Skjule cellers gitterlinjer

  1. Marker de ark, hvor gitterlinjerne skal skjules.

VisSådan gør du

Når du indtaster eller ændrer data, har ændringerne indflydelse på alle de markerede ark. Ændringerne kan overskrive data i det aktive ark og andre markerede ark.

Hvis du vil markere Skal du
Et enkelt ark

Klikke på arkfanen.

Arkfaner, der viser Ark2 markeret

Hvis du ikke kan se den ønskede arkfane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

Fanerulleknapper

To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden Klikke på fanen til det første ark. Hold SKIFT nede, og klik på fanen til det sidste ark.
To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden Klik på fanen til det første ark, og hold derefter CTRL nede, og klik på fanerne til de andre ark.
Alle ark i en projektmappe Højreklikke på en arkfane og derefter klikke på Marker alle ark i genvejsmenuen (genvejsmenu: En menu, der viser en liste over kommandoer, der er relevante for et bestemt element. Hvis du vil have vist en genvejsmenu, skal du højreklikke på et element eller trykke på Skift+F10.).

 Bemærk!   Hvis arkfaner er farvekodede, understreges navnet på arkfanen med en brugerdefineret farve, når fanen markeres. Hvis arkfanen vises med en baggrundsfarve, er arket ikke markeret.

VisAnnullere markeringen af flere ark

Klik på et vilkårligt ark uden for det markerede område for at annullere en markering af flere ark i en projektmappe.

Hvis der ikke vises ark uden for det markerede område, skal du højreklikke på fanen for et markeret ark. Klik derefter på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

  1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Vis.
  2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gitterlinjer under Vinduesindstillinger.
 
 
Gælder for:
Excel 2003