Oprette et diagram fra start til slut

Microsoft Excel indeholder ikke længere guiden Diagram. Du kan i stedet oprette et basisdiagram ved at klikke på den ønskede diagramtype i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt. Du kan derefter oprette et diagram, der viser de ønskede oplysninger, ved at fortsætte med de næste trin i følgende fremgangsmåde.

Hvad vil du foretage dig?


Få mere at vide om diagrammer

Diagrammer bruges til at vise serier af numeriske data i et grafisk format for at gøre det nemmere at forstå store mængder data og forholdet mellem forskellige dataserier.

Hvis du vil oprette et diagram i Excel, starter du med at angive diagrammets numeriske data i et regneark (regneark: Det primære dokument, som du bruger i Excel til at gemme og arbejde med data. Et regneark består af celler, der er arrangeret i kolonner og rækker. Et regneark gemmes altid i en projektmappe.). Derefter kan du afbilde de pågældende data i et diagram ved at vælge den diagramtype, du vil bruge, i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt.


Regnearksdata og diagram

Boble 1 Regnearksdata
Boble 2 Diagram oprettet på basis af regnearksdata

Excel understøtter mange typer diagrammer, der kan hjælpe dig med at få vist data på en måde, som giver mening for dit publikum. Når du opretter et diagram eller ændrer et eksisterende diagram, kan du vælge mellem flere forskellige diagramtyper (f.eks. et søjlediagram eller et cirkeldiagram) og deres undertyper (f.eks. et stablet søjlediagram eller et cirkeldiagram i 3D). Du kan også oprette et kombinationsdiagram ved at bruge mere end én diagramtype i diagrammet.


Kombinationsdiagram

Eksempel på et kombinationsdiagram, der bruger en søjle- og kurvediagramtype.

Du kan finde flere oplysninger om de diagramtyper, du kan vælge i Excel, under Tilgængelige diagramtyper.

Elementerne i et diagram

Et diagram har mange elementer. Nogle af disse elementer vises som standard, andre kan tilføjes efter behov. Du kan ændre visningen af diagramelementerne ved at flytte dem til andre placeringer i diagrammet, ændre deres størrelse eller ændre formatet. Du kan også fjerne diagramelementer, du ikke vil have vist.

Et diagram og dets elementer

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændring af et basisdiagram, så det opfylder dine behov

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre et hvilket som helst af dets elementer. Du kan f.eks. ændre den måde, som akser vises på, tilføje en diagramtitel, flytte eller skjule forklaringen eller vise ekstra diagramelementer.

Du kan ændre et diagram ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Bruge foruddefinerede diagramtypografier og diagramlayout for at få et professionelt udseende

I stedet for manuelt at tilføje eller ændre diagramelementer eller formatere diagrammet kan du hurtigt anvende et foruddefineret diagramlayout og en foruddefineret diagramtypografi på diagrammet. Excel indeholder forskellige nyttige foruddefinerede layout og typografier. Hvis du har brug for det, kan du imidlertid også finjustere et layout eller en typografi yderligere og foretage manuelle ændringer af layoutet og formatere individuelle diagramelementer, f.eks. diagrammets diagramområde, afbildningsområde, dataserie eller forklaring.

Når du anvender et foruddefineret diagramlayout, vises et bestemt sæt diagramelementer (f.eks. titler, en forklaring, en datatabel eller dataetiketter) i et bestemt arrangement i diagrammet. Du kan vælge mellem forskellige layout, der findes for hver diagramtype.

Når du anvender en foruddefineret diagramtypografi, formateres diagrammet på baggrund af det dokumenttema (tema: Et sæt af ensartede designelementer, der angiver en stil for dokumenter ved hjælp af farver, skrifttyper og grafik.), som du har anvendt, så diagrammet passer til organisationens eller dine egne temafarver (temafarver: Et sæt farver, der bruges i en fil. Et tema består af temafarver, temaskrifttyper og temaeffekter.) (et sæt farver), temaskrifttyper (temaskrifttyper: Et sæt skrifttyper, der anvendes i en fil. Et tema består af temaskrifttyper, temafarver og temaeffekter.) (et sæt skrifttyper til overskrift og brødtekst) og temaeffekter (temaeffekter: Et sæt visuelle egenskaber, der bruges på elementerne i en fil. Et tema består af temaeffekter, temafarver og temaskrifttyper.) (et sæt linje- og fyldeffekter).

