Side 9 af 13FORRIGENÆSTE

Lære Excel 2007 at kende: oprette den første projektmappe

Kolonne- og rækkeoverskrifter

Regneark med kolonne- og rækkeoverskrifter.
Billedtekst 1 Kolonneoverskrifterne er månederne i året.
Billedtekst 2 Rækkeoverskrifterne er firmanavne.

Når du indtaster data, er det en god ide at starte med at indtaste overskrifter øverst i hver kolonne, så alle, der deler regnearket, kan forstå betydningen af dataene (og så du selv kan forstå det senere).

På billedet er kolonneoverskrifterne månederne i året, hen over toppen af regnearket.

Det er ofte en god ide også at indtaste rækkeoverskrifter. På billedet er rækkeoverskrifterne ned langs venstre side navnene på firmaer.

Dette regneark viser, om en repræsentant fra hvert firma deltog i en månedlig forretningsfrokost.

Side 9 af 13FORRIGENÆSTE