Oprette manuelle sideskift i et regneark

Sideskift er skillelinjer, der deler et regneark (regneark: Det primære dokument, som du bruger i Excel til at gemme og arbejde med data. Et regneark består af celler, der er arrangeret i kolonner og rækker. Et regneark gemmes altid i en projektmappe.) i separate sider til udskrivning. Der indsættes automatisk sideskift baseret på papirstørrelse, margenindstillinger, skaleringsindstillinger og placeringerne af de manuelle sideskift, du indsætter. Hvis du vil udskrive et regneark med præcis det antal sider, du ønsker, kan du justere sideskiftene i regnearket, før du udskriver det.

 Tip!    Selvom du kan arbejde med sideskift i visningen Normal, anbefales det, at du bruger visningen Vis sideskift til at justere sideskift, så du kan se, hvordan andre ændringer, du foretager (f.eks. papirretning og formateringsændringer), påvirker de automatiske sideskift. Du kan f.eks. se, hvordan en ændring, du foretager af rækkehøjden og kolonnebredden, påvirker placeringen af de automatiske sideskift.

Hvis du vil tilsidesætte de automatiske sideskift, som indsættes af Excel, kan du indsætte dine egne manuelle sideskift, flytte eksisterende manuelle sideskift eller slette evt. manuelt indsatte sideskift. Du kan også hurtigt fjerne alle manuelt indsatte sideskift. Når du er færdig med at arbejde med sideskift, kan du vende tilbage til visningen Normal.

Hvad vil du foretage dig?


Indsætte et sideskift

 1. Markér det regneark, du vil ændre.
 2. Klik på Vis sideskift i gruppen Projektmappevisninger under fanen Vis.

Klik på Vis sideskift under fanen Vis

 Tip!   Du kan også klikke på Vis sideskift Knapflade på statuslinjen.

 Bemærk!   Hvis dialogboksen Velkommen til Vis sideskift vises, skal du klikke på OK. Hvis denne dialogboks ikke skal vises, hver gang du åbner visningen Vis sideskift, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis ikke denne dialogboks igen, før du klikker på OK.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil indsætte et vandret sideskift, skal du markere rækken under det sted, hvor du vil indsætte sideskiftet.
  • Hvis du vil indsætte et lodret sideskift, skal du markere kolonnen til højre for det sted, hvor du vil indsætte sideskiftet.
 2. Klik på Sideskift i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

Klik på Skift under fanen Sidelayout

 1. Klik på Indsæt sideskift.

 Tip!   Du kan også højreklikke på rækken eller kolonnen nedenunder eller til højre for det sted, hvor du vil indsætte sideskiftet, og derefter klikke på Indsæt sideskift.

 Bemærk!   Hvis manuelle sideskift, som du indsætter, ikke træder i kraft, kan det skyldes, at skaleringsindstillingen Tilpas til er valgt under fanen Side i dialogboksen Sideopsætning (fanen Sidelayout, gruppen Sideopsætning, Dialogboksstarter Knapflade ). Hvis du vil bruge manuelle sideskift, skal du ændre skaleringen til Juster til i stedet.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Flytte et sideskift

 Vigtigt!   Hvis du vil gøre det muligt at trække sideskift til en anden placering i et regneark, skal du sørge for, at cellens træk og slip-funktion er aktiveret. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, kan du muligvis ikke flytte noget sideskift.

VisHvordan?

 1. Klik på fanen Filer.
 2. Klik på Indstillinger.
 3. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér fyldhåndtag samt træk og slip af celler i kategorien Avanceret under Redigeringsindstillinger, og klik derefter på OK.
 4. Markér det regneark, du vil ændre.
 1. Klik på Vis sideskift i gruppen Projektmappevisninger under fanen Vis.

Klik på Vis sideskift under fanen Vis

 Tip!   Du kan også klikke på Vis sideskift Knapflade på statuslinjen.

 Bemærk!   Hvis dialogboksen Velkommen til Vis sideskift vises, skal du klikke på OK. Hvis denne dialogboks ikke skal vises, hver gang du åbner visningen Vis sideskift, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis ikke denne dialogboks igen, før du klikker på OK.

