Udskrive et regneark eller en projektmappe

Du kan udskrive Microsoft Excel-regneark og -projektmapper en ad gangen eller flere ad gangen. Du kan også udskrive en del af et regneark, f.eks. en Excel-tabel.

Denne artikel indeholder


Ting, du bør vide, inden du udskriver

 • Før du udskriver et regneark, der indeholder store mængder data, kan du hurtigt finjustere regnearket i visningen Sidelayout. Du kan få vist og redigere elementer som margener, sideretning og sidehoveder og sidefødder
 • Sørg for, at dataene er synlige på skærmen. Hvis f.eks. tekst eller tal er for brede til at kunne stå i en kolonne, vises de som nummertegn (##). Du kan gøre kolonnen bredere for at undgå dette.

Listeformatering til visning på skærmen

1  Kolonnestørrelse

2  Rækkestørrelse


 Bemærk!    Noget formatering, f.eks. farvet tekst eller skyggefarve i celler, kan se flot ud på skærmen, men se helt anderledes ud, når du udskriver det på en sort-hvid-printer. Du kan evt. også udskrive et regneark med gitterlinjer vist, så data, rækker og kolonner træder bedre frem.

Yderligere ressourcer

Udskrive et eller flere regneark

 1. Markér de regneark, du vil udskrive.

VisSådan markeres regneark

Hvis du vil markere Skal du
Et enkelt ark

Klikke på fanen Ark.

Fanen med det aktive ark

Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

Knapper til bladring mellem faner

To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.
To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.
Alle ark i en projektmappe Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

Tip!    Hvis flere ark er markeret, vises [Gruppér] på titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen for et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark.

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.

Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl+P.

 1. Klik på Udskriv, eller juster Indstillinger, før du klikker på Udskriv.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udskrive en del af et regneark

 1. Klik på regnearket, og markér derefter det dataområde, du vil udskrive.
 2. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.

Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl+P.

 1. Klik på pilen ud for Udskriv aktive ark under Indstillinger, og vælg Udskriv markeret tabel.
 2. Klik på knappen Udskriv.

Bemærk!    Hvis et regneark har definerede udskriftsområder, udskrives kun i disse områder. Hvis du ikke kun vil udskrive inden for et defineret udskriftsområde, skal du markere afkrydsningsfeltet Ignorer udskriftsområde.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udskrive en eller flere projektmapper

Alle de projektmappefiler, du vil udskrive, skal ligge i samme mappe.

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Åbn.

Genvejstaster    Du kan også trykke på Ctrl+O.

Hold Ctrl nede, og klik derefter på navnet på hver projektmappe, du vil udskrive.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • På en computer, der kører Windows 7 eller Vista    
 • Højreklik på markeringen, og klik derefter på Udskriv.
 • På en computer, der kører Windows XP    
 • Klik på Funktioner i dialogboksen Åbn, og klik derefter på Udskriv.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udskrive en Excel-tabel

 1. Klik på en celle i tabellen for at aktivere tabellen.
 2. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.

Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl+P.

 1. Klik på pilen ud for Udskriv aktive ark under Indstillinger, og vælg Udskriv markeret tabel.
 2. Klik på knappen Udskriv.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udskrive en projektmappe til en fil

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Udskriv.

Genvejstast Du kan også trykke på Ctrl+P.

 1. Vælg Skriv til fil under Printer.
 2. Klik på Udskriv.

Skriv et navn på filen under Navn på outputfil i dialogboksen Skriv til fil, og klik derefter på OK. Filen vises i standardmappen (sædvanligvis Dokumenter).

Bemærk!    Hvis du senere udskriver filen på en anden printertype, kan sideskift og afstand mellem skrifttyper blive ændret.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2013