Oprette en disposition (gruppere) data i et regneark

Hvis du har en liste med data, du vil gruppere og summere, kan du oprette en disposition i op til otte niveauer – en for hver gruppe. På hvert af de indre niveauer, som repræsenteres med et højere tal i dispositionssymbolerne (dispositionssymboler: Symbolerne bruges til at ændre visningen af et dispositionsregneark. Du kan få vist eller skjule detaljerede data ved at klikke på plustegnet, minustegnet og tallene 1, 2, 3 og 4 for at angive dispositionsniveauet.), vises detaljerede data (detaljedata: De rækker og kolonner med subtotaler, som opsummeres i opsummeringsdata ved automatisk beregning af subtotaler og oprettelse af regnearksdispositioner. Detaljedataene er typisk placeret ved siden og enten oven over eller til venstre for opsummeringsdataene.) for det foregående ydre niveau, der repræsenteres med et lavere tal i dispositionssymbolerne. Du kan bruge en disposition til hurtigt at få vist sumrækker eller ‑kolonner eller til at få vist detaljerne for hver gruppe. Du kan oprette en disposition for rækker (som vist i eksemplet nedenfor), en disposition for kolonner eller en disposition for både rækker og kolonner.


Dispositionsliste

En disposition for en række salgsdata grupperet efter geografisk område og måneder med flere sum‑ og detaljerækker vist.
Billedtekst 1  Klik på det tilhørende et to tre dispositionssymbol, hvis du vise rækkerne for et niveau.
Billedtekst 2  Niveau 1 indeholder de totale salg for alle detaljerækkerne.
Billedtekst 3  Niveau 2 indeholder de totale salg for hver måned i hver region.
Billedtekst 4  Niveau 3 indeholder detaljerækker (kun detaljerække 11 til 13 er synlige i øjeblikket).
Billedtekst 5  Klik på dispositionssymbolerne plus og minus, hvis du vil vise eller skjule data i dispositionen.

Hvad vil du foretage dig?


Oprette en disposition for rækker

 1. Sørg for, at hver af de datakolonner, du vil oprette en disposition for, har et navn i den første række og indeholder lignende oplysninger, og at der ikke er tomme rækker eller kolonner i området.
 2. Markér en celle i området.
 3. Hvis du vil sortere den kolonne, der indeholder de data, du vil gruppere efter, skal du markere kolonnen og derefter klikke på Sortér fra A til Å eller Sortér fra Å til A i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.
 4. Indsæt sumrækker.

Hvis du vil oprette en disposition for rækker, skal der være sumrækker, der indeholder formler, som har referencer til celler i hver af detaljerækkerne for gruppen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Indsætte sumrækker med kommandoen Subtotal    

Indsætte dine egne sumrækker    

 • Indsæt dine egne sumrækker med formler umiddelbart under eller over hver gruppe med detaljerækker.
 1. Angiv, om placeringen af sumrækken er under eller over detaljerækkerne.

VisSådan angives placeringen af sumrækken

 1. Klik på dialogboksstarteren Disposition i gruppen Disposition på fanen Data.

Billede af båndet i Outlook

 1. Hvis du vil angive en sumrække over detaljerækken, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Sumrækker under detalje. Markér afkrydsningsfeltet Sumrækker under detalje for at angive en sumrække under detaljerækken.
 1. Opret disposition for dataene. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

VisOpret en automatisk disposition for data

 1. Markér en celle i området.
 2. Klik på pilen ud for Gruppe i gruppen Disposition på fanen Data, og klik derefter på Autodisposition.

Billede af båndet i Outlook

VisOpret en manuel disposition for data

 Vigtigt!    Det er bedst at få vist alle dataene på skærmen, når du manuelt grupperer dispositionsniveauer, for at undgå forkert gruppering af rækkerne.

 1. Opret en disposition for den ydre gruppe.

VisSådan oprettes en disposition for den ydre gruppe

 1. Markér alle de underordnede sumrækker samt deres tilhørende detaljedata.

I eksemplet nedenfor indeholder række 6 subtotalerne for række 2 til 5, og række 10 indeholder subtotalerne for række 7 til 9, og række 11 indeholder hovedtotalen. Hvis alle detaljedata for række 11 skal grupperes, skal række 2 til 10 markeres.

  A B C
1 Region Måned Salg
2 Øst Marts kr. 9.647
3 Øst Marts kr. 4.101
4 Øst Marts kr. 7.115
5 Øst Marts kr. 2.957
6 Øst Marts Total kr. 23.820
7 Øst April kr. 4.257
8 Øst April kr. 1.829
9 Øst April kr. 6.550
10 Øst April Total kr. 12.636
11 Øst Total   kr. 36.456

 Vigtigt!   Du skal ikke medtage sumrækken i det markerede.