 1. Hvis du vil flytte et sideskift, skal du trække det til en ny placering.

 Bemærk!   Hvis du flytter et automatisk sideskift, ændres det til et manuelt sideskift.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Slette et manuelt indsat sideskift

 Bemærk!   Du kan ikke slette sideskift, som er indsat automatisk. Når du tilføjer manuelle sideskift, kan ændring af sideretningen eller justeringen af kolonnebredder og rækkehøjder påvirke automatisk indsatte sideskift.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil slette manuelt indsatte sideskift:

 1. Markér det regneark, du vil ændre.
 2. Klik på Vis sideskift i gruppen Projektmappevisninger under fanen Vis.

Klik på Vis sideskift under fanen Vis

 Tip!   Du kan også klikke på Vis sideskift Knapflade på statuslinjen.

 Bemærk!   Hvis dialogboksen Velkommen til Vis sideskift vises, skal du klikke på OK. Hvis denne dialogboks ikke skal vises, hver gang du åbner visningen Vis sideskift, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis ikke denne dialogboks igen, før du klikker på OK.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil slette et lodret sideskift, skal du markere kolonnen til højre for det sideskift, du vil slette.
  • Hvis du vil slette et vandret sideskift, skal du markere rækken under det sideskift, du vil slette.

 Bemærk!   Du kan ikke slette et automatisk sideskift.

 1. Klik på Sideskift i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

Klik på Skift under fanen Sidelayout

 1. Klik på Fjern sideskift.

 Tip!   Du kan også fjerne et sideskift ved at trække det uden for området for Vis sideskift (til venstre eller højre ved lodrette sideskift eller op eller ned ved vandrette sideskift). Hvis du ikke kan trække i sideskift, skal du kontrollere, at træk og slip-funktionen er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger under Flytte et sideskift.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Fjerne alle manuelt indsatte sideskift

 Bemærk!   Dette fjerner alle manuelle sideskift og nulstiller regnearket, så kun automatiske sideskift vises.

 1. Klik på det regneark, du vil ændre.
 2. Klik på Vis sideskift i gruppen Projektmappevisninger under fanen Vis.

Klik på Vis sideskift under fanen Vis

 Tip!   Du kan også klikke på Vis sideskift Knapflade på statuslinjen.

 Bemærk!   Hvis dialogboksen Velkommen til Vis sideskift vises, skal du klikke på OK. Hvis denne dialogboks ikke skal vises, hver gang du åbner visningen Vis sideskift, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis ikke denne dialogboks igen, før du klikker på OK.

 1. Klik på Sideskift i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

Klik på Skift under fanen Sidelayout

 1. Klik på Nulstil alle sideskift.

 Tip!   Du kan også højreklikke på en vilkårlig celle i regnearket og derefter klikke på Nulstil alle sideskift.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Vende tilbage til Normal visning

Hvis du vil vende tilbage til Normal visning, når du er færdig med at arbejde med sideskift, skal du klikke på Normal i gruppen Projektmappevisninger under fanen Vis.

 Tip!   Du kan også klikke på Normal Knapflade på statuslinjen.

 Bemærk!   Når du har arbejdet med sideskift i visningen Vis sideskift, kan du stadig få vist sideskiftene i Normal visning, fordi sideskift automatisk er aktiveret. Hvis du vil deaktivere dem, skal du se næste afsnit Vise eller skjule sideskift i Normal visning.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Vise eller skjule sideskift i Normal visning

 1. Klik på fanen Filer.
 2. Klik på Indstillinger.
 3. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis sideskift i kategorien Avanceret under Visningsindstillinger for dette regneark for at aktivere eller deaktivere sideskift i Normal visning.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Lære mere om sideskift

Den bedste måde at få vist alle sideskiftene i din projektmappe på er at bruge visningen Vis sideskift. I Vis sideskift anvendes et andet format til at vise hver type sideskift:

 • Stiplede linjer    En stiplet linje angiver et automatisk sideskift.

Regneark i visningen Vis sideskift, der viser automatiske sideskift

 • Streger    En streg angiver et manuelt sideskift.

Regneark i visningen Vis sideskift, der viser manuelle sideskift

Sideskift vises som standard ikke i Normal visning. Hvis du vil have vist sideskift i Normal visning, kan du imidlertid få vist dem i denne visning.

I Normal visning kan du bruge kommandoen Sideskift (fanen Sidelayout, gruppen Sideopsætning) til at indsætte, fjerne og nulstille sideskift. Du kan ikke trække sideskift til en anden placering i Normal visning.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2013