Du kan ikke oprette dine egne diagramlayout eller -typografier, men du kan oprette diagramskabeloner, som indeholder de diagramlayout og -formateringer, du vil have.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Føje iøjnefaldende formatering til et diagram

Ud over at anvende en foruddefineret diagramtypografi, kan du let anvende formatering på individuelle diagramelementer, f.eks. datapunkter, diagramområdet, afbildningsområdet og tal og tekst i titler og etiketter for at give diagrammet et velkendt og iøjnefaldende udseende. Du kan anvende specifikke figurtypografier og WordArt-typografier, og du kan også formatere figurer og tekst i diagramelementer manuelt.

Hvis du vil tilføje formatering, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

 • Udfylde diagramelementer    Du kan bruge farver, strukturer, billeder og gradueringsfyld for at henlede opmærksomheden på bestemte diagramelementer.
 • Ændre konturen af diagramelementer    Du kan bruge farver, stregtypografier og stregtykkelser for at understrege diagramelementer.
 • Føje specialeffekter til diagramelementer    Du kan anvende specialeffekter som f.eks. skygge, refleksion, glød, udglattede kanter, facetter og 3D-rotation på diagramelementfigurer, og det giver diagrammet et færdigt udseende.
 • Formatere tekst og tal    Du kan formatere tekst og tal i titler og på etiketter og tekstbokse i et diagram, ligesom du ville gøre det med tekst og tal i regneark. Hvis du vil fremhæve tekst og tal, kan du tilmed anvende WordArt-typografier.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Genbruge diagrammer ved at oprette diagramskabeloner

Hvis du vil genbruge et diagram, som du har tilpasset, kan du gemme det som en diagramskabelon (*.crtx) i mappen med diagramskabeloner. Når du opretter et diagram, kan du derefter anvende diagramskabelonen, ligesom du gør med enhver anden indbygget diagramtype. Faktisk er diagramskabeloner brugerdefinerede diagramtyper – du kan også bruge dem til at ændre diagramtypen for et eksisterende diagram. Hvis du bruger en bestemt diagramskabelon ofte, kan du gemme den som standarddiagramtypen.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Trin 1: Oprette et basisdiagram

I de fleste diagrammer, f.eks. kolonne- og søjlediagrammer kan du afbilde de data, du arrangerer i rækker eller kolonner i et regneark (regneark: Det primære dokument, som du bruger i Excel til at gemme og arbejde med data. Et regneark består af celler, der er arrangeret i kolonner og rækker. Et regneark gemmes altid i en projektmappe.), i et diagram. I nogle diagramtyper (f.eks. cirkel- og boblediagrammer) skal dataene imidlertid være arrangeret på en bestemt måde.

 1. Arranger dataene, du vil afbilde i et diagram, i regnearket.

Dataene kan arrangeres i rækker eller kolonner – Det bestemmes automatisk i Excel, hvordan dataene bedst afbildes i diagrammet. I nogle diagramtyper, f.eks. cirkel- og boblediagrammer, skal dataene være arrangeret på en bestemt måde.

VisSådan arrangeres data i regnearket

For denne diagramtype Arranger dataene
Kolonne-, søjle-, kurve-, område-, grundflade- eller radardiagram

I kolonner eller rækker, f.eks.:

Lorem Ipsum
1 2
3 4

Eller:

Lorem 1 3
Ipsum 2 4
Cirkel- eller kransediagram

For én dataserie (dataserie: Relaterede datapunkter, der er sat ind i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en unik farve eller et unikt mønster og er repræsenteret i diagrammets forklaring. Du kan indsætte en eller flere dataserier i et diagram. Cirkeldiagrammer har kun én dataserie.), i én kolonne eller række med data og én kolonne eller række med dataetiketter, f.eks.:

A 1
B 2
C 3

Eller:

A B C
1 2 3

For flere dataserier, i flere kolonner eller rækker med data og én kolonne eller række med dataetiketter, f.eks.:

A 1 2
B 3 4
C 5 6

Eller:

A B C
1 2 3
4 5 6
XY-(punkt)- eller boblediagram

I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier og værdier for boblestørrelse i tilstødende kolonner, f.eks.:

X Y Boblestørrelse
1 2 3
4 5 6
Aktiediagram

I kolonner eller rækker i følgende rækkefølge med brug af navne eller datoer som etiketter:

høje værdier, lave værdier og lukkeværdier

Sådan:

Dato Høj Lav Luk
01-01-2002 46,125 42 44,063

Eller:

Dato 01-01-2002
Høj 46,125
Lav 42
Luk 44,063

 1. Markér de celler, der indeholder de data, du vil bruge til diagrammet.

Tip!    Hvis du kun vælger én celle, afbildes alle tilstødende celler, der indeholder data, automatisk i et diagram. Hvis de celler, du vil afbilde i et diagram, ikke er i et sammenhængende område, er det muligt at vælge ikke-sammenhængende celler eller områder, så længe markeringen udgør et rektangel.

