Sammenkæde data i Excel med data i Access ved hjælp af AccessLinks

Gælder for
Microsoft Excel 2002

Hvis du arbejder i Microsoft Excel og Microsoft Access, kan du bruge flere Access-funktioner til at vedligeholde data i Excel ved hjælp af tilføjelsesprogrammet AccessLinks.

 Bemærk!   Hvis kommandoerne Konverter til MS Access, MS Access Report eller MS Access-formular ikke er tilgængelige i menuen Data, skal du installere tilføjelsesprogrammet AccessLinks. Tilføjelsesprogrammet er tilgængeligt fra Overførsler på Microsoft Office Online.

Konvertere en Excel-liste til en Access-database

Hvis du har en stor Excel-liste, og du vil drage nytte af funktionerne til håndtering af data, funktionerne for sikkerhed eller flerbrugerfunktionerne i Access, kan du konvertere dataene fra Excel til en Access-database. Brug denne metode, når du vil flytte dataene fra Excel til Access for derefter at bruge og vedligeholde dataene i Access.

VisKonvertere Excel-data til en Access-database

 1. Sørg for, at Excel-data er i listeformat: hver kolonne har en etiket i den første række og indeholder lignende data, og der er ikke nogen tomme rækker eller kolonner.
 2. Klik på listen.
 3. Klik på Konverter til MS Access i menuen Data.
 4. Klik på Ny database.
 5. Klik på OK, og følg derefter vejledningen i guiden Importer regneark i Access.

Yderligere oplysninger om denne guide finder du i Microsoft Excel Hjælp.

Oprette en Access-rapport ud fra Excel-data

Hvis du er bekendt med at designe Access-rapporter og vil opsummere og organisere dine Excel-data på denne måde, kan du oprette en Access-rapport ud fra data fra Excel-listen. Yderligere oplysninger om at designe og bruge Access-rapporter finder du i Microsoft Access Hjælp.

VisOprette en Access-rapport ud fra Excel-data

 1. Sørg for, at Microsoft Excel-data er i listeformat: hver kolonne har en etiket i den første række og indeholder lignende data, og der er ikke nogen tomme rækker eller kolonner.
 2. Klik på Excel-listen.
 3. Klik på MS Access-rapport i menuen Data.
 4. Hvis du bliver bedt om det, skal du gemme projektmappen ved at klikke på Gem i menuen Filer og derefter klikke på MS Access-rapport igen.
 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i Microsoft Access:
  • Klik på Ny database for at oprette rapporten i en ny Access-database.
  • Hvis du vil oprette rapporten i en eksisterende Access-database, skal du klikke på Eksisterende database og derefter angive stien til databasen i boksen under Eksisterende database. Klik på Gennemse for at søge efter databasen på harddisken eller netværket.
 6. Klik på OK, og følg derefter vejledningen i guiden Rapport i Access. Du skal ikke ændre de navne, som bliver foreslået til tabellen og rapporten i guiden.

Yderligere oplysninger om denne guide og Access-rapporter finder du i Microsoft Access Hjælp.

VisFå vist og opdatere en eksisterende rapport

Hvis du vil have rapporten vist igen i Microsoft Excel, skal du klikke på knappen Vis MS Access-rapport i regnearket til højre for listen. Hvis du har tilføjet data eller ændret listens data, siden du oprettede og gennemgå rapporten, opdateres rapporten med ændringerne.

Yderligere oplysninger om rapporten finder du i Microsoft Access Hjælp.

Bruge en Access-formular til at indtaste Excel-data

Hvis du vil anvende en brugerdefineret formular til at indtaste, finde eller slette data på en Excel-liste (et antal regnearksrækker, der indeholder beslægtede data), kan du oprette en Access-formular til listen. Du kan f.eks. oprette en Access-formular, hvor du kan skrive posterne til en Excel-liste i en anden rækkefølge end rækkefølgen af kolonnerne i regnearket. Benyt denne fremgangsmåde, hvis du vil have de bestemte funktioner, der er tilgængelige i Access-formularer. Yderligere oplysninger om at designe og bruge Access-formularer finder du i Microsoft Access Hjælp.

VisOprette en ny Microsoft Access-formular

 1. Sørg for, at de eksisterende data i Microsoft Excel-regnearket er i listeformat: hver kolonne har en etiket i den første række og indeholder lignende data, og der er ikke nogen tomme rækker eller kolonner.
 2. Klik på en celle på listen.
 3. Klik på MS Access-formular i menuen Data. Hvis du bliver bedt om det, skal du gemme projektmappen ved at klikke på Gem i menuen Filer. Klik derefter på MS Access-formular igen.
 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i Microsoft Access:
  • Hvis du vil oprette formularen i en ny Access-database, skal du klikke på Ny database.
  • Hvis du vil oprette formularen i en eksisterende Access-database, skal du klikke på Eksisterende database og derefter angive stien til databasen i boksen under Eksisterende database. Klik på Gennemse for at søge efter databasen på harddisken eller netværket.
 5. Klik på OK, og følg derefter vejledningen i guiden Formular i Access. Du skal ikke ændre de navne, der bliver foreslået til tabellen og formularen i guiden. Yderligere oplysninger om guiden finder du i Microsoft Access Hjælp.
 6. Når du udfører trinene i guiden, skal du indtaste dataene ved hjælp af den formular, der vises. Klik på knappen Ny post nederst i formularen for at begynde at indtaste nye data. Hver gang du intaster en ny post, opdaterer Access Excel-listen. Yderligere oplysninger om at bruge en Access-formular til at indtaste data finder du i Microsoft Access Hjælp.
 7. Når du er færdig med at indtaste data, skal du lukke formularen.

VisGenbruge en eksisterende Access-formular

Hvis du vil bruge formularen igen i Microsoft Excel, skal du klikke på knappen Vis MS Access-formular i regnearket til venstre for listen.

Hvis Microsoft Excel ikke kan finde formularen, forsvinder dialogboksen Opret Microsoft Access-formular. Klik på Gennemse for at søge efter den Access-mdb-fil, der indeholder formularen.