Hurtig start: Sortere data i et regneark

Når du sorterer oplysninger, kan du se dataene, som du ønsker det, og hurtigt finde værdier. Du kan sortere et område eller en tabel med data i en eller flere kolonner med data. Du kan f.eks. sortere medarbejdere først efter afdeling og derefter efter efternavn.

Sådan gør du

Ikonbillede

Markér de data, der skal sorteres.    

  • Markér et område med data, f.eks. A1:L5 (flere rækker og kolonner) eller C1:C80 (en enkelt kolonne). Området kan indeholde titler (overskrifter), du har oprettet for at identificere kolonner eller rækker.

Markerede data

Ikonbillede

Sortere hurtigt    

  1. Vælg en enkelt celle i den kolonne, du vil sortere på.
  2. Klik på Knapflade for at udføre en sortering i stigende rækkefølge (A-Å eller fra mindste til største tal).

Knapper til hurtig sortering i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

  1. Klik på Knapflade for at udføre en sortering i faldende rækkefølge (Å-A eller fra største til mindste tal).
Ikonbillede

Sortere ved at angive kriterier    

Brug denne metode til at vælge den kolonne, du vil sortere, plus andre kriterier som skrifttype eller cellefarver.

  1. Markér en enkelt celle et vilkårligt sted i det område, du vil sortere.
  2. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

Kommandoen Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data

Dialogboksen Sortér vises.

  1. Vælg den første kolonne, du vil sortere, på listen Sortér efter.
  2. Vælg enten Værdier, Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon på listen Sortér efter.
  3. Vælg den rækkefølge, du vil anvende på sorteringshandlingen, på listen Rækkefølge – alfabetisk eller numerisk stigende eller faldende (dvs. A-Å eller Å-A for tekst eller laveste til højeste eller højeste til laveste for tal).

Mere om sortering

 
 
Gælder for:
Excel 2013