VisSådan vælges celler, områder, rækker eller kolonner

Hvis du vil markere Skal du
En enkelt celle Klikke på cellen eller trykke på piletasterne for at flytte til cellen.
Et område af celler

Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

Et stort område af celler Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.
Alle celler i et regneark

Klik på knappen Markér alt.

Knappen Markér alt

Du kan også trykke på Ctrl+A, hvis du vil markere hele regnearket.

 Bemærk!   Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis der trykkes på Ctrl+A anden gang, markeres hele det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis der trykkes på Ctrl+A tredje gang, markeres hele regnearket.

Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

Vælge den første celle eller det første celleområde og holde Ctrl nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

 Bemærk!   Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

En hel række eller kolonne

Klikke på række‑ eller kolonneoverskriften.

Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

Boble 1 Rækkeoverskrift
Boble 2 Kolonneoverskrift

Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

 Bemærk!   Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

Sammenhængende rækker eller kolonner Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde Skift nede og klikke på den sidste række eller kolonne.
Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.
Første eller sidste celle i en række eller kolonne Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).
Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

Trykke på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

Trykke på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne) Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).
Celler til starten af regnearket Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.
Flere eller færre celler end den aktive markering Holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

 Tip!   Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt:
  • Klik på diagramtypen, og klik derefter på den diagramundertype, du vil bruge.
  • Hvis du vil se alle tilgængelige diagramtyper, skal du klikke på Knapflade for at åbne dialogboksen Indsæt diagram og derefter klikke på pilene for at rulle gennem diagramtyperne.

Billede af båndet i Excel

Tip!    Navnet på diagramtypen vises i et skærmtip, når du holder musemarkøren over en diagramtype eller en diagramundertype. Du kan finde flere oplysninger om de diagramtyper, du kan bruge, under Tilgængelige diagramtyper.

 1. Diagrammet er integreret i regnearket som et integreret diagram (indlejret diagram: Et diagram, der er placeret i et regneark frem for i et separat diagramark. Indlejrede diagrammer er nyttige, når du vil have vist eller udskrive et diagram eller et pivotdiagram med kildedata eller andre oplysninger i et regneark.). Hvis du vil placere diagrammet i et separat diagramark (diagramark: Et ark i en projektmappe, der kun indeholder et diagram. Et diagramark er nyttigt, når du vil have vist et diagram eller et pivotdiagram, uden at der følger regnearksdata eller en pivottabel med.), kan du ændre dets placering på følgende måde:
 1. Klik på et hvilket som helst sted i det integrerede diagram for at aktivere det.

Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 1. Klik på Flyt diagram i gruppen Placering under fanen Design.

Billede af båndet

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Angiv, hvor diagrammet skal placeres:
  • Klik på Nyt ark for at vise diagrammet i et diagramark.

Tip!    Hvis du vil udskifte det foreslåede navn til diagrammet, kan du skrive et nyt navn i feltet Nyt ark.

 • Hvis du vil have vist diagrammet som et integreret diagram i et regneark, skal du klikke på Objekt i og derefter klikke på et regneark i feltet Objekt i.
 1. Der tildeles automatisk et navn til diagrammet, f.eks. Diagram1, hvis det er det første diagram, du opretter i et regneark. Hvis du vil ændre diagrammets navn, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på diagrammet.
 2. Klik på tekstboksen Diagramnavn i gruppen Egenskaber under fanen Layout.

Tip!    Klik om nødvendigt på ikonet Egenskaber i gruppen Egenskaber for at udvide gruppen.

 1. Skriv et nyt navn.
 2. Tryk på Enter.

Bemærk!    

 • Hvis du hurtigt vil oprette et diagram, der er baseret på standarddiagramtypen, skal du markerede de data, du vil bruge til diagrammet, og derefter trykke på Alt+F1 eller F11. Når du trykker på Alt+F1, vises diagrammet som et integreret diagram. Når du trykker på F11, vises diagrammet på et separat diagramark.
 • Hvis du ikke længere har brug for et diagram, kan du slette det. Klik på diagrammet for at markere det, og tryk derefter på Delete.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Trin 2: Ændre et diagrams layout eller typografi

Når du har oprettet et diagram, kan du hurtigt ændre dets layout. I stedet for manuelt at tilføje eller redigere diagramelementer eller formatere diagrammet, kan du hurtigt anvende et foruddefineret layout eller en foruddefineret typografi på diagrammet. I Excel findes der en række nyttige foruddefinerede layout og typografier (eller hurtige layouts og hurtige typografier), du kan vælge mellem, men du kan derudover tilpasse et layout eller en typografi efter behov ved manuelt at ændre individuelle diagramelementers layout og format.