 1. Klik på Gruppe i gruppen Disposition på fanen Data.

Billede af båndet i Outlook

Dispositionssymbolerne vises på skærmen ved siden af gruppen.

 1. Opret evt. en disposition for en indre indlejret gruppe.

VisSådan oprettes en disposition for den indre, indlejrede gruppe

 1. For hver indre indlejret gruppe skal du markere detaljerækkerne, der støder op til rækken, der indeholder sumrækken.

Hvis du i nedenstående eksempel vil gruppere række 2 til 5, som har en sumrække i række 6, skal du markere række 2 til 5. Hvis det er række 7 til 9, som har en sumrække i række 10, der skal grupperes, skal række 7 til 9 markeres.

  A B C
1 Region Måned Salg
2 Øst Marts kr. 9.647
3 Øst Marts kr. 4.101
4 Øst Marts kr. 7.115
5 Øst Marts kr. 2.957
6 Øst Marts Total kr. 23.820
7 Øst April kr. 4.257
8 Øst April kr. 1.829
9 Øst April kr. 6.550
10 Øst April Total kr. 12.636
11 Øst Total   kr. 36.456

 Vigtigt!   Du skal ikke medtage gruppens sumrække i det markerede.

 1. Klik på Gruppe i gruppen Disposition på fanen Data.

Billede af båndet i Outlook

Dispositionssymbolerne vises på skærmen ved siden af gruppen.

 1. Fortsæt med at markere og gruppere indre rækker, indtil du har oprettet alle de niveauer, der skal anvendes i dispositionen.
 2. Hvis du vil opdele gruppen af rækker, skal du markere rækkerne, klikke på Opdel gruppe i gruppen Disposition under fanen Data.

 Bemærk!   Du kan også opdele grupper af sektioner i dispositionen uden at fjerne hele dispositionen. Hold Skift nede mens du klikker på Plusboks eller Minusboks for gruppen. Derefter skal du klikke på Opdel gruppe i gruppen Disposition under fanen Data.

 Vigtigt!   Hvis du opdeler en gruppe i en disposition, mens detaljerede data er skjult, vil detaljerækkerne muligvis forblive skjult. Hvis du vil have vist dataene, skal du trække hen over de synlige rækkenumre ved siden af de skjulte rækker. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Startside, peg på Skjul og vis, og klik derefter på Vis rækker.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oprette en disposition for kolonner

 1. Sørg for, at hver af de datarækker, du vil oprette en disposition for, har et navn i den første kolonne og indeholder lignende oplysninger, og at der ikke er tomme rækker eller kolonner i området.
 2. Markér en celle i området.
 3. Sortér de rækker, der udgør grupperne.
 4. Indsæt dine egne sumkolonner med formler umiddelbart til højre eller venstre for hver gruppe med detaljekolonner.

 Bemærk!   Hvis du vil oprette en disposition for kolonner, skal der være sumkolonner, der indeholder formler, som har referencer til celler i hver af detaljekolonnerne for gruppen.

 1. Angiv, om placeringen af sumkolonnen er til højre eller venstre for detaljekolonnerne.

VisSådan angives placeringen af sumrækken

 1. Klik på dialogboksstarteren Disposition i gruppen Disposition på fanen Data.

Billede af båndet i Outlook

 1. Hvis du vil angive en sumkolonne til venstre for detaljekolonnen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Sumkolonner til højre for detalje. Markér afkrydsningsfeltet Sumkolonner til højre for detalje for at angive en sumkolonne til højre for detaljekolonnen.
 2. Klik på OK.
 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at oprette en disposition for dataene:

VisOpret en automatisk disposition for data

 1. Markér en celle i området.
 2. Klik på pilen ud for Gruppe i gruppen Disposition på fanen Data, og klik derefter på Autodisposition.

Billede af båndet i Outlook

VisOpret en manuel disposition for data

 Vigtigt!    Det er bedst at få vist alle dataene på skærmen, når du manuelt grupperer dispositionsniveauer, for at undgå forkert gruppering af kolonnerne.

 1. Opret en disposition for den ydre gruppe.

VisSådan oprettes en disposition for den ydre gruppe

 1. Markér alle de underordnede sumkolonner samt deres tilhørende detaljedata.

I eksemplet nedenfor indeholder kolonne E subtotalerne for kolonne B til D, og kolonne I indeholder subtotalerne for kolonne F til H, og kolonne J indeholder hovedtotalen. Hvis alle detaljedata for kolonne J skal grupperes, skal kolonne B til I markeres.

  A B C D E F G H I J
1 Regn Jan Feb Mar K1 Apr Maj Jun K2 H1
2 Øst 371 504 880 1.755 186 653 229 1.068 2.823
3 Vest 192 185 143 520 773 419 365 1.557 2.077
4 Nord 447 469 429 1.345 579 180 367 1.126 2.471
5 Syd 281 511 410 1.202 124 750 200 1.074 2.276

 Vigtigt!   Du skal ikke medtage sumkolonnen i det markerede.

