TÆL.HVISER

Denne artikel beskriver formelsyntaksen og brugen af funktionen (funktion: En færdig formel, der tager en eller flere værdier, udfører en handling og returnerer en eller flere værdier. Brug funktioner til at forenkle og afkorte formler i et regneark, især når de skal udføre lange og komplekse beregninger.)TÆL.HVISER i Microsoft Office Excel.

Beskrivelse

Anvender kriterier på celler på tværs af flere områder og tæller det antal gange, alle kriterierne er opfyldt.

Syntaks

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)

Syntaksen for funktionen TÆL.HVISER har følgende argumenter (argument: En værdi, der forsyner en handling, en metode, en egenskab, en funktion eller en procedure med oplysninger.):

 • kriterieområde1    Obligatorisk. Det første område, hvor de tilknyttede kriterier skal evalueres.
 • kriterium1    Obligatorisk. Det kriterium i form af et tal, et udtryk, en cellereference eller tekst, der definerer, hvilke celler der skal tælles. Et kriterium kan f.eks. udtrykkes som 32, ">32", "B4" "æbler" eller "32".
 • kriterieområde2, kriterium2, ...    Valgfrit. Flere områder og deres tilknyttede kriterium. Der kan angives op til 127 område/kriterie-par.

 Vigtigt!   Hvert ekstra område skal have det samme antal rækker og kolonner som argumentet kriterieområde1. Områderne behøver ikke at støde op til hinanden.

Bemærkninger

 • Hvert områdes kriterium anvendes på én celle ad gangen. Hvis alle de første celler opfylder det tilknyttede kriterium, øges tælleren med 1. Hvis alle de sekundære celler opfylder kriterierne, øges tælleren igen med 1 osv., indtil alle cellerne er evalueret.
 • Hvis kriterieargumentet er en reference til en tom celle, behandler funktionen TÆL.HVISER den som værdien 0.
 • Du kan bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?) og stjerne (*) – i kriterier. Et spørgsmålstegn vil stemme overens med ethvert tegn, mens en stjerne angiver en sekvens af tegn. Hvis du vil søge efter et spørgsmålstegn eller en stjerne, skal du skrive tegnet ~ før det tegn, du søger efter.

Eksempel 1

Det kan være lettere at forstå eksemplet, hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisSådan kopieres et eksempel

 1. Markér eksemplet i denne artikel. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte én celle ad gangen.

 Vigtigt!   Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

Markering af et eksempel i Hjælp

Markering af et eksempel i Hjælp
 1. Tryk på Ctrl+C.
 2. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.
 3. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V. Hvis du arbejder i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte hver enkelt celle i eksemplet.

 Vigtigt!   Hvis eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 1. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dine behov.


 


1
2
3
4
5
67


89
A B C D
Sælger Oversteg kvoten for dimser Oversteg kvoten for udstyr Oversteg kvoten for knapper
Jensen Ja Nej Nej
Andersen Ja Ja Nej
Jørgensen Ja Ja Ja
Larsen Nej Ja Ja
Formel Beskrivelse Resultat
=TÆL.HVISER(B2:D2;"=Ja") Tæller, hvor mange gange Jensen oversteg en salgskvote for dimser, udstyr og knapper 1
=TÆL.HVISER(B2:B5;"=Ja";C2:C5;"=Ja") Tæller, hvor mange sælgere der oversteg salgskvoten for både dimser og udstyr 2
=TÆL.HVISER(B5:D5;"=Ja";B3:D3;"=Ja") Tæller, hvor mange gange Larsen og Andersen oversteg salgskvoterne for dimser, udstyr og knapper 1

Eksempel 2

Det kan være lettere at forstå eksemplet, hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisSådan kopieres et eksempel

 1. Markér eksemplet i denne artikel. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte én celle ad gangen.

 Vigtigt!   Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

Markering af et eksempel i Hjælp

Markering af et eksempel i Hjælp
 1. Tryk på Ctrl+C.
 2. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.
 3. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V. Hvis du arbejder i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte hver enkelt celle i eksemplet.

 Vigtigt!   Hvis eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 1. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dine behov.


 
1
2
3
4
5
6
7
8


9
10


11
A B C
Data Data
1 5/1/2008
2 5/2/2008
3 5/3/2008
1 5/4/2008
1 5/5/2008
6 5/6/2008
Formel Beskrivelse Resultat
=TÆL.HVISER(A2:A7,"<6",A2:A7,">1") Tæller, hvor mange tal mellem 1 og 6 (ikke inklusive 1 og 6) der er indeholdt i cellerne A2 til og med A7. 4
=TÆL.HVISER(A2:A7, "<5",B2:B7,"<5/3/2008") Tæller, hvor mange rækker der indeholder tal, som er mindre end 5 i cellerne A2 til og med A7, og som også har datoer, som er tidligere end 5/3/2008, i cellerne B2 til og med B7. 2
=TÆL.HVISER(A2:A7, "<" & A6,B2:B7,"<" & B4) Samme beskrivelse som det tidligere eksempel, men ved hjælp af cellereferencer i stedet for konstanter i kriterierne. 2
 
 
Gælder for:
Excel 2007