Anvende et foruddefineret diagramlayout

 1. Klik på et hvilket som helst sted i det diagram, du vil formatere ved hjælp af et foruddefineret diagramlayout.

Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 1. Klik på det diagramlayout, du vil bruge, i gruppen Hurtig layout under fanen Design.

Billede af båndet

Bemærk!    Når Excel-vinduets størrelse er reduceret, er diagramlayout tilgængelige i galleriet Hurtig layout i gruppen Hurtig layout.

Tip!    Klik på Flere Knapflade for at få vist alle tilgængelige layout.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Anvend en foruddefineret diagramtypografi

 1. Klik på et hvilket som helst sted i det diagram, du vil formatere ved hjælp af en foruddefineret diagramtypografi.

Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 1. Klik på den ønskede diagramtypografi i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

Billede af båndet

Bemærk!    Når Excel-vinduets størrelse er reduceret, er tabeltypografierne tilgængelige i galleriet Hurtige typografier for diagram i gruppen Diagramtypografier.

Tip!    Klik på Flere Knapflade for at få vist alle foruddefinerede diagramtypografier.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre layout af diagramelementer manuelt

 1. Klik på det diagramelement, du vil ændre layoutet for, eller benyt følgende fremgangsmåde for at markere det på en liste over diagramelementer.
  1. Klik hvor som helst i diagrammet for at få vist Diagramværktøjer.
  2. Klik på pilen i feltet Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

Billede af båndet

 1. Klik på den knap for diagramelementet, der er knyttet til det diagramelement, du har markeret, i gruppen Etiketter, Akser eller Baggrund, under fanen Layout, og klik derefter på den ønskede layoutindstilling.

Billede af båndet

Billede af båndet

Billede af båndet

Bemærk!    De layoutindstillinger, du vælger, anvendes på det markerede element. Hvis du f.eks. har markeret hele diagrammet, anvendes der dataetiketter (dataetiket: En etiket, som giver yderligere oplysninger om et datamærke, som repræsenterer et enkelt datapunkt eller en enkelt dataværdi, der stammer fra en regnearkscelle.) på alle dataserier (dataserie: Relaterede datapunkter, der er sat ind i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en unik farve eller et unikt mønster og er repræsenteret i diagrammets forklaring. Du kan indsætte en eller flere dataserier i et diagram. Cirkeldiagrammer har kun én dataserie.). Hvis du har markeret et enkelt datapunkt, anvendes der kun dataetiketter på de markerede dataserier eller det markerede datapunkt.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre formatet af diagramelementer manuelt

 1. Klik på det diagramelement, du vil ændre typografien for, eller benyt følgende fremgangsmåde for at markere det på en liste over diagramelementer.
  1. Klik hvor som helst i diagrammet for at få vist Diagramværktøjer.
  2. Klik på pilen i feltet Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

Billede af båndet

 1. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder under fanen Format:
 • Hvis du vil formatere et markeret diagramelement, skal du klikke på Formatér markering i gruppen Aktuel markering og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.
 • Hvis du vil formatere et markeret diagramelements form, skal du klikke på den ønskede typografi i gruppen Figurtypografier eller klikke på Figurfyld, Figurkontur eller Figureffekter og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.
 • Hvis du vil formatere teksten i et markeret diagramelement vha. WordArt, skal du klikke på typografien i gruppen WordArt-typografier. Du kan også klikke på Tekstfyld, Tekstkontur eller Teksteffekter og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.

Bemærk!    Når du har anvendt en WordArt-typografi, kan du ikke fjerne WordArt-formatet. Hvis du ikke vil bruge den WordArt-typografi, du har anvendt, kan du vælge en anden WordArt-typografi, eller du kan klikke på FortrydVærktøjslinjen Hurtig adgang for at vende tilbage til det tidligere tekstformat.

Tip!    Hvis du vil bruge almindelig tekstformatering til at formatere teksten i diagramelementer, kan du højreklikke på teksten og derefter klikke på de ønskede formateringsindstillinger på miniværktøjslinjen. Du kan også bruge formateringsknapperne på båndet (fanen Startside, gruppen Skrifttype).

