Side 8 af 9FORRIGENÆSTE

Bliv fortrolig med Excel 2010: Opret formler

Gennemfør følgende test, så du er sikker på, at du har forstået materialet. Dine besvarelser er personlige, og du får ikke karakter for testen.


Alle formler i Excel begynder med et lighedstegn.

Sandt.

Falsk.

Hvad er den første regel med hensyn til rækkefølgen af matematiske operatorer?

Sørg for eksponenter (rødder og potenser) først.

Divider før du adderer.

Sørg for alt i parenteser eller kantede parenteser først.

Hvilken del af dette regnestykke beregnes først i Excel: =30/5*3?

Divider 30/5.

Multiplicer 5*3.

Hvis du vil addere værdierne i celle C1 og celle C2 (93 og 14), hvorfor ville du bruge cellereferencer i formlen (=C1+C2) i stedet for blot at skrive formlen på følgende måde: =93+14?

Formlen ser mere professionel ud.

Formlen er mere nøjagtig.

Formelresultatet opdateres automatisk, når celleværdierne ændres.

Når du bruger en funktion i en formel, lader du altid Excel oprette formlen for dig.

Sandt.

Falsk.

Du har brugt funktionen SUM til at addere tallene i kolonne C. Du vil kopiere formlen fra kolonne C for at addere tallene i kolonne D. Hvilken type af cellereference vil der være i den nye formel i kolonne D?

Absolut.

Blandet.

Relativ.

Du kan angive formler i bunden af kolonner og i slutningen af rækker.

Sandt.

Falsk.

Hvilken type cellereference er dette: A$1.

Relativ.

Blandet.

Absolut.

Du bruger funktionen YDELSE til at beregne det månedlige ydelser på et lån. Når du angiver argumentet Rente, skriver du det som 3,5%.

Sandt.

Falsk.

Du har en liste med navne, der er skrevet med både små og store forbogstaver. Hvilken funktion kan du bruge for at ændre navnene, så de alle starter med stort forbogstav?

STORE.BOGSTAVER.

FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE.

STORT.FORBOGSTAV.

Side 8 af 9FORRIGENÆSTE