SUM.HVIS

Tilføjer de celler, der er specificeret af et givet kriterium.

Syntaks

SUM.HVIS(område;kriterium;sum_område)

Område     er celleområdet, der skal evalueres.

Kriterium     er kriterier i form af tal, udtryk eller tekst, som definerer, hvilke celler der skal tilføjes. Kriterier kan f.eks. udtrykkes som 32, "32", ">32" eller "æbler".

Sum_område     er de reelle celler, som skal lægges sammen.

Bemærk!

  • Cellerne i sum_område lægges kun sammen, hvis de tilsvarende celler i område opfylder kriterierne.
  • Hvis sum_område udelades, lægges cellerne i området sammen.
  • I Microsoft Excel findes yderligere funktioner, som kan bruges til at analysere data, som er baseret på en betingelse. Hvis du f.eks. vil tælle antallet af forekomster af en tekststreng eller et antal inden for et celleområde, skal du bruge funktionen TÆL.HVIS. Hvis du vil have en formel til at returnere en af to værdier baseret på en betingelse, som f.eks. en salgsbonus baseret på et angivet salgsbeløb, skal du bruge regnearkfunktionen HVIS.

Eksempel

Det kan være lettere at forstå eksemplet, hvis du kopierer det til et tomt regneark.

VisSådan gør du

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.
  2. Marker eksemplet i Hjælp. Du må ikke markere række- eller kolonneoverskrifterne. 

Markere et eksempel i Hjælp

Markere et eksempel i Hjælp
  1. Tryk på CTRL+C.
  2. Marker celle A1 i regnearket, og tryk på CTRL+V.
  3. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på CTRL+` (accent grave) eller pege på Formelrevision i menuen Funktioner. Klik derefter på Tilstand for formelrevision.
 
1
2
3
4
5
A B
Egenskabsværdi Provision
100.000 7.000
200.000 14.000
300.000 21.000
400.000 28.000
Formel Beskrivelse (resultat)
=SUMHVIS(A2:A5;">160000";B2:B5) Summen af provisionen for egenskabsværdier over 160000 (63.000)
 
 
Gælder for:
Excel 2003