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Trin 3: Tilføje eller fjerne titler eller dataetiketter

Du kan gøre et diagram nemmere at forstå ved at tilføje titler (titler i diagrammer: Beskrivende tekst, der justeres automatisk efter en akse eller centreres øverst i et diagram.), f.eks. en diagramtitel og aksetitler. Aksetitler er typisk tilgængelige for alle akser (akse: En linje, der afgrænser diagrammets afbildningsområde og fungerer som en referenceramme for måling. Y-aksen er normalt den lodrette akse, der indeholder dataene. X-aksen er normalt den vandrette akse, der indeholder kategorierne.). der kan vises i et diagram, herunder dybdeakser (serie) i 3D-diagrammer. Visse diagramtyper (f.eks. radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Diagramtyper, der ikke har akser (f.eks. cirkel- og kransediagrammer), kan heller ikke vise aksetitler.

Du kan også sammenkæde diagram- og aksetitler med tilsvarende tekst i regnearksceller (regneark: Det primære dokument, som du bruger i Excel til at gemme og arbejde med data. Et regneark består af celler, der er arrangeret i kolonner og rækker. Et regneark gemmes altid i en projektmappe.) ved at oprette en reference til de pågældende celler. Sammenkædede titler opdateres automatisk i diagrammet, når du ændrer den tilsvarende tekst i regnearket.

Du kan hurtigt identificere en dataserie (dataserie: Relaterede datapunkter, der er sat ind i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en unik farve eller et unikt mønster og er repræsenteret i diagrammets forklaring. Du kan indsætte en eller flere dataserier i et diagram. Cirkeldiagrammer har kun én dataserie.) i et diagram ved at føje dataetiketter (dataetiket: En etiket, der giver yderligere oplysninger om et datamærke, der repræsenterer et enkelt datapunkt eller en enkelt dataværdi, der kommer fra en celle i et regneark.) til datapunkterne (datapunkt: Individuelle værdier, som er afbildet i et diagram og repræsenteret af liggende søjler, søjler, kurver, cirkel- eller kranseudsnit, punkter og andre diagramelementer kaldet datamærker. Datamærker af samme farve udgør en dataserie.) i diagrammet. Dataetiketterne er som standard kædet sammen med værdier på regnearket, og de opdateres automatisk, når der foretages ændringer af disse værdier.

Tilføje en diagramtitel

 1. Klik hvor som helst i det diagram, hvor der skal tilføjes en titel.

Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 1. Klik på Diagramtitel i gruppen Etiketter under fanen Layout.

Billede af båndet

 1. Klik på Titel på centreret overlejring eller Over diagram.
 2. Skriv den ønskede tekst i tekstboksen Diagramtitel, der vises i diagrammet.

Tip!    Du kan indsætte et linjeskift ved at klikke for at placere markøren på det sted, hvor linjeskiftet skal være, og derefter trykke på Enter.

 1. Hvis du vil formatere teksten, skal du markere den og derefter klikke på de formateringsindstillinger, du vil bruge, på miniværktøjslinjen.

Tip!    Du kan også bruge formateringsknapperne på båndet (fanen Startside, gruppen Skrifttype). Du kan formatere hele titlen ved at højreklikke på den, klikke på Formatér diagramtitel og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilføje aksetitler

 1. Klik hvor som helst i det diagram, hvor der skal tilføjes aksetitler.

Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 1. Klik på Aksetitler i gruppen Etiketter under fanen Layout.

Billede af båndet

 1. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil føje en titel til en primær vandret (kategori) akse, skal du klikke på Titel på primære vandrette akse og derefter klikke på den ønskede indstilling.

Tip!    Hvis diagrammet har en sekundær vandret akse, kan du også klikke på Titel på sekundær vandret akse.

 • Hvis du vil føje en titel til den primære lodrette (værdi) akse, skal du klikke på Titel på primær lodret akse og derefter klikke på den ønskede indstilling.

Tip!    Hvis diagrammet har en sekundær lodret akse, kan du også klikke på Titel på sekundær lodret akse.

 • Hvis du vil føje en titel til en dybdeakse (serie), skal du klikke på Titel på dybdeakse og derefter klikke på den ønskede indstilling.

Bemærk!    Denne indstilling er kun tilgængelig, når det valgte diagram er et ægte 3D-diagram, f.eks. et 3D-søjlediagram.

 1. Skriv den ønskede tekst i tekstboksen Aksetitel, der vises i diagrammet.

Tip!    Du kan indsætte et linjeskift ved at klikke for at placere markøren på det sted, hvor linjeskiftet skal være, og derefter trykke på Enter.

 1. Hvis du vil formatere teksten, skal du markere den og derefter klikke på de formateringsindstillinger, du vil bruge, på miniværktøjslinjen.

