Tilføje, redigere, søge og slette rækker ved hjælp af en dataformular

Hvis en række er meget bred, så den kræver gentagen vandret rulning, kan du overveje at bruge en dataformular til at tilføje, redigere, søge og slette rækker.

Hvad vil du foretage dig?Få mere at vide om dataformularer

En dataformular er en praktisk måde til at indtaste eller få vist en hel række med oplysninger i et område eller en tabel, uden at der skal rulles vandret. Du synes måske, at det er lettere at bruge en dataformular til indtastning af data frem for at flytte fra kolonne til kolonne, når du har flere kolonner med data, end der kan vises på skærmen. Brug en dataformular, når det er tilstrækkeligt med en enkel formular med tekstfelter, der angiver de enkelte kolonneoverskrifter som etiketter, og du ikke har brug for avancerede eller brugerdefinerede formularfunktioner, f.eks. lister eller skalafelter.

Eksempel på en typisk dataformular

Microsoft Office Excel kan automatisk oprette en indbygget dataformular (dataformular: En dialogboks, der viser én komplet post ad gangen. Du kan bruge dataformularer til at tilføje, ændre, finde og slette poster.) til området (område: To eller flere celler i et ark. Cellerne i et område kan være tilgrænsende eller separate.) eller tabellen (tabel: En samling data om et bestemt emne, der er gemt i poster (rækker) og felter (kolonner).). Dataformularen viser alle kolonneoverskrifter som etiketter i en enkelt dialogboks. Ved siden af hver etiket er et tomt tekstfelt, hvor du kan skrive data for hver kolonne, op til maksimalt 32 kolonner. I en dataformular kan du indtaste nye rækker, søge efter rækker ved hjælp af navigering eller opdatere og slette rækker (baseret på celleindholdet). Hvis en celle indeholder en formel (formel: En række af værdier, cellereferencer, navne, funktioner eller operatorer i en celle, der tilsammen giver en ny værdi. En formel begynder altid med et lighedstegn (=).), vises formlens resultat i dataformularen, men du kan ikke ændre formlen ved hjælp af dataformularen.

 Bemærk!   Du kan ikke udskrive en dataformular. Da en dataformular er en modal dialogboks, kan du desuden hverken bruge Excel-kommandoen Udskriv eller knappen Udskriv, før du lukker dataformularen. Alternativt kan du bruge Print Screen-tasten i Windows til at tage et billede af formularen og derefter kopiere det til Microsoft Paint eller et andet program. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-emnet Kopiere indholdet af det aktive vindue eller skærmbillede.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oprette en dataformular

 1. Hvis det er nødvendigt, kan du føje en kolonneoverskrift til hver kolonne i området eller tabellen. I Excel bruges disse kolonneoverskrifter til at oprette etiketter for hvert felt på formularen.

 Vigtigt!   Kontroller, at der ikke er tomme linjer i dataområdet.

 1. Klik på en celle, som du vil føje til formularen, i området eller tabellen.
 2. Benyt følgende fremgangsmåde for at føje knappen Formular Knappen Kontrolelement i formular til værktøjslinjen Hurtig adgang:
  1. Klik på pilen ud for værktøjslinjen Hurtig adgang, og klik derefter på Flere kommandoer.
  2. Klik på Alle kommandoer i feltet Vælg kommandoer fra, og vælg derefter knappen Formular Knappen Kontrolelement i formular på listen.
  3. Klik på Tilføj, og klik derefter på OK.
 3. Klik på Formularværktøjslinjen Hurtig adgang Knappen Kontrolelement i formular.

VisJeg får en meddelelse, der lyder: "For mange felter i dataformularen"

Du kan kun oprette en dataformular for et område eller en tabel med 32 kolonner eller mindre. Reducer antallet af kolonner, hvis du kan.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Bruge en dataformular

Du kan bruge en dataformular til at tilføje, søge efter, ændre og slette rækker i et område eller en tabel.

Tilføje en ny række med data

 1. Klik på Ny i dataformularen.
 2. Skriv dataene til den nye række.

Tryk på TAB for at flytte til det næste felt i rækken. Tryk på SKIFT+TAB for at flytte til det forrige felt.

 1. Når du er færdig med at skrive dataene, skal du trykke på ENTER for at føje rækken til bunden af området eller tabellen.

VisJeg får en meddelelse, der lyder: "Kan ikke udvide listen eller databasen"

Hvis du tilføjer en række til en tabel eller et område ved hjælp af en dataformular, udvider Excel tabellen eller området nedad. Hvis tabellen overskriver eksisterende data, når den udvides, viser programmet meddelelsen Kan ikke udvide listen eller databasen. Omarranger dataene i regnearket, så området eller tabellen kan udvides nedad fra den sidste række.

 Bemærk!   Før du trykker på ENTER, kan du fortryde alle ændringer ved at klikke på Gendan. Alle data, du har skrevet i felterne, annulleres.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Søge efter en række ved hjælp af navigering

Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

 • Brug pilene i rullepanelet i dataformularen for at gå gennem rækkerne en ad gangen.
 • Klik på rullepanelet i området mellem pilene for at gå 10 rækker frem ad gangen.
 • Klik på Find næste for at flytte til næste række i området eller tabellen.
 • Klik på Find forrige for at flytte til næste række i området eller tabellen.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Søge efter en række ved hjælp af indtastede søgekriterier

 1. Klik på Kriterier, og skriv sammenligningskriterierne (sammenligningskriterier: Et sæt af søgebetingelser, der bruges til at finde data. Sammenligningskriterier kan være en række tegn, som skal være ens, f.eks. "Northwind Traders", eller et udtryk, f.eks. ">300.") i dataformularen.

Alle elementer, der starter med sammenligningskriterierne filtreres. Hvis du f.eks. skriver teksten Ha som et kriterium, finder Excel "Hamborg" og "Hansen". Hvis du vil finde tekstværdier, der deler nogle tegn, men ikke andre, skal du bruge et jokertegn som kriterium.

Du kan bruge følgende jokertegn som sammenligningskriterier for filtre, og når du søger efter og erstatter indhold.

Brug Hvis du vil finde
? (spørgsmålstegn) Alle enkelte tegn
F.eks. finder j?n "jansen" og "jensen"
* (stjerne) Ethvert antal tegn
F.eks. finder *øst "Nordøst" og "Sydøst"
~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~ Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
F.eks. finder fy91~? "fy91?"
 1. Klik på Find næste eller Find forrige for at finde rækker, der svarer til kriteriet.
 2. Klik på Formular for at gå tilbage til dataformularen, så du kan tilføje, ændre eller slette rækker.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre data i en række

 1. Find den række, du vil ændre.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittene Søge efter en række ved hjælp af navigering og Søge efter en række ved hjælp af indtastede søgekriterier.

 1. Ændre dataene i rækken.

Tryk på TAB for at flytte til det næste felt i rækken. Tryk på SKIFT+TAB for at flytte til det forrige felt.

 1. Tryk på ENTER for at opdatere rækken, når du er færdig med at ændre data.

Excel flytter automatisk til den næste række.

 Bemærk!   Før du trykker på ENTER, kan du fortryde alle ændringer ved at klikke på Gendan.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Slette en række

 1. Find den række, du vil slette, i dataformularen.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittene Søge efter en række ved hjælp af navigering og Søge efter en række ved hjælp af indtastede søgekriterier.

 1. Klik på Slet.

 Advarsel!   Du bliver bedt om at bekræfte handlingen. Du kan ikke fortryde en sletning af en række, når du har bekræftet den.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Lukke en dataformular

Klik på Luk for at lukke dataformularen og gå tilbage til regnearket.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2007