 1. Klik på Gruppe i gruppen Disposition på fanen Data.

Billede af båndet i Outlook

Dispositionssymbolerne vises på skærmen ved siden af gruppen.

 1. Opret evt. en disposition for en indre indlejret gruppe.

VisSådan oprettes en disposition for den indre, indlejrede gruppe

 1. For hver indre indlejret gruppe skal du markere detaljekolonnerne, der støder op til kolonnen, der indeholder sumkolonnen.

Hvis du i nedenstående eksempel vil gruppere kolonne B til D, som har en sumkolonne i kolonne E, skal du markere kolonne B til D. Hvis det er kolonne 7 til 9, som har en sumkolonne i kolonne I, der skal grupperes, skal kolonne F til H markeres.

  A B C D E F G H I J
1 Regn Jan Feb Mar K1 Apr Maj Jun K2 H1
2 Øst 371 504 880 1.755 186 653 229 1.068 2.823
3 Vest 192 185 143 520 773 419 365 1.557 2.077
4 Nord 447 469 429 1.345 579 180 367 1.126 2.471
5 Syd 281 511 410 1.202 124 750 200 1.074 2.276

 Vigtigt!   Du skal ikke medtage gruppens sumkolonne i det markerede.

 1. Klik på Gruppe i gruppen Disposition på fanen Data.

Billede af båndet i Outlook

Dispositionssymbolerne vises på skærmen ved siden af gruppen.

 1. Fortsæt med at markere og gruppere indre kolonner, indtil du har oprettet alle de niveauer, der skal anvendes i dispositionen.
 2. Hvis du vil opdele gruppen af kolonner, skal du markere kolonnerne, og klikke på Opdel gruppe i gruppen Disposition under fanen Data.

Billede af båndet i Outlook

 1.  Bemærk!   Du kan også opdele grupper af sektioner i dispositionen uden at fjerne hele dispositionen. Hold Skift nede mens du klikker på Plusboks eller Minusboks for gruppen. Derefter skal du klikke på Opdel gruppe i gruppen Disposition under fanen Data.

 Vigtigt!   Hvis du opdeler en gruppe i en disposition, mens detaljerede data er skjult, vil detaljekolonnerne muligvis forblive skjult. Hvis du vil have vist dataene, skal du trække hen over de synlige kolonnenumre ved siden af de skjulte kolonner. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Startside, peg på Skjul og vis, og klik derefter på Vis kolonner.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Vise eller skjule dispositionsdata

 1. Hvis du ikke kan se dispositionssymbolerne et to tre, plus og minus, skal du klikke på Filer og klikke på Indstillinger. Derefter skal du klikke på kategorien Avanceret, markere regnearket i sektionen Visningsindstillinger for dette regneark og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis dispositionssymboler, hvis der er anvendt en disposition.
 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

Vise eller skjule detaljedata for en gruppe    

 • Klik på plusboks for en gruppe for at få vist detaljer i den.
 • Klik på minusboks for en gruppe for at skjule detaljer i den.

Udvide eller skjule en disposition på et bestemt niveau    

 • Klik på nummeret på det ønskede niveau i dispositionssymbolerne et to tre. Detaljer på de lavere niveauer skjules derefter.

Hvis en disposition f.eks. har fire niveauer, kan du skjule det fjerde niveau, mens de øvrige niveauer vises, ved at klikke på tre.

Vise eller skjule alle dispositionsdetaljedata    

 • Klik på det laveste niveau i dispositionssymbolerne et to tre for at få vist alle detaljer. Hvis der f.eks. er tre niveauer, skal du klikke på tre.
 • Klik på et for at skjule alle detaljer.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilpasse en disposition med typografier

Til rækker i dispositioner anvender Microsoft Office Excel typografier (typografi: En kombination af formateringsegenskaber, f.eks. skrifttype, skriftstørrelse og indrykning, som navngives og gemmes som et sæt. Når du anvender en typografi, anvendes alle instruktioner i typografien på én gang.) som Rækkeniveau_1 og Rækkeniveau_2, og der anvendes typografier som Kolonneniveau_1 og Kolonneniveau_2 til kolonner i dispositioner. Disse typografier bruger fed, kursiv og andre tekstformater til at skelne mellem sumrækkerne og ‑kolonnerne i dataene. Du kan ændre disse typografiers definitioner for at tilpasse udseendet af dispositionen. Du kan anvende typografier i en disposition, enten når du opretter den eller bagefter.

Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

Automatisk anvende en typografi på en sumrække eller -kolonne    

 1. Klik på dialogboksstarteren Disposition i gruppen Disposition på fanen Data.

Billede af båndet i Outlook

 1. Markér afkrydsningsfeltet Automatisk typografi.

Anvende en typografi på en eksisterende sumrække eller -kolonne    

 1. Markér de celler, du vil anvende dispositionstypografier på.
 2. Klik på dialogboksstarteren Disposition i gruppen Disposition på fanen Data.

Billede af båndet i Outlook

 1. Markér afkrydsningsfeltet Automatisk typografi.
 2. Klik på Anvend typografier.

 Bemærk!   Du kan også anvende autoformater (autoformat: En indbygget samling af celleformater, f.eks. skriftstørrelser, mønstre og justeringer, som du kan anvende til et dataområde. Excel bestemmer niveauerne for opsummering og detaljer i det markerede område og anvender formaterne i overensstemmelse hermed.) til at formatere dispositionsdata.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Kopiere dispositionsdata

 1. Hvis du ikke kan se dispositionssymbolerne et to tre, plus og minus, skal du klikke på Filer og klikke på Indstillinger. Derefter skal du klikke på kategorien Avanceret, markere regnearket i sektionen Visningsindstillinger for dette regneark og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis dispositionssymboler, hvis der er anvendt en disposition.
 2. Brug dispositionssymboler et to tre, minus og plus til at skjule de detaljerede data, du ikke ønsker skal kopieres.

Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Vise eller skjule dispositionsdata.

 1. Markér området af sumrækker.
 2. Klik på Find og vælg i gruppen Redigering på fanen Startside, og klik derefter på Gå til.

Billede af båndet i Excel

 1. Klik på Gå til speciel.
 2. Klik på Kun synlige celler.
 3. Klik på OK, og kopiér derefter dataene.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Skjule eller fjerne en disposition

 Bemærk!   Der slettes ingen data, når du skjuler eller fjerner en disposition.

Skjule en disposition

 1. Hvis du ikke kan se dispositionssymbolerne en to tre, plus og minus, skal du klikke på FilerIndstillinger. Derefter skal du klikke på kategorien Avanceret, markere regnearket i sektionen Visningsindstillinger for dette regneark og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis dispositionssymboler, hvis der er anvendt en disposition.
 2. Klik på det højeste tal i dispositionssymbolerne et to tre for at få vist alle data.
 3. Klik på Filer, klik på Indstillinger, klik på kategorien Avanceret, markér regnearket i sektionen Visningsindstillinger for dette regneark, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Vis dispositionssymboler, hvis der er anvendt en disposition.

Fjerne en disposition

 1. Klik på regnearket.
 2. Klik på pilen ud for Opdel gruppe i gruppen Disposition på fanen Data, og klik derefter på Ryd disposition.

Billede af båndet i Outlook

 1. Hvis rækker eller kolonner fortsat er skjult, skal du trække hen over de synlige række- eller kolonneoverskrifter på begge sider af de skjulte rækker og kolonner, pege på Skjul og vis i kommandoen Formatér i gruppen Celler under fanen Startside og derefter klikke på Vis rækker eller Skjul kolonner.

 Vigtigt!   Hvis du fjerner en disposition, mens detaljerede data er skjult, vil detaljerækkerne eller -kolonnerne muligvis forblive skjult. Hvis du vil have vist dataene, skal du trække hen over de synlige række- og kolonneoverskrifter ved siden af de skjulte rækker og kolonner. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Startside, peg på Skjul og vis, og klik derefter på Vis rækker elle Skjul kolonner.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oprette en oversigtsrapport med et diagram

Forestil dig, at du vil oprette en oversigtsrapport, som kun viser totaler og et diagram med disse totaler. Generelt kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. Oprette en oversigtsrapport
  1. Opret en disposition for dataene.

Yderligere oplysninger finder du i afsnittene Oprette en disposition for rækker og Oprette en disposition for kolonner.

 1. Du kan skjule detaljerne ved at klikke på dispositionssymbolerne et to tre, plus og minus for kun at vise totalerne som vist i følgende eksempel på en rækkedisposition.

Liste med disposition, der kun viser totalrækker

 1. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Vise eller skjule dispositionsdata.
 2. Oprette et diagram i en oversigtsrapport
 1. Markér de sumdata, du vil vise i et diagram.

Hvis du f.eks. kun vil totalerne for Henriksen og Ibsen og ikke hovedtotalerne, skal du markere cellerne A1 til og med C11 som vist i ovenstående eksempel.

 1. Opret et diagram.

Hvis du bruger guiden Diagram til at oprette diagrammet, vil det ligne eksemplet.

Diagram oprettet på baggrund af subtotaldata

 Bemærk!   Hvis du viser eller skjuler detaljer i dispositionen, vil diagrammet blive opdateret, så det også viser eller skjuler dataene.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010