Tip!    Du kan også bruge formateringsknapperne på båndet (fanen Startside, gruppen Skrifttype). Du kan formatere hele titlen ved at højreklikke på den, klikke på Formatér aksetitel og derefter vælge de ønskede formateringsindstillinger.

Bemærk!    

 • Hvis du skifter til en anden diagramtype, der ikke understøtter aksetitler (f.eks. et cirkeldiagram), vises aksetitlerne ikke længere. Titlerne vil blive vist igen, når du skifter tilbage til en diagramtype, der understøtter aksetitler.
 • Aksetitler, der vises for sekundære akser, går tabt, når du skifter til en diagramtype, der ikke viser sekundære akser.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Sammenkæde en titel med en regnearkscelle

 1. Klik på den diagram- eller aksetitel, du vil sammenkæde med en regnearkscelle.
 2. Klik på formellinjen (formellinje: En linje øverst i Excel-vinduet, som du bruger til at angive eller redigere værdier eller formler i celler eller diagrammer. Formellinjen viser den konstante værdi eller formel, der er gemt i den aktive celle.) i regnearket, og skriv et lighedstegn (=).
 3. Markér den regnearkscelle, som indeholder de data eller den tekst, der skal vises i diagrammet.

Tip!    Du kan også skrive referencen til regnearkscellen på formellinjen. Medtag et lighedstegn, navnet på arket, efterfulgt af et udråbstegn. For eksempel: =Ark1!F2

 1. Tryk på Enter.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilføje dataetiketter

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i et diagram:
  • Hvis du vil føje en dataetiket til alle datapunkter i alle dataserier, skal du klikke på diagramområdet (diagramområde: Hele diagrammet og dets elementer.).
  • Hvis du vil føje en dataetiket til alle datapunkter i en dataserie, skal du klikke hvor som helst i den dataserie, du vil beskrive.
  • Hvis du vil føje en dataetiket til et enkelt datapunkt i en dataserie, skal du klikke på dataserien med det datapunkt, du vil beskrive, og derefter klikke på det datapunkt, du vil føje en etiket til.

Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 1. Klik på Dataetiketter i gruppen Etiketter under fanen Layout, og klik derefter på den ønskede visningsindstilling.

Billede af båndet

Bemærk!    Alt efter den anvendte diagramtype vil forskellige indstillinger for dataetiketter være tilgængelige.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Fjerne titler eller dataetiketter fra et diagram

 1. Klik på diagrammet.

Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåde i gruppen Etiketter under fanen Layout:

Billede af båndet

Tip!    Hvis du hurtigt vil fjerne en titel eller en dataetiket, skal du klikke på titlen og derefter trykke på Delete.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Trin 4: Få vist eller skjule en forklaring

Når du opretter et diagram, vises forklaringen (forklaring: En boks, der identificerer de mønstre eller farver, som er tildelt dataserierne eller kategorierne i et diagram.), men du kan skjule forklaringen eller ændre dens placering, når du har oprettet diagrammet.

 1. Klik på det diagram, hvor en forklaring skal vises eller skjules.

Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 1. Klik på Forklaring i gruppen Etiketter under fanen Layout.

Billede af båndet

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil skjule forklaringen, skal du klikke på Ingen.

Tip!    Hvis du hurtigt vil fjerne en forklaring eller en forklarende tekst fra et diagram, kan du markere den og derefter trykke på Delete. Du kan også højreklikke på forklaringen eller den forklarende tekst og derefter klikke på Slet.

 • Hvis du vil have vist en forklaring, skal du klikke på den ønskede visningsindstilling.

Bemærk!    Når du klikker på en af visningsindstillingerne, flyttes forklaringen, og afbildningsområdet (afbildningsområde: Det område i et 2D-diagram, der afgrænses af akserne, herunder alle dataserier. I et 3D-diagram er det området, der afgrænses af akserne, herunder dataserierne, kategorinavnene, aksemærkeetiketterne og aksetitlerne.) justeres automatisk, så der bliver plads til den. Hvis du flytter forklaringen og ændrer størrelsen ved hjælp af musen, justeres afbildningsområdet ikke automatisk.

 • Du kan finde yderligere indstillinger ved at klikke på Flere forklaringsindstillinger og derefter vælge den ønskede visningsindstilling.

Tip!    En forklaring overlapper som standard ikke diagrammet. Hvis du har pladsbegrænsninger, kan du muligvis reducere diagrammets størrelse ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis forklaring uden at overlappe diagrammet.

