Opsætte et diagram til udskrivning

Et integreret diagram

Du kan indstille, hvor diagrammet udskrives på siden ved at ændre størrelse på diagrammet og flytte det med musen i vis sideskift (vis sideskift: Visning af regneark, som viser de områder, der skal udskrives, og placeringen af sideskift. Det område, der skal udskrives, vises med hvidt, automatiske sideskift vises som stiplede linjer, og manuelle sideskift vises som streger.).

  1. Klik på regnearket uden for diagramområdet (diagramområde: Hele diagrammet og dets elementer.).
  2. Klik på Vis sideskift i menuen Vis.

Et diagramark

Du kan ændre diagramområdets størrelse og skalere det, angive, hvor du vil have det placeret på den udskrevne side og derefter få det vist i vinduet.

  1. Klik på fanen for diagramarket (diagramark: Et ark i en projektmappe, der kun indeholder et diagram. Et diagramark er nyttigt, når du vil have vist et diagram eller et pivotdiagram, uden at der følger regnearksdata eller en pivottabel med.).
  2. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.
  3. Vælg de ønskede funktioner under fanen Diagram.

 Bemærk!   For at flytte og tilpasse et diagramarks diagramområde med musen skal du klikke på Brugerdefinerede typer under fanen Diagram og derefter på OK for at vende tilbage til diagramarket.

VisTip!

 
 
Gælder for:
Excel 2003