defineret udskriftsområde, skal du markere afkrydsningsfeltet Ignorer udskriftsområde.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udskrive flere regneark ad gangen

 1. Markér de regneark, du vil udskrive.

VisSådan markeres regneark

Hvis du vil markere Skal du benytte følgende fremgangsmåde
Et enkelt ark

Klik på arkfanen.

Fanen Aktivt ark

Hvis du ikke kan se den ønskede arkfane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

Fanerulleknapper

To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden Klik på fanen til det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen til det sidste ark, du vil markere.
To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden Klik på fanen til det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne til de øvrige ark, du vil markere.
Alle ark i en projektmappe Højreklik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenuen (genvejsmenu: En menu, der viser en liste over kommandoer, der er relevante for et bestemt element. Hvis du vil have vist en genvejsmenu, skal du højreklikke på et element eller trykke på Skift+F10.).

Tip!    Når der er markeret flere regneark, står der [Gruppe] på titellinjen øverst i regnearket. Hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe, skal du klikke på et vilkårligt regneark uden for det markerede område. Hvis der ikke vises ark uden for det markerede område, skal du højreklikke på fanen for et markeret ark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.

Genvejstaster  Du kan også trykke på Ctrl+P.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udskrive flere projektmapper ad gangen

Alle de projektmappefiler, du vil udskrive, skal ligge i samme mappe.

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Åbn.

Genvejstaster  Du kan også trykke på Ctrl+O.

 1. Hold Ctrl nede, og klik på navnet på hver projektmappe, du vil udskrive.
 2. På en computer, der kører Windows Vista    
  • Højreklik på markeringen, og klik derefter på Udskriv.

På en computer, der kører Microsoft Windows XP    

 • Klik på Funktioner i dialogboksen Åbn, og klik derefter på Udskriv.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udskrive en Excel-tabel

 1. Klik på en celle i tabellen for at aktivere tabellen.
 2. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.

Genvejstaster  Du kan også trykke på Ctrl+P.

 1. Klik på Valgt tabel under Indstillinger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udskrive en projektmappe til en fil

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.

Genvejstaster  Du kan også trykke på Ctrl+P.

 1. Markér den printer, du vil udskrive filen på, i feltet Printer.
 2. Klik på Skriv til fil, og klik derefter på Udskriv.
 3. Skriv et navn til den fil, du vil udskrive, under Navn på outputfil i dialogboksen Skriv til fil.

Bemærk!    Hvis du udskriver en projektmappe til en fil, så du senere kan udskrive filen på en anden printertype end den, der oprindeligt blev benyttet til at udskrive dokumentet, kan sideskift og afstand mellem skrifttyper blive ændret.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010