Tip!    Når der vises en forklarende tekst til et diagram, kan du ændre de enkelte tekster ved at redigere de tilsvarende data i regnearket. Hvis du vil have vist flere redigeringsindstillinger eller redigere forklaringer uden at påvirke dataene i regnearket, kan du ændre forklaringerne i dialogboksen Vælg datakilde (knappen Vælg data i gruppen Data under fanen Design).

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Trin 5: Få vist eller skjule diagramakser eller gitterlinjer

Når du opretter et diagram, vises der primære akser (akse: En linje, der afgrænser diagrammets afbildningsområde og fungerer som en referenceramme for måling. Y-aksen er normalt den lodrette akse, der indeholder dataene. X-aksen er normalt den vandrette akse, der indeholder kategorierne.) i de fleste diagramtyper. Du kan slå dem til og fra efter behov. Når du tilføjer akser, kan du angive det detaljeniveau, der skal vises på akserne. Der vises en dybdeakse når du opretter et 3D-diagram.

Når værdierne i et diagram varierer meget fra dataserie (dataserie: Relaterede datapunkter, der er sat ind i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en unik farve eller et unikt mønster og er repræsenteret i diagrammets forklaring. Du kan indsætte en eller flere dataserier i et diagram. Cirkeldiagrammer har kun én dataserie.) til dataserie, eller når du har blandede datatyper (f.eks. pris og mængde), kan du afbilde en eller flere dataserier på en sekundær lodret (værdi) akse. Den sekundære lodrette akses skala afspejler værdierne for de tilknyttede dataserier. Når du har indsat en sekundær lodret akse i et diagram, kan du også indsætte en sekundær vandret (kategori) akse, som kan være nyttig i et xy-punktdiagram eller boblediagram.

Du kan gøre det nemmere at læse et diagram ved at få vist eller skjule vandrette eller lodrette gitterlinjer, der går fra vandrette og lodrette akser hen over diagrammets afbildningsområde (afbildningsområde: Det område i et 2D-diagram, der afgrænses af akserne, herunder alle dataserier. I et 3D-diagram er det området, der afgrænses af akserne, herunder dataserierne, kategorinavnene, aksemærkeetiketterne og aksetitlerne.).

Få vist eller skjule primære akser

 1. Klik på det diagram, hvor akserne skal vises eller skjules.

Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 1. Klik på Akser i gruppen Akser under fanen Layout. Benyt derefter følgende fremgangsmåde:
  • Hvis du vil have vist en akse, skal du klikke på Primær vandret akse, Primær lodret akse eller Dybdeakse (i et 3D-diagram) og derefter klikke på den ønskede aksevisningsindstilling.
  • Hvis du vil skjule en akse, skal du klikke på Primær vandret akse, Primær lodret akse eller Dybdeakse (i et 3D-diagram) og derefter klikke på Ingen.
  • Hvis du vil angive detaljerede aksevisnings- og skaleringsindstillinger, skal du klikke på Primær vandret akse, Primær lodret akse eller Dybdeakse (i et 3D-diagram) og derefter klikke på Flere indstillinger for primær vandret akse, Flere indstillinger for primær lodret akse eller Flere indstillinger for dybdeakse.

Billede af båndet

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Få vist eller skjule sekundære akser

 1. Klik på den dataserie i et diagram, der skal afbildes langs en sekundær lodret akse, eller benyt følgende fremgangsmåde til at vælge dataserien på en liste over diagramelementer:
  1. Klik på diagrammet.

Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 1. Klik på pilen i feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på den dataserie, der skal afbildes langs en sekundær lodret akse.

Billede af båndet

 1. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.
 2. Klik på Serieindstillinger, hvis den ikke er valgt, klik på Sekundær akse under Afbild serie på, og klik derefter på Luk.
 3. Klik på Akser i gruppen Akser under fanen Layout.

Billede af båndet

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
 • Hvis du vil have vist en sekundær lodret akse, skal du klikke på Sekundær lodret akse og derefter klikke på den ønskede visningsindstilling.

Tip!    Som en hjælp til at fremhæve den sekundære lodrette akse kan du ændre diagramtypen for kun én dataserie. Du kan f.eks. ændre én dataserie til et kurvediagram.

 1. Hvis du vil have vist en sekundær vandret akse, skal du klikke på Sekundær vandret akse og derefter klikke på den ønskede visningsindstilling.

Bemærk!    Denne indstilling er kun tilgængelig, når du får vist en sekundær lodret akse.

 1. Hvis du vil skjule en sekundær akse, skal du klikke på Sekundær lodret akse eller Sekundær vandret akse og derefter klikke på Ingen.

