Side 1 af 9FORRIGENÆSTE

Bliv fortrolig med Excel 2010: Opret formler

Judi Hurlock Få mere at vide om, hvordan du bruger formler til at foretage grundlæggende beregninger i Excel, hvordan du får formelresultater til at blive opdatere automatisk, og hvordan du bruger foruddefinerede formler, kaldet funktioner, til at beregne beløbet for månedlige ydelser.
Af Judi Hurlock, Senior Writer


Om dette kursus

Dette kursus indeholder:

  • En lektion, du kan udføre i dit eget tempo.
  • En øvelse, hvor du kan afprøve funktionerne i praksis. Øvelsen kræver Excel 2010.
  • En kort test i slutningen af lektionen. Der gives ikke karakter.
  • Et oversigtskort, du kan udskrive, når kurset slutter.

Mål

Når du har gennemført kurset, kan du:

  • Brug Excel til at addere, dividere, multiplicere eller subtrahere.
  • Få mere at vide om, hvordan du skriver formler og bruger matematiske operatorer, så de beregnes på den korrekte måde i Excel.
  • Skriv formler, der automatisk kan opdatere resultater, når værdier ændres, eller når du kopierer en formel til en anden placering.
  • Kend de forskellige typer af cellereferencer, og hvornår du skal bruge den, når du kopierer formler: relative, absolutte og blandede.
  • Opret formler med funktioner for at addere tal, beregne månedlige ydelser og skrive egenavnet med stort forbogstav.
Side 1 af 9FORRIGENÆSTE