Tip!    Du kan også klikke på den sekundære akse, du vil slette, og derefter klikke på Delete.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Få vist eller skjule gitterlinjer

 1. Klik på det diagram, hvor du vil have vist eller skjule gitterlinjer.

Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 1. Klik på Gitterlinjer i gruppen Akser under fanen Layout.

Billede af båndet

 1. Benyt følgende fremgangsmåde:
 • Hvis du vil føje vandrette gitterlinjer til diagrammet, skal du pege på Primære vandrette gitterlinjer og derefter klikke på den ønskede indstilling. Hvis diagrammet har en sekundær vandret akse, kan du også klikke på Sekundære vandrette gitterlinjer.
 • Hvis du vil føje lodrette gitterlinjer til diagrammet, skal du pege på Primære lodrette gitterlinjer og derefter klikke på den ønskede indstilling. Hvis diagrammet har en sekundær lodret akse, kan du også klikke på Sekundære lodrette gitterlinjer.
 • Hvis du vil føje dybdegitterlinjer til et 3D-diagram, skal du pege på Dybdegitterlinjer og derefter klikke på den ønskede indstilling. Denne indstilling er kun tilgængelig, når det valgte diagram er et ægte 3D-diagram, f.eks. et 3D-søjlediagram.
 • Hvis du vil skjule gitterlinjer i et diagram, skal du pege på Primære vandrette gitterlinjer, Primære lodrette gitterlinjer eller Dybdegitterlinjer (i et 3D-diagram) og derefter klikke på Ingen. Hvis diagrammet har en sekundær akse, kan du også klikke på Sekundære vandrette gitterlinjer eller Sekundære lodrette gitterlinjer og derefter klikke på Ingen.
 • Hvis du hurtigt vil fjerne gitterlinjer i diagrammer, skal du markere dem og derefter trykke på Delete.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Trin 6: Flytte eller ændre størrelsen på et diagram

Du kan flytte et diagram til en vilkårlig placering i et regneark (regneark: Det primære dokument, som du bruger i Excel til at gemme og arbejde med data. Et regneark består af celler, der er arrangeret i kolonner og rækker. Et regneark gemmes altid i en projektmappe.) eller til et nyt eller eksisterende regneark. Du kan også ændre størrelsen på diagrammet, så det passer bedre til dit behov.

Flytte et diagram

 • Du kan flytte et diagram ved at trække det til den ønskede placering.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre størrelsen på et diagram

Du kan ændre størrelsen på et diagram ved at anvende en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på diagrammet, og træk derefter størrelseshåndtagene til den ønskede størrelse.
 • Angiv størrelsen i felterne Figurhøjde og Figurbredde i gruppen Størrelse under fanen Format.

Billede af båndet

Tip!    Hvis du vil have vist flere størrelsesindstillinger, skal du klikke på Knapflade i gruppen Størrelse under fanen Format for at åbne dialogboksen Formater diagramområde. Du kan vælge størrelses-, roterings- eller skaleringsindstillinger for diagrammet under fanen Størrelse. Du kan angive, hvordan diagrammet skal flyttes, eller hvordan størrelsen skal tilpasses i forhold til cellerne i regnearket, under fanen Egenskaber.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Trin 7: Gemme et diagram som en skabelon

Hvis du vil oprette endnu et diagram, f.eks. som det, du netop har oprettet, kan du gemme diagrammet som en skabelon, du kan bruge som udgangspunkt for andre lignende diagrammer.

 1. Klik på det diagram, du vil gemme som skabelon.
 2. Klik på Gem som skabelon i gruppen Type under fanen Design.

Billede af båndet

 1. Angiv et navn til skabelonen i feltet Filnavn.

Tip!    Medmindre du angiver en anden mappe, gemmes skabelonfilen (.crtx) i mappen Diagrammer, og skabelonen bliver tilgængelig under fanen Skabeloner både i dialogboksen Indsæt diagram (Dialogboksstarter Knapflade i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt) og i dialogboksen Skift diagramtype (Skift diagramtype i gruppen Type under fanen Design).

Bemærk!    En diagramskabelon indeholder diagramformatering og bevarer de farver, der bruges, når du gemmer diagrammet som en skabelon. Når du bruger en diagramskabelon til at oprette et diagram i en anden projektmappe, bruger det nye diagram farverne fra diagramskabelonen – ikke farverne fra det dokumenttema, der i øjeblikket anvendes på projektmappen. Hvis du vil bruge farverne fra dokumenttemaet i stedet for farverne fra diagramskabelonen, skal du højreklikke på diagramområdet og derefter klikke på Nulstil, så det svarer til typografien.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